fbpx

Asiakkaan tunteminen ja asiakassegmentointi

”Asiakassegmentointi pitäisi tehdä kunnolla”, digimarkkinointiin erikoistunut asiantuntija toteaa palaverissa yrityksen edustajille. Asiantuntija jatkaa kysymällä, ketkä ovat yrityksen asiakkaita ja mitä kautta ihmiset päätyvät heille asiakkaiksi.

Yrityksen edustajat katsovat toisiaan ja sanovat, että myyvät kaikille vauvasta vaariin. Jokainen, joka haluaa ostaa, on asiakas. Heillä ei ole selkeää kuvaa siitä, mitä kautta asiakkaat löytävät heidät.

Edellä kuvattu tilanne on melko tyypillinen. On toki selvää, että myydään kaikille, jotka haluavat ostaa, ja pääasia on, että kauppa käy. Tehokkaan markkinoinnin kannalta olisi kuitenkin tärkeää eritellä omia asiakasryhmiä ja opetella tuntemaan niitä. Asiakassegmentointi perustuu tuntemiseen ja tunnistamiseen. Sitä voi ja kannattaa harjoitella aina.

Tehokkaan markkinoinnin kannalta on tärkeää eritellä omia asiakasryhmiä ja opetella tuntemaan niitä.

Asiakassegmentointi tuo helpotusta markkinointiin

Koska markkinointiin kuluu energiaa, aikaa ja rahaa, se kannattaa kohdistaa juuri niille ihmisille, jotka hyötyvät palvelusta tai tuotteesta eniten ja jotka ovat valmiita maksamaan. Tämä edellyttää asiakkaiden segmentointia.

Asiakassegmentointi tarkoittaa siis asiakkaiden jakamista sellaisiin ryhmiin, joille voidaan kohdentaa markkinointia. Tyypillisesti asiakkaita segmentoidaan ikäryhmiin tai esimerkiksi perheellisiin, sinkkuihin, naisiin, miehiin ja niin edelleen.

Asiakkaiden ryhmittely ja heidän tunteminen helpottaa sisällöntuotantoa verkkosivuille ja sosiaalisen median kanaviin. On paljon helpompaa kertoa omasta palvelustaan, kun tietää, mikä asiakkaita kiinnostaa ja mitä he haluavat lukea, nähdä ja kuulla.

Asiakassegmentointi auttaa tehostamaan markkinointia.

Tunnista asiakkaasi ostopolku!

Tehokkaalla ja oikein kohdennetulla markkinoinnilla kuullaan ja kuunnellaan asiakasta tarkasti ja hänen tarpeisiinsa vastataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kun markkinoinnilla on herätetty asiakkaan kiinnostus, hän on valmis siirtymään ostopolulle.

Ostopolkua suunniteltaessa on tärkeää huomioida, että se on selkeä, yksinkertainen ja miellyttävä.

Asiakkaan pitää saada tarpeeksi validia tietoa ja riittävästi hyviä mielikuvia tuotteesta tai palvelusta.

Asiakasta voi konkreettisesti neuvoa ja ohjata siirtymään kohti ostopäätöstä. Tähän on olemassa hyviksi havaittuja keinoja, joista esimerkiksi me seoptimilaiset voimme kertoa enemmän.

Ostopolut ovat aina erilaisia, aivan kuten sen kulkijatkin. Toiset miettivät, fiilistelevät ja kulkevat hitaasti kohti ostopäätöstä. Toiset tekevät ostopäätöksensä nopeasti ja aikailematta. Tärkeää onkin olla tietoinen näistä kaikista seikoista, jotta erilaiset tilanteet voidaan ottaa huomioon myös markkinoinnissa.

Tunnista asiakkaasi ostopolku ja ohjaa kohti ostopäätöstä.

Vinkit asiakaslähtöiseen ja myyvään sisällöntuotantoon

1. Harkittu viestin sisältö

Mieti jokaiselle asiakasryhmälle oma viesti: mitä juuri tämä kohderyhmä saa palvelustasi.

Voit pohtia, miten esimerkiksi 20–30 -vuotiaat hyötyvät palvelustasi tai miten lapsiperheet voivat käyttää tuotettasi.

2. Konkreettiset ja täsmälliset sanat

Vältä yleispäteviä ja laajoja sanoja, kuten tarjoamme “laadukasta palvelua” tai “kokonaisvaltaisia ratkaisuja”. Kerro tarkemmin, mikä se kokonaisvaltainen ratkaisu on. Sano suoraan, mitä palvelusi sisältää tai mitä hyötyä tuotteestasi konkreettisesti on.

3. Kohdennetut kampanjat

Tee kohdennettuja kampanjoita eri asiakasryhmille. Esimerkiksi Facebook- ja Instagrammainokset voidaan teknisesti säätää niin, että juuri tietynikäiset tai tietyistä asioista kiinnostuneet näkevät ne. Myös blogi on hyvä keino kohdentaa viesti halutulle ryhmälle.

4. Oikea tieto tai kehotus oikeaan aikaan

Mieti, millainen on asiakkaasi ostopolku, ja lähetä viestisi juuri oikeaan kohtaan.

Olemme Seoptimilla perehtyneet asiakassegmentointiin ja asiakkaan tuntemiseen sisältömarkkinoinnin näkökulmasta. Kerromme mielellämme lisää, joten tutustu meihin ja tapaamme toteuttaa sisältömarkkinointi.