Millaista on olla harjoittelijana Seoptimilla?

Seoptimilla harjoittelusta mieleen on jäänyt uskomattoman hyvä työilmapiiri, luottamus, oppiminen ja kokemukset. Olen Oona Huhtala ja olen harjoittelussa Seoptimilla. Opiskelen OSAO:lla liiketoiminnan perustutkintoa ja valmistun harjoittelusta merkonomiksi. Suoritan myynnin, tapahtumatuotannon, markkinoinnin ja viestinnän sekä tuloksellisen toiminnan tutkinnon osia. Alalla minua kiinnostaa erityisesti yrittäjyys, liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, viestintä sekä tapahtumatyöskentely. Vahvuuksiani ovat sosiaaliset taitoni, ihmisläheisyys, luovuus, aito kiinnostus asioista ja ihmisistä sekä positiivinen ja hyvä asenne. Tärkeitä asioita minulle on läheiset ja ystävät. 

Aiemmat työkokemukseni ovat olleet aivan erilaisia ja sisällöntuotanto oli minulle uutta. Olen aina ollut kiinnostunut kirjoittamisesta ja pitänyt sitä vahvuutenani. Kun sain mahdollisuuden päästä harjoitteluun Seoptimille ja ryhtyä kirjoittamaan yrityssisältöjä ja sitä kautta oppia kirjoittamista aivan uudesta näkökulmasta markkinoinnin kannalta, olin heti kiinnostunut. 

Sisällöntuottamista yrityksille

Sisällöntuotannolla on tärkeä merkitys yrityksen markkinoinnissa. Laadukas sisältö tukee asiakkaan näkyvyyttä, kasvua ja myyntiä. Selkeästi ja asiantuntevasti tuotetut verkkosivut herättävät asiakkaan mielenkiintoa yrityksestä. Seuraamalla muiden tekemää työtä olen huomannut, kuinka sujuvaa ja asiantuntevaa sisällöntuotanto on, kun sen osaa. Sisällöntuotantoon, viestintään ja markkinointiin sisältyy monia asioita, jotka pitää osata ottaa huomioon. Yrityssisältöjä tehdessäni ja yritystoiminnasta oppien, olen huomannut, kuinka järkevää on ulkoistaa yrityksen tarpeita alan ammattilaisille. 

“Oona on nopea oppimaan, oma-aloitteinen sekä monipuolinen osaaja. Sisällöntuottaminen erilaisille yrityksille on sujunut hyvin.” – Mari Karhumaa

Kun teksti julkaistaan verkkosivuille, se kannattaa myös optimoida hakukoneille. SEO-kirjoittamisessa hakutermit etsitään jokaiseen tekstiin erikseen ja teksti rakennetaan niiden ympärille. Hakutermien huomioon ottaminen on opettanut uudenlaisen näkökulman kirjoittamiseen, sillä hakukoneoptimoitu kirjoittaminen oli minulle täysin uutta ennen kuin aloitin Seoptimilla. Olen päässyt tekemään hyvin erilaisille yrityksille sisältöä, jonka avulla olen konkreettisesti oppinut, miten sisällöntuotanto rakentuu ja mitä asioita tulee ottaa huomioon.

Osana Seoptimin tiimiä

Olen ollut tiiviisti osana tiimiä ja osallistunut yhteisiin palavereihin, joiden kautta olen oppinut asioita sisällöntuotannosta, myynnistä ja yritystoiminnasta. Sisällöntuotannossa olen päässyt tekemään kattavasti verkkosivujen sisältöä, tapahtumasuunnittelua sekä sosiaalisen median sisältöä Seoptimille ja asiakkaille.

Minut huomioidaan ja saan rakentavaa palautetta työskentelystäni, joka antaa varmuutta tekemiseen ja opettaa. Palautteen myötä tekemiseni huomataan ja työtäni arvostetaan aidosti. Olen saanut kuulla, mikä merkitys omalla työpanoksellani on ja se motivoi oppimaan entistä enemmän. Olen viihtynyt Seoptimilla ollessani ja saanut uudenlaista kiinnostusta markkinoinnista ja viestinnästä. Tulevaisuudessa haluan jatkaa opiskelua ja kehittyä oman alani töissä.

Mikä on sisällöntuottajan tärkein ominaisuus?

Sisällöntuottajan työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Sisällöntuottaja tuottaa visuaalista, audiovisuaalista tai tekstisisältöä verkkosivustolle tai muualle verkkoon. Paneudun tässä blogitekstissä tekstisisällön tuottajan ominaisuuksiin. Kuten jokainen sisällöntuottaja myös tekstisisällöntuottaja pääsee työssään tutustumaan erilaisiin yrityksiin, ihmisiin, ilmiöihin ja ajatuksiin, joten sisällöntuottaminen on paljon muutakin kuin pelkkä kirjoitusprosessi.

Sisällöntuottaja tuottaa ja editoi

Tuotatko yrityksen sisällä sisältöä blogiin tai muualle verkkoon? Sisällöntuottaminen on usein uuden tekstin tuottamista. Usein sisällöntuottamiseen kuuluu myös olemassa olevan tekstin muokkaaminen ja editointi. Toisille meistä on helpompaa luoda kokonaan uutta tekstiä, toisille taas on helpompi muokata valmiista tekstistä uutta. Hakukoneoptimoinnin yhteydessä puhumme myös usein rikastamisesta.

Tekstin rikastaminen on usein tekstin muokkaamista ja lisätekstin tuottamista, mutta hakukoneita ajatellen se on myös muita tekstiin liittyviä optimointeja kuten otsikoiden muokkaamista tai lisäämistä, linkityksiä sekä hakutermistön huomioon ottamista. Tekstien rikastaminen on yksi sisällöntuotannon muoto.

Tekstin tuottamisessa tärkeitä ominaisuuksia ovat luonnollisesti selkeä ja monipuolinen kielenkäyttö, sujuva kirjoittaminen sekä kyky tuoda esiin asioiden ja tarinoiden eri puolia ja näkökulmia. Tärkeää on myös asiantuntijuus tai kokemukset tekstin aiheen ympärillä.

Tärkeintä on tuntea (asiakkaan) asiakas

Oletko miettinyt, mikä ominaisuus tekee sinusta loistavan sisällöntuottajan? Itse olen pohtinut asiaa itseni osalta mutta myös koko sisällöntuotannon tiimin osalta. Ja tietysti aina jokaisen asiakkaani osalta, kun olen aloittanut sisällöntuotannon yhteistyötä heidän kanssaan.

Tärkeintä minulle sisällöntuotannossa on tunnistaa asiakkaani asiakas. Häntä sisällöntuottajien tiimin täytyy pystyä puhuttelemaan. Hänen kysymyksiinsä ja toiveisiinsa, niihinkin joita hän ei ehkä ole vielä itse tunnistanut, sisällöntuottajana on rakennettava vastauksia. Kirjoitettu sisältö on verkkosivuilla siellä käyviä vierailijoita varten, jotta he löytäisivät juuri sen tiedon, jota tarvitsevat omaan ostopäätökseensä.

Kun sisällöntuottaja tunnistaa (asiakkaan) asiakkaan ja heidän tarpeensa, hän on ratkaissut oikeastaan jo useimmat sisältöstrategiset seikat. Tunnistamisen myötä sisällöntuottajan on helppoa tietää, kenelle kirjoittaa, millaisella kärjellä, millaisilla argumenteilla, missä kanavissa ja millaisella äänensävyllä. Kovin paljoa ei siis jää selvitettävää ja taustatyötä ennen varsinaista kirjoittamista.

Aina kuitenkaan (asiakkaan) asiakkaan maailma ja koko toimiala eivät ole niin tuttuja, joten sisällöntuottaja tarvitsee heti seuraavaksi tärkeimpänä ominaisuutenaan aimo annoksen uteliaisuutta ja toimittajamaista asennetta. Ja se onkin sisällöntuottajan toinen tärkeä ominaisuus sekä samalla koko työn varsin virkistävä puoli.

Sisällöntuottaminen on mielenkiintoista, sivistävää ja palkitsevaa, kun (asiakkaan) asiakas on tunnistettu, taustatyö tehty ja valmiiden tekstien vaikutukset alkavat nopeasti näkyä verkossa ja koko yrityksessä!

Lue lisää sisällöntuottamisesta täältä.

Viestin voima perustuu ymmärrettävyyteen

Joudutko päivittäin tilanteeseen, jossa täsmennät omia sanomisiasi? ”En itseasiassa tarkoittanut aivan tuota” tai ”oikeastaan tarkoitin aivan päinvastaista”. Täsmentäminen on osa normaalia keskustelua ja vuorovaikutusta. Se kuitenkin osoittaa, miten vaikeaa meidän on saada oma sanoma perille juuri sellaisena kuin haluamme.

Elämän sujuminen perustuu viestintään ja vuorovaikutukseen. Se on ihmisten välistä dialogia. Myös isoissa organisaatioissa ja yrityksissä viestien lähettäjinä ja vastaanottajina ovat ihmiset. Sitä ei saisi koskaan unohtaa. Olipa kyse sitten kriisistä, ympäristöasioista, taloudellisista tekijöistä tai organisaation muutoksista, niihin liittyvä viestintä perustuu ihmisten väliseen kommunikaatioon ja viestin ymmärrettävyyteen.

Selkeän viestin välittäminen on kaikkien etu. Se palvelee niin yritystä kuin sen asiakkaita ja muita sidosryhmiä. Selkeää viestintää myös edellytetään muun muassa julkiselta sektorilta ja joiltakin yksityisen sektorin organisaatioilta – sitä pitäisi edellyttää kaikilta organisaation kokoon katsomatta. Esimerkiksi EU:n saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Saavutettavaksi tekeminen edellyttää kieltä, jota on helppo ymmärtää.

Selkeä viestintä edellyttää kieltä, jota on helppo ymmärtää

Googletin sanaparin selkeä viestintä ja sain seuraavia hakutuloksia:

 • Selkeä viestintä mahdollistaa yhteisen ymmärryksen (www.esignals.fi).
 • Yrityksen selkeä viestintä hyödyttää kaikkia, niin henkilöstöä kuin yrityksen asiakkaita. Selkeä viestintä voi toimiakin yrityksen kilpailuetuna (www.vasu.karelia.fi).
 • Onnistunut ja selkeä viestintä kulkee usein käsi kädessä hyvin organisoidun toiminnan kanssa (avoin.jyu.fi).
 • Tavallisissa oloissa asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä viestintä säästää aikaa ja rahaa. On silti myös tilanteita, joissa hyvä viestintä on elintärkeää (www.kielikello.fi).
 • Kieli ja selkeä viestintä ovat hyvän hallinnon ja toimivan yhteiskunnan perusta (www.kieliasiantuntijat.fi).
 • Ymmärrettävä ja selkeä viestintä on laatutekijä myös TE-palveluissa (www.toimistot.te-palvelut.fi).

En avannut hakutulosten linkkejä, joten en tarkemmin tiedä, mitä niiden takana on. Joka tapauksessa tuloksista nousee esiin viestin selkeyden tärkeys: selkeä viestintä takaa toiminnan sujumisen.

Viestinnässä tulisi kiinnittää huomioita käytettyyn kieleen. Usein työpaikoilla syntyy oma yhteinen tapa puhua asioista ja käyttää ammattislangia. Se on kieltä, joka ei välttämättä avaudu muille kuin asioista päättävälle sisäpiirille. Toinen ongelma on, että tärkeimmät ja kohderyhmää koskevat asiat hukkuvat kehyskertomusten, taustatiedon ja muun pohdinnan sekaan. Tämä on erityinen haaste silloin, kun kerrotaan aiheutuvista kielteisistä seurauksista.

Lisää ajatuksia selkeän viestinnän merkityksestä voi lukea esimerkiksi Viestinnän eettisen neuvottelukunnan sivustolta.

Miten viestistä voi tehdä selkeämmän?

Jotta viestintä olisi ymmärrettävää, sen suunnitteluun täytyy käyttää aikaa. Organisaatioissa on tärkeää olla yhtenäinen linja ja suunnitelma siitä, miten, mitä, kenelle ja missä viestitään. Jokaisen työntekijän tulisi olla tietoinen siitä, miten omassa organisaatiossa viestitään. Se auttaa työntekijöitä löytämään oikean tiedon sekä viestimään itse.

Onnistunut viestintä perustuu hyvään viestin muotoiluun ja kieleen. Olen käytännössä havainnut, että nämä vanhat hyvät ohjeet tekstien kirjoittamisesta pitävät edelleen paikkaansa:

 • Tietoa ei kannata jakaa yhdellä kertaa liikaa.
 • Tärkeimmät asiat on hyvä kertoa ensin.
 • Otsikointi helpottaa tekstin kokonaisuuden hahmottamista.
 • Helposti luettava teksti on jaettu kappaleisiin. Yhden kappaleen suositeltava pituus on kolmesta kahdeksaan lauseeseen.
 • Ymmärrettävä teksti koostuu selkeistä virkkeistä, jotka eivät ole liian pitkiä ja kertovat yhden asian kerrallaan.
 • Käytettyjen sanojen pitää olla tuttuja. Esimerkiksi vieraskielisiä ilmaisuja kannattaa käyttää vain silloin, kun suomenkielistä vastinetta ei löydy.

Harvoin mikään kirjallinen tai suullinen viesti on sellainen, että kaikki vastaanottajat sisäistävät sen kerralla ja ymmärtävät sisällön samalla tavalla. Sen vuoksi on tärkeää antaa kaikille riittävästi aikaa prosessoida viestiä sekä kysyä tarkentavia kysymyksiä. Viestin lähettäjän on erityisen tärkeä kuunnella näitä kysymyksiä ja sitä keskustelua, jonka viesti aiheutti. Tämän jälkeen epäselvyyttä aiheuttaneisiin seikkoihin pitää vastata ja käydä dialogia kaikkien osapuolten kanssa, sillä onnistunut viestintä perustuu kuunteluun.

Jos blogi herätti kysymyksiä, ota yhteyttä:

Asiakastarinat ovat parasta mainosta yrityksellesi

Asiakastarinoiden avulla potentiaaliset asiakkaasi saavat ajankohtaista, lahjomatonta tietoa yrityksesi palveluista ja onnistumisen hetkistä. Positiiviset asiakastarinat ovat parasta mahdollista mainosta, mitä yrityksesi voi saada! Asiakastarinoiden kautta asiakkaasi voi kokea samaistumisen tunteen ja vakuuttua ostopäätöksestä.

Mitä ovat asiakastarina ja referenssitarina?

Asiakastarina on asiakashaastattelu, jossa yrityksen palveluja tai tuotteita ostanut asiakas kertoo omalla nimellään kokemuksistaan haastattelumuodossa. Asiakastarina on asiakkaan oma, autenttinen kokemus, jonka hän jakaa vapaaehtoisesti. Asiakastarinoista ei makseta haastateltavalle palkkaa.

Referenssitarina on asiakasyrityksen kokemus niin ikään ostetusta palvelusta tai tuotteesta. Referenssitarinassa ostajayrityksen edustaja kuvaa positiiviseen sävyyn myyjäyritystä. Myöskään referenssitarinoista ei tarjota palkkiota, mutta ostajayritys saa referenssitarinan muodossa usein mukavasti mainosta myös itselleen. Positiivinen kierre korostuu, kun sekä myyjä- että ostajaosapuoli jakavat referenssitarinaa omilla sosiaalisen median kanavillaan.

Asiakas- ja referenssitarinat ovat osa jatkuvaa, systemaattista ja suunnitelmallista sisällöntuotantoa, jolla verkkosivusto ja verkkokauppa parhaimmillaan rakentaa kestävää pohjaa konversio- ja hakukoneoptimoinnille. Kaikessa sisällöntuotannossa kannattaa huomioida sekä konversion että hakukonenäkyvyyden optimointi.

Asiakastarina on helppo ja edullinen tapa tuoda omaa yritystä esiin

Koska asiakastarinoissa kerrotaan aina oikean asiakkaan todellinen kokemus, ovat asiakastarinat ehdottomasti parasta mainosta, mitä yritys voi itselleen saada. Koska asiakastarinoiden tuottaminen on maksullisiin mainoskampanjoihin verrattuna kustannustehokasta, myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on asiakastarinoiden ansiosta mahdollisuus kilpailla isompiaan vastaan.

Asiakastarinat julkaistaan yrityksen kotisivuilla, esimerkiksi otsikoiden Asiakastarina tai Kokemuksia alla. Verkkosivujen lisäksi asiakastarinat kannattaa ehdottomasti jakaa myös kaikissa sosiaalisen median kanavissa. Asiakastarina ei ole kertakäyttöinen, sillä aina uudet asiakkaat tutustuvat kerta kerran jälkeen asiakastarinoihin ostopäätöstä tehdessään.

Asiakastarinoissa voi kertoa myös eteen tulevista haasteista, mikäli ne on saatu ratkaistua onnistuneella tavalla. Tällainen asiakastarina on yritykselle kullanarvoinen, sillä se kertoo myös toisille asiakkaille, miten luotettava kumppani yritys on myös ongelmatilanteissa. Etenkin isojen ostopäätösten kohdalla ostajan vaakakupissa painaa usein se, millä tavoin myyjäosapuoli suhtautuu mahdollisiin reklamaatioihin. Asiakastarinoihin kannattaa kuitenkin hakea vaihtelevuutta, sillä pelkästään ongelmatilanteita korostaessa herää helposti mielikuva, että yrityksen palvelut ovat aina sarja epäonnistumisia.

Asiakastarina on…

 • vakuuttava, samaistuttava ja todellinen kuvaus palvelusta tai hyvästä tuotteesta
 • autenttinen mainos, joka vetoaa ihmisiin
 • luottamusta herättävä, ostopäätöksen sinetöivä
 • kustannustehokas tapa kertoa oman yrityksen erinomaisuudesta
 • helppo jakaa sosiaalisen median kanavissa ja omilla kotisivuilla.

Yksilölliset, yrityksesi parhaita puolia korostavat asiakastarinat on helppoa tilata meiltä. Ota yhteyttä, niin lähdetään yhdessä tyytyväisten asiakkaidenne kanssa kertomaan palveluistanne muillekin!

Sanahelinää vai merkityksellisiä tekoja? Suunnitelmallinen vastuullisuusviestintä vahvistaa yrityksen brändiä

Mitä vastuullisuusviestintä on? Toisille vastuullisuusviestintä voi olla yksittäisten ekotekojen mainostamista. Se on ehkä mainoskampanja, jossa kerrotaan, miten jokin tuote on valmistettu puhtaista luonnon raaka-aineista tai miten jonkin tuotteen käyttö säästää ympäristöä. On se tätäkin, mutta vastuullisuusviestintä on lupaus arjen tärkeistä teoista.

Vastuullisuusviestintä tarkoittaa yritysten ja organisaatioiden tapaa viestiä siitä, miten ne ottavat huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen vaikutuksensa omassa liiketoiminnassaan. Tämä viestintä kohdistuu sidosryhmiin, joita ovat asiakkaat, työntekijät, sijoittajat, yhteistyökumppanit, viranomaiset ja yhteiskunta yleisesti.

Yritys ei yksin päätä, mitkä ovat sen vastuut ja miten sen tulisi toimia. Vastuut määritellään sidosryhmiä kuunnellen, ja määrittelyssä huomioidaan ympäröivän yhteiskunnan tilanne.

Miksi vastuullisuusviestintä kannattaa huomioida yrityksen strategiassa?

Vastuullinen toiminta ja siitä kertominen ei saisi olla vain vaatimus ja pakko, vaan lähtökohtana pitäisi olla yrityksen sisäinen halu toimia eettisesti ja kestävästi. Toivottavasti useat yritykset haluavatkin! Samalla vastuulliset toimijat toki saavuttavat merkittäviä etuja toimintaympäristössään.

Jotta yritys voi toimia ja viestiä vastuullisesti, sen jokaisen jäsenen pitää tietää, mitkä ovat yrityksen vastuualueet ja mitä yritykseltä odotetaan. Yritysjohdon vastuulla on, että vastuualueet ja arvot määritellään aluksi strategiatasolla. Johtajien ja esihenkilöiden täytyy myös huolehtia, että strategiaan kirjatut tavoitteet ja niistä johdetut toimenpiteet toteutuvat.

Muutamia näkökohtia siihen, miksi vastuullisuusviestintä on kannattavaa:

 • Yhä useammat kuluttajat ja sijoittajat suosivat yrityksiä, jotka ovat sitoutuneita toimimaan vastuullisesti.
 • Selkeä viestintä ja vastuullisuustoimista kertominen rakentavat luottamusta sidosryhmien keskuudessa.
 • Monet maat ja alueet, kuten Suomi ja EU, ovat tiukentaneet ympäristöön, työoloihin ja eettisiin kysymyksiin liittyvää lainsäädäntöä ja sääntelyä.
 • Vastuullisuuden laiminlyönti voi aiheuttaa maineen menetystä ja lisätä liiketoimintaan liittyviä riskejä.
 • Vastuullisuusviestinnän avulla yritykset voivat vaikuttaa positiivisten muutosten edistämiseen yhteiskunnassa.
 • Selkeä viestintä yrityksen vastuullisuustavoitteista ja -toimista voi lisätä työntekijöiden sitoutumista yritykseen ja kasvattaa ylpeyttä omasta työpaikastaan.

Vastuullisuusviestintä edellyttää vastuullista viestintää

Yrityksen vastuullisista teoista viestiminen on tällä hetkellä sekä tärkeää että trendikästä. Trendikkyyteen liittyy vaara. Nimittäin on houkuttelevaa markkinoida omaa tuotetta ja lisätä myyntiä kertomalla liioitellusti tai jopa harhaanjohtavasti yrityksen vastuullisista teoista. Tähän on kuitenkin hyvin helppo sortua. Siitä tuorein esimerkki on Froneri Finland oy:n ympäristöväittämiä sisältänyt harhaanjohtava markkinointi, johon kuluttaja-asiamies puuttui ja josta Iltalehti uutisoi.

Harhaanjohtava mainonta aiheuttaa harmia yrityksen maineelle. Samalla se lisää entisestään kuluttajien epäluuloa yritysten vastuullisuusviestintää kohtaan. Joidenkin tutkimusten mukaan iso osa kuluttajista lähtökohtaisesti suhtautuu epäluuloisesti yritysten vastuullisuusmarkkinointiin.

Vastuullisuusviestintä voi kattaa monenlaisia aiheita ja toimenpiteitä, kuten ympäristöystävällisten käytäntöjen edistäminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, työntekijöiden hyvinvoinnin tukeminen ja läpinäkyvä taloudellinen raportointi. Näistä asioista voi viestiä eri kanavissa, kuten verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, tiedotusvälineissä, vuosikertomuksissa ja markkinointimateriaaleissa.

Näkökohtia, jotka kannattaa huomioida vastuullisuusviestintää suunniteltaessa:

 1. Vastuullinen vastuullisuusviestintä perustuu avoimuuteen ja rehellisyyteen. Yrityksen tulisi olla avoin siitä, miten se toimii ja miten se pyrkii parantamaan vaikutuksiaan. Saavutuksia ei kannata liioitella eikä ongelmia peitellä.
 2. Aluksi kannattaa laatia yrityksen strategiaan perustuva suunnitelma tehtävistä toimenpiteistä.
 3. Suunnitelmallinen sisällöntuotanto on avainasemassa vastuullisuusviestinnässä. Esimerkiksi blogit, uutiskirjeet, asiakaskokemukset, tiedotteet ja verkkosivuston tekstit täytyy laatia niin, että ne tukevat yrityksen vastuullisuutta.
 4. Viestin täytyy olla selkeä ja ymmärrettävä. Teksteissä tulee välttää monimutkaista kieltä ja termejä, joita kuluttajien on vaikea ymmärtää.
 5. Viestinnässä kannattaa käyttää myös visuaalisia elementtejä, kuten kuvia ja videoita, osoittamaan yrityksen käytännön toimia vastuullisuuden edistämiseksi. Visuaaliset elementit konkretisoivat abstrakteja käsitteitä.
 6. Yrityksen vastuuhenkilöiden tulee olla valmiita kuuntelemaan asiakkaiden, sidosryhmien ja yhteiskunnan odotuksia ja huolenaiheita. Vuorovaikutus auttaa ymmärtämään, mitä asioita pidetään tärkeinä ja miten yritys voi vastata niihin.
 7. Vastuullisuus ei ole pelkästään ulkoista viestintää, vaan se alkaa oikeastaan yrityksen sisältä. Ensiarvoisen tärkeää on, että henkilöstö ymmärtää ja sitoutuu yrityksen vastuullisuustavoitteisiin.
 8. Vastuullisuustoimien vaikutuksia kannattaa seurata. Tämä auttaa yritystä näkemään, miten se edistyy tavoitteiden saavuttamisessa. Tuloksien avoin raportointi herättää luottamusta.
 9. Vastuullisuus on jatkuva prosessi. Sitoutuminen ja pitkäjänteinen työ ovat olennaisia vastuullisen viestinnän onnistumiselle.

Kuvaa vastuullisesta yrityksestä rakennetaan sekä yrityksen sisä- että ulkopuolella

Vastuullisuusviestintä ei ole pelkästään tiedotteita, uutiskirjeitä tai mainoskampanjoita, vaan lähtökohta on se, että jokainen viestintä- ja vuorovaikutustilanne voi kertoa jotain yrityksen vastuullisuudesta. Vastuullisuudesta puhutaan ja sitä rakennetaan eri tilanteissa sekä yrityksen sisä- että ulkopuolella: Asiakkaat ja muut sidosryhmät käyvät omia keskustelujaan. Yrityksen omat työntekijät keskustelevat asioista sekä työaikana että työajan ulkopuolella.

Vastuullisuusviestinnän avulla yritykset voivat rakentaa ja vahvistaa mainettaan vastuullisina toimijoina, houkutella sidosryhmiä, erottua kilpailijoistaan ja osoittaa sitoutumistaan kestävään toimintaan. On kuitenkin tärkeää, että vastuullisuusviestintä on rehellistä, sillä kuluttajat ja sidosryhmät ovat yhä tietoisempia vastuullisuudesta ja odottavat yrityksiltä konkreettisia tekoja ja tuloksia.

Jos blogi herätti kysymyksiä, voit lähettää viestin osoitteeseen .

Autamme mielellämme yrityksesi vastuullisuusviestinnän ja muiden organisaatioviestinnän osa-alueilla: OTA YHTEYTTÄ!

Blogin lähteenä on käytetty muun muassa kirjaa Vastuullinen viestintä (2021), toim. Eräranta ja Penttilä, ProCom  – Viestinnän ammattilaiset ry.

Markkinoinnin toimenpiteet kuntoon ennen kesälomaa

Markkinointipäättäjän muistilista ennen kesälomaa

Kesälomat kolkuttelevat jo ovilla ja monessa toimistossa tai verkkokaupoissa koitetaan kevään kiireiden keskellä ehtiä vielä tehdä tärkeimmät markkinoinnin toimenpiteet ennen lomia. Markkinoinnin optimointi onkin tärkeää, että lomat eivät hidasta tai hiljennä kaupan tekoa, mutta että kesälomat kuitenkin pystytään samalla pitämään.

Vaikka nyt on mielessä kesä ja kesäloma, syksy kuitenkin myös tulee pian. Siksi kesän markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen kannattaa aloittaa viimeistään nyt. Seuraavassa muistilista tärkeimmistä hoidettavista asioista:

 • Luo tavoitteet kesän kuukausille. Tavoitteet on hyvä miettiä siten, että ne huomioivat yrityksesi omat kesälomat mutta myös asiakkaiden mahdolliset kesätauot. Tavoitteet voivat olla numeraalisia, kuten liikevaihtoon ja tulokseen perustuvia, mutta yhtälailla ne voivat olla laadullisia, kuten esimerkiksi oman asiantuntijaprofiilin luominen tai kasvattaminen.
 • Tarkastele syksyn ja loppuvuoden tavoitteita, ovatko ne edelleen linjassaan. Päivitä niitä tarvittaessa. Huomioi syksyn tavoitteet jo kesän aikana. Rakenna kesällä pohjaa loppuvuodelle.
 • Luo kesäksi suunnitelma, eli markkinoinnin kalenteri, jossa huomioit samalla lähestyvän syksyn. Samalla kun kesällä on mahdollisuus ottaa hiukan rennommin, niin kuitenkin kesä on myös suuri mahdollisuus. Muista, että päättäjätkin lukevat kesälomalla somea tai muita julkaisuja sekä kuuntelevat podcasteja ja muita video- ja äänimateriaaleja.
 • Tee tai teetä analyysi yritystäsi parhaiten edustavista hakutermeistä sekä tämän hetken näkyvyydestä verkossa verrattuna kilpailijoihin. Kesä voi olla hyvä aika erottautua ja kasvattaa omaa verkkonäkyvyyttä suhteessa kilpailijoihin.
 • Kirjoita tai tilaa valmiiksi muutama blogiteksti, asiakastarina sekä somejulkaisu. Ajasta ne sopiviin ajankohtiin. Eli pidä yrityksesi kanavat aktiivisina kesäkuukausinakin. Ajastaminen mahdollistaa kuitenkin omatkin lomat ja tauot.
 • Palaa heti elokuun alussa takaisin tavoitteisiisi ja tarkastele, miten kesä ja lomat vaikuttivat. Elokuussa päivitetty tilanne auttaa huomattavasti hahmottamaan vielä uudelleen syksyn ja talven tavoitteita.
 • Nauti kesästä! Anna auringon sulattaa välillä ajatuksia ja tuulen puskea niitä pois töiden ääreltä. Kun kaikki on hyvin suunniteltu, analysoitu ja toteutettu, syksyn raportointia ei tarvitse jännittää. Ja toisaalta syksyllä on taas energiaa lähteä tutkailemaan uusia mahdollisuuksia ja kampittamaan mahdollisia haasteita.

Kesäloman voi viettää myös ulkoistamalla markkinoinnin suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja analysoinnin. Me Seoptimilla autamme ja palvelemme asiakkaitamme läpi kesän. Joten soita tai laita viestiä, mikäli kaipaat helpotusta omaan arkeesi. Olemme aina yrityksesi puolella!

Oikeat hakusanat ratkaisevat näkyvyyden – hakukoneiden huomioiminen verkkosivustolla

Meiltä kysytään usein vinkkejä hakukoneoptimointiin. Kysyjä saattaa olla vähän ymmällään kaiken tiedon edessä eikä osaa oikein tarttua mihinkään konkreettiseen. Sen vuoksi kirjoitankin tämän blogin hakukoneiden huomioimisesta vinkkeineen.

Käsittelen orgaanista hakukoneoptimointia. Se eroaa esimerkiksi maksetusta Google-mainonnasta siten, että näkyvyys ei romahda, vaikka yhtäkkiä yrityksellä olisikin se tilanne, että markkinointiin ei ole laittaa rahaa niin paljon kuin ennen. Jos verkkosivusto näkyy vain maksetun mainonnan avulla, sen näkyvyys laskee heti, kun mainonta lopetetaan.

Mitä hakukoneoptimointi vaatii?

Aivan aluksi sivuston tekniikan pitää olla kunnossa. Yleensä koodari huolehtii siitä, että sivuston latautumisnopeus on sopiva ja sivusto aukeaa nätisti eri laitteilla. Nykyisin sivualustat ovat teknisesti niin hyviä, että hakukoneet lähes aina huomioivat ne sujuvasti.

Jos firmalla tai organisaatiolla on hyvin vanha sivualusta käytössä, se kannattaa ensimmäiseksi vaihtaa uudempaan.

Sijoittuminen hakutuloksissa vaatii suunnitelman, hakutermianalyysin ja järjestelmällisesti suunnitelman mukaista työtä. Hakukoneoptimointi vaatii myös malttia, sillä tulokset eivät näy heti ensimmäisinä viikkoina.

Verkkosivustolla pitää olla riittävä määrä kiinnostavaa sisältöä, jotta vierailija viihtyisi siellä. Tekstisisältöä täytyy olla myös sanamäärällisesti tarpeeksi. Tekstin määrää ei kannata turhaan pelätä, koska sen voi asetella kauniisti sivulle ja osan tekstistä peittää Lue lisää -komennon alle.

Näkyvyyttä saava verkkosivusto on myös linkittynyt muihin verkkosivustoihin. Hakukoneet arvostavat erityisesti sitä, jos muilta verkkosivuilta on linkkejä yrityksen tai organisaation verkkosivustolle. Hakukoneet tulkitsevat, että sivuston täytyy olla hyvä ja laadukas, koska sinne ohjataan vierailijoita.

Näiden ulkoa tulevien linkkien pitää tietysti olla laadukkaita: linkin pitää tulla sellaiselta sivustolta, joka on turvallinen ja luotettava. Ulkoa verkkosivustolle tulevia linkkejä kutsutaan backlinkeiksi. Käytännössä niitä voi kerätä niin, että pyytää toisen sivuston ylläpitäjää lisäämään linkin. Tämä puolestaan vaatii hyviä suhteita.

Harkitusti valitut hakusanat ovat optimoinnin perusta

1 Tästä liikkeelle

Ensimmäisenä omalle liiketoiminnalle täytyy määritellä tavoitteet ja päämäärä, jos niitä ei ole vielä olemassa. Yrityksessä kaikkien täytyy tietää, mitä myydään ja kenelle. Tämä auttaa hahmottamaan sitä, millaisten hakusanojen avulla yrityksen verkkosivusto kannattaa optimoida.

2 Seuraavaksi hakusanat eli hakutermit

Sitten pitää tehdä hakusana-analyysi. Käytännössä yrityksellä kannattaa olla lista hakusanoista, joilla ihmiset hakevat kyseessä olevia palveluja tai tuotteita. Liikkeelle voi lähteä siitä, että miettii, mitä itse kirjoittaisi Googlen hakukenttään, kun haluasi tietoa kyseisestä palvelusta. Kannattaa kysyä vinkkejä myös tutuilta ja omilta asiakkailta. Voit käyttää myös Googlea apuna, ja kirjoittaa hakusanan Googleen ja katsoa, mitä muita vaihtoehtoja se tarjoaa.

Hakusana määritellään uudelle artikkelille.

Ei kannata unohtaa, että hakukoneoptimointia tekevillä yrityksillä on olemassa työkaluja, joiden avulla he saavat täsmällisesti tietoonsa, millä hakusanoilla ihmiset hakevat tietoa, tuotteita ja palveluita. Työkalujen avulla voidaan selvittää myös se, mihin vuodenaikaan mitkäkin hakusanat ovat runsaassa käytössä. Tämä kannattaa huomioida esimerkiksi blogien julkaisuajankohtaa mietittäessä.

Kun verkkosivustoa optimoidaan, eri sivujen hakusanoiksi kannattaa valita niin sanottuja päätason hakusanoja, jotka ovat samalla informatiivisia.

Esimerkiksi jos tarkoitus on myydä asuntoja, kannattaa pääsivun hakusanaksi valita jokin yleinen sana tai fraasi, kuten myytävät asunnot. Tällainen hakusana otsikossa ohjaa myös sivuston vierailijaa ja kertoo, että kyseisen otsikon alta löytyy erilaisia myytäviä kohteita.

Blogeissa ja esimerkiksi laskeutumissivuilla voi käyttää spesifimpiä hakusanoja, kuten myytävät asunnot lauttasaari. Nämä ovat niin sanottuja long-tail-hakusanoja. Niiden hakumäärä ei ole yhtä suuri kuin yleisemmillä termeillä.

Usein on kuitenkin niin, että isot yritykset, jotka käyttävät paljon rahaa hakusanoihin, ovat ottaneet jo yleisimmät hakusanat omikseen ja heidän kanssaan on vaikea kilpailla. Vaikka spesifimmillä hakusanoilla ei haeta kovin paljon, niitä käyttävät hakujen tekijät ovat usein tositarkoituksella liikkeellä ja ovat potentiaalisempia ostajia. Siksi niitä kannattaa käyttää.

3 Sitten tarkistetaan kilpailijat

Älä unohda kilpailijoita. Aina ennen kuin päätetään, millä hakusanoilla verkkosivua ja tekstiä aletaan optimoida, kannattaa tarkistaa, millä hakusanoilla kilpailijat näkyvät Googlessa. Yrityksen kannattaa ehdottomasti näkyä samoilla hakusanoilla kuin kilpailijat ja lisäksi muutamilla muilla, joihin kilpailijat eivät ole ehtineet vielä panostaa.

4 Vielä yksi tärkeä muistutus

Hakusanoja pitää tarkastella myös siitä näkökulmasta, haetaanko kyseisellä sanalla tietoa vai ollaanko ostotarkoitusmielessä liikkeellä. Jos Googleen kirjoitetaan venyttelyn hyödyt, hakija ei todennäköisesti ole ostamassa mitään. Jos hakukenttään kirjoitetaan juoksukengät naiselle, hakija saattaa olla potentiaalisempi ostaja kuin vain tiedonhakija. Tästä olemme kirjoittaneet aikaisemmin blogissamme: Blogiteksti – näppärä työkalu asiakaspalveluun.

5 Kun hakusanalista on valmis, tee suunnitelma!

Mieti, mitkä hakusanat sopivat verkkosivustosi sisältöjen optimointiin. Käytä jokaisella sivulla yhtä päähakusanaa, mutta määrittele niille myös synonyymejä.

Erottele blogeihin sopivat hakusanat. Niissä kannattaa huomioida myös kausivaihtelut. Esimerkiksi eräfirman kannattaa kirjoittaa kesää kohti veneistä ja telttailusta ja syksyä kohti metsästystarvikkeista.

Ja muista! Blogeissa voit kirjoittaa myös sellaisilla hakusanoilla, joilla ei ole hakutuloksia. Nimittäin joskus kannattaa julkaista jokin uutinen tai muu ajankohtainen asia, jota ihmiset eivät vielä ole osanneet hakea millään hakusanalla. Ajankohtaisista asioista kirjoittaminen kertoo siitä, että yritys on aktiivinen ja ajanhermoilla.

Muuten, voit tutustua tähän aiheeseen myös kansainvälisesti tunnetun Yoastin blogissa.

Jos haluat tietää, miten yksittäinen teksti optimoidaan hakukoneille, lue siitä artikkelista Hakukoneoptimoitu teksti on kirjoitettu ihmiselle – ei koneelle.

Tekoäly hakukoneissa – Mikä muuttuu ja miten käy Googlen?

Chat GPT-tekoälyratkaisun laaja suosio viimeisen reilun parin kuukauden aikana on saanut hakukoneyhtiö-Googlen sekä omaa Bing-hakukonettaan tarjoavan Microsoftin reagoimaan näyttävästi. Ehkä suurin kohu hakukoneiden ympärillä johtuukin siitä, että yli 20 vuotta kestänyt Googlen ylivoimainen markkinajohtajuus hakukonepalveluissa on ensimmäistä kertaa laajemmin kyseenalaistettu. Olemme Seoptimilla luonnollisesti seuranneet tätä kehitystä jo pidemmän aikaa sekä osallistuneet keskusteluun ja kehitykseen.

Käyttäjät haluavat tekoälyn hakukoneisiin

Hakukoneissa käytettävä tekoäly ei ole mikään uusi juttu, mutta sen ilmeinen näkyminen tavalliselle käyttäjälle sisältää paljonkin uutuus- ja viihdearvoa. Onhan pitkiä ja niin sanottuja valmiita vastauksia antava sovellus jotain sellaista, mitä ennen ei ole nähty. Samalla ihmiset ovat olleet hyvin tietoisia Chat GPT:n antamien vastauksien faktahaasteista – Ja onhan tästäkin aiheesta paljon myös kirjoitettu.

Kaiken uutuus- ja viihdearvon takana positiivista lisäksi on se, että pitkään puheissa ja spekulaatioissa oleva tekoälyn näyttävä esiinmarssi hakukonepalveluissa nytkähtää eteenpäin. Jättiläisten on ollut pakko vihdoinkin reagoida.

Hakukoneiden investoinnit tekoälyyn

Hakukoneiden taustalla toimivaan tekoälyyn on investoitu valtavasti jo vuosia. Ensimmäiset hakukonekäyttäjälle asti selkeästi näkyvät investoinnit tekoälyratkaisuihin ovat olleet toki odotettuja ja vihdoin myös nyt näkyviä uutisia. Helmikuun alussa Microsoft julkaisi sijoittavansa 10 miljardia dollaria Chat GPT:n taustalla olevaan Open.Ai-yhtiöön. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Microsoft sijoittaa rahaa Open.ai:lle. Google vastaavasti kertoi julkaisevansa Bard-nimisen LaMDA-teknologiaan pohjautuvan hakukonekäyttäjän kanssa keskustelevan ratkaisunsa. Mitä tekevät muut ohjelmistojättiläiset, kuten Amazon.com ja Meta Platforms Inc., jää vielä nähtäväksi.

Toistaiseksi nämä julkaisut ovat koskeneet kuitenkin vasta beetavaihetta ja rajattua käyttäjäkuntaa, joten isoille massoille lanseeraamista saamme vielä odotella – Suomessa totuttuun tapaan julkaisu menee vieläkin pidemmälle tulevaisuuteen.

tekoäly hakukoneissa
Samuli on seurannut hakukoneiden kehitystä jo yli 15 vuotta.

Miten markkinajohtaja Googlen käy kilpajuoksussa

Tekoälypohjaisissa tiedonhakutoiminnoissa tullaan siis aika pian siirtymään viihdekäytöstä ja alkuinnostuksesta todellisuuteen. Tiedon oikeellisuus ja varmentaminen nousevat viihteen edelle tai ainakin rinnalle ja siinä muun muassa Googlella on paljon pelissä – Valtaosa käyttäjistä haluaa ainakin vielä tarkistaa saatujen vastausten faktat itse.

Googlen kassavirrasta noin 80 % perustuu maksettuun hakukonemainontaan ja sen ympärille rakennettuun luottamukseen – Vuonna 2020 tämä summa olisi ollut yli 221 miljardia dollaria. Ei varmaan ole siis kenellekään epäselvää, etteikö sekä Google että Microsoft tulisi myös verisesti puolustamaan asemiaan. Mutta valtasuhteet eri toimijoiden välillä voivat todellakin heilahdella.

Enemmän huolissani olisin kuitenkin viimeisten kuukausien aikana hienoa nousua tehneen DuckDuckGo-hakukoneesta. Sen kasvu on perustunut lupaukseen paremmasta yksityisyydensuojasta, mutta vastaavasti resurssit tekoälyn kehittämiseen voivat olla ohkaiset.

Hakukoneen ominaisuudet lähitulevaisuudessa

Google on tarjonnut jo jotain näkymää Bard-tekoälypalvelustaan. Samoin on tehnyt Bing. Molempien toimijoiden ratkaisut tulevat ainakin alkuunsa olemaan tekstimäärältään rajattuja. Samalla ne kuitenkin tulevat jo alkuunsa tarjoamaan käyttäjälle valmiimpia ja luovempia ratkaisuja. Ja sen paljon puhutun tiedon oikeellisuuden käyttäjä pääsee itse tarkistamaan suodattuneista hakutuloksista.

Kovin pitkälle ei tarvitse mielikuvituksen mennä, että ymmärtää seuraavan vaiheen olevan entistäkin interaktiivisempi, jolloin hakija pääsee myös keskustelun kautta tarkentamaan hakua. Samalla vastaukset suodattuvat toivottavasti vaan entistäkin tarkemmin.

Mitä tulee jatkossa näiden rinnalle ja miten olemassa olevista toiminnallisuuksista esimerkiksi perinteisten Ads- tai Google Shopping-sijoitteluiden osalta mennään suhteessa orgaanisiin, eli maksuttomiin hakutuloksiin, jää nähtäväksi. Samoin esimerkiksi ääni- ja kuvahakujen osalta ilmaan jää mielenkiintoisia kysymyksiä.

Hakukoneoptimointi ja sisällöntuotanto tekoälyn maailmassa

Uskoakseni hakukoneoptimoinnissa tekninen työstäminen tulee jäämään pian entistäkin pienempään rooliin. Varsinkin kun hakukonelöydettävyyteen vaikuttavat tekniset ominaisuudet ovat miltei kaikilla tunnetuilla sivustoalustoilla hyvällä tolalla. Ja tokihan edelleen on teknisiä osa-alueita, joissa voidaan aina mennä silti pieleen alustasta riippumatta.

Vastaavasti sisältöjen suunnittelun sekä lukija- ja hakukoneystävällisten sisältöjen rooli tulee korostumaan entisestään ja tämä tarjoaa tekoälyn lisääntymisestä hakukoneissa asiakkaillemme entistä suuremman mahdollisuuden saada erinomaisuutensa taikka hyvyytensä kaikkien nähtäville. Avainsanat, sanaparit ja lauseet sekä erilaiset näkökulmat aiheeseen kuin aiheeseen liittyen tulevat korostumaan entistä enemmän muiden sisältökriteerien rinnalla.

Tekoäly tulee jatkossa myös kirjoittamaan sisältöjä ihmisen puolesta ja tässäkin piilee hienoja mahdollisuuksia. Toisaalta juuri tunnetut hakukoneet Google etunenässä ovat jo historiassaan tunnettuja keinoistaan sulkea mahdollisuudet kaikenlaisilta oikoteiltä ja kikkailuilta silloin kun tavoitellaan hyvää hakukonelöydettävyyttä. En siis pitäisi ihmeellisenä sitäkään, että hakukoneet tulisivat tunnistamaan ja blokkaamaan tekoälyn tuottamia sisältöjä tai ainakin antamaan niille huonompia sijoituksia. Sinänsä merkille pantavaa on, että ensimmäisen yleiseen käyttöön tarkoitetun ”tekoälynpaljastajan” julkaisi tammikuun lopussa juuri Open.ai. Tosin keskeneräisenä.

Lähteet:

abc.xyz

blog.google

forbes.com

Search Engine Journal

Open AI

Vuoden 2023 markkinointi – huomioi ainakin tämä!

Vuosi 2023 on hurahtanut alkuun ja varmasti monissa yrityksissä ollaan joko jo saatu suunniteltua tai aloitetaan nyt suunnittelemaan markkinoinnin toimenpiteitä seuraaville kuukausille. Markkinoinnin suunnittelu ja oikeiden valintojen tekeminen ovat aina haastavia, mutta ehkä ennen kaikkea nyt, kun ihmisten mielissä meneillään on haasteiden vuosi. Millaisin keinoin tämän vuoden markkinointia kannattaa sitten alkaa suunnitella.

Lue alta muutamat trendit ja vinkit suunnitelman tekoon:

Vastuullisuus

Kriisit, joita viime vuosina on tullut vastaan melkeinpä peräkanaa, ovat haastavuudestaan huolimatta myös pysäyttäneet meitä hyvälläkin tavalla. Olemme yksilöinä ja yhteisöinä joutuneet etsimään ratkaisuja ja löytämään uusia tapoja toimia, kun vanhat mallit ovat osittain murtuneet.

Pysähtyminen on tuonut useimmille myös tarpeen pohtia asioiden ja valintojen vastuullisuutta. Samalla, kun olemme joutuneet tekemään nopeitakin päätöksiä, olemme samalla joutuneet miettimään valintojen pitkäaikaisia vaikutuksia. Vastuulliset ja kestävään kehitykseen keskittyvät valinnat ovat kaiken jälkeen entistä tärkeämpiä. Yrittäjinä ja päättäjinä on erityisen tärkeää pysähtyä miettimään, kuinka tietoinen on itse vastuullisuudestaan ja millä tavalla on itse huomioinut sen toiminnassaan. Oman henkilöbrändin ja yrityksen brändin inhimillistäminen asiakkaiden sekä henkilöstön suuntaan yhdessä yrityksen arvojen kanssa on keskeinen osa vastuullisuutta.

Positiivisuus

Suurin osa ihmisistä on tällä hetkellä jopa hiukan väsynyt jatkuvaan raskaiden ja pelkoa herättävien uutisten tulvaan. Yrityksen viestinnässä ja markkinoinnissa onkin tärkeää kiinnittää huomiota niin ulkoiseen kuin sisäiseenkin ääneen. Vaikka markkinointiviestinnän kuuluu olla sopivasti vakavasti otettavaa, tilanteeseen istuva keveys tuo mukavaa vaihtelua jatkuvaan huoliuutisten joukkoon.

Positiivinen markkinointiviestintä ei tarkoita vitsailua, vaan vakaviakin asioita voidaan lähestyä positiivisessa valossa. Vitsailukin voi silti toimia tietyillä aloilla ja tietyissä konteksteissa, kunhan huumori on kuitenkin mietitty siten, ettei se vahingoissa ole turhan yliampuvaa tai loukkaa erilaisia asiakasryhmiä.

Positiivisuus ilahduttaa ja herättää halun kuulla lisää.

Aitous ja luovuus

Vastuullisuuden ja positiivisuuden lisäksi ihmisiä pysäyttää ja kiinnostaa aitous. Aitoutta ei kuitenkaan ole se, että puhutaan aitoudesta vaan se, että ollaan aitoja. Markkinoinnissa aitous on esimerkiksi tavallisia ihmisiä ja tavallisia koteja. Aitous on myös sitä, että mainos on vähemmän perinteisellä tavalla mainosmainen, jolloin sen katsoja ei välttämättä ensin edes huomaa sen olevan mainos.

Aitous vaatii luovuutta, sillä markkinointi on kuitenkin aina mielikuvien luomista. Aitous täytyy osata löytää tavalla, joka herättää, puhuttelee ja kiinnostaa. Luovuutta on hyödyntää myös omien tuotteiden tai palveluiden käyttäjien luomaa sisältöä (UGC eli user generated content). Sellainen sisältö puhuttelee ja sen määrä koko ajan kasvaa. Yhä isompaan rooliin nousevat käyttäjien ottamat kuvat, ääni, videot, uutiset, juorut, arvostelut ja kommentit. Sellaisesta materiaalista kannattaa opetella ottamaan kaikki hyöty irti!

Vastuullisuuden ja positiivisuuden lisäksi ihmisiä pysäyttää ja kiinnostaa aitous.

Videot ja ääni

Olemme jo tottuneet ja integroituneet maailmaan, jossa tekstin lisäksi informaatio pukeutuu liikkuvaan kuvaan muuallakin kuin televisiossa. Videokuvaa pursuaa joka puolella ja silmämme jäävät usein seuraamaan tapahtumia. Sosiaalinen media on täynnä liikkuvaa kuvaa, jonka ymmärrämme vaikkei mobiililaitteen äänet olisikaan päällä.

Markkinoinnissa videoiden tekemisen kynnys on madaltunut ja melkeinpä jokainen meistä saattaa napata videokuvan somen kanaviin helposti. Samalla kun TikTok, Instagram Reels ja live-streaming kasvavat, yritysten tarve tuottaa sosiaaliseen mediaan sopivia videoita kasvaa voimakkaasti.

Videon lisäksi ääni lyö niin sanotusti läpi uudenlaisilla tavoille. Podcastien ja muiden lisäksi äänellä tehtävät haut tulevat kasvamaan tulevina vuosina. Tämä tulee vaikuttamaan markkinointiin ja sen asettamiin tarpeisiin. On tärkeää pystyä tulevaisuudessa tuottamaan hakukoneoptimointia äänihakuihin perustuen. Vaikka suomi on pieni kieli, siinäkin äänihaku tulee kehittymään omaa tahtiaan.

SEO

Toisin kuin joskus kuvitellaan, SEO ei ole pelkkää koodareiden näpertelyä tai erikoisia taikatemppuja, joista kannattaa maksaa kuukausihintaa jonnekin. Hakukoneoptimointia ei pitäisi ostaa, ellei ole varma siitä, mitä on ostamassa.

SEO on kuitenkin tärkeä osa jokaisen yrityksen markkinointia ja siksipä kilpailu hakukonelöydettävyyden osalta on Suomessakin kiristynyt ja tulee kiristymään huomattavasti. Toisilla toimialoilla ja kärkitoimijoilla ymmärrys SEO:n tärkeydestä ja vaikuttavuudesta on jo varsin pitkällä, mikä tarkoittaa kovempaa kilpailua. Toisilla toimialoilla taas ymmärrys ja tietämys on ehkä vähäisempää.

Ymmärrys hakukonelöydettävyyden ja -optimoinnin todellisesta luonteesta on monella vielä hakoteillä. Niin sanottu koodilla kikkailujen aika on ohi ja menestyminen tällä rintamalla vaatii  todellisuudessa systemaattisen lukija- ja hakukoneystävällisen sisällöntuotannon ja huolellisen suunnittelun sisällöntuotannon taustalle.

Parhaiten onnistuneet yritykset ovat tällä systemaattisella työllä saavuttaneet jopa vuosiksi kantavia tuloksia, ja tähän suuntaan moni muukin toimija on selkeästi vuoden 2023 aikana pyrkimässä

Järkevästi toteutettu SEO on menestyvän yrityksen yksi kulmakivi.

Tekoäly eli AI

Tekoäly tuo uusia keinoja markkinoinnin suunnittelemiseen, tekemiseen, jakamiseen ja kohdentamiseen. Sen käytössä on toki vielä monenlaisia mutkia ja siihen liittyvät lainsäädännön pykälät ja tekijänoikeusasiat eivät ole vielä täysin selkeitä. Lisäksi tekoälyn tuomat mahdollisuudet tuovat eteen eettiset kysymykset. Millaisen kuvan maailmasta ja ihmisestä luomme tekoälyn keinoin? Kuinka huomioimme toden ja epätoden? Mihin asti olemme valmiita menemään?

Tekoäly  mahdollistaa jo nyt varsin vaikuttavien kuvien tuottamisen, informaation jakamisen sekä monenlaisen markkinoinnissa käytettävän seurannan käynnistämisen, niin voimme vain kuvitella, mihin kaikkeen se tulevaisuudessa vielä on valmis. Kilpailu erilaisten brändien näkyvyydestä ja erottumisesta tulee jatkossa olemaan entistä kovempaa, sillä brändien on löydettävä jatkuvasti uusia keinoja voidakseen herättää ja sitouttaa.

Tehokkuus

Olemme kohdassa, jossa samaan aikaan kuluttajien ostovoima tai -into laskevat mutta useamman haasteellisen vuoden jälkeinen halukkuus kerääntyä tapahtumiin ja matkakohteisiin ovat nousussa. Markkinoinnissa tämä tarkoittaa entistäkin kovempaa vaatimusta tehokkuudelle, kohdentamiselle ja sisältöjen laadulle.

Pienemmillä budjeteilla olisi saatava suurempia vaikutuksia. Se vaatii kaikkea sitä, mitä tässä tekstissä on aikaisemmin mainittu. Ja lisäksi varmasti paljon muutakin. Selkeyttämistä, karsimista, budjetointia ja pitkäjänteisyyttä. Aitous, kestävyys, vastuullisuus ja asiantuntijuus ovat entistä keskeisempiä edellytyksiä.

Vahvan brändin rakentaminen on kuitenkin kaikkina aikoina kiinni tahtotilasta, näkemyksellisyydestä, aitoudesta ja rohkeudesta! Sekä sisällöistä, jotka nojaavat vahvaan pohjatyöhön. On uskallettava seistä pystypäin tuulessa ja tuiskussa. Ja on uskottava omaan tekemiseensä. Ja uskottava asiakkaisiinsa. Ja luotava heihin jatkuvaa kontaktia erilaisissa kanavissa erilaisin aidoin, laadukkain sisällöin. Täältä voit lukea aikaisemman blogimme, joka keskittyy sisältömarkkinoinnin ytimeen.

Aina kaiken hoitaminen itse ei ole tehokkain tapa saada tuloksia. Markkinoinnin ja sisällöntuoton ulkoistaminen saattaa olla vuoden 2023 yksi parhaista päätöksistä. Silloin aikaa vapautuu moneen muuhun tekemiseen, jota on vaikeampaa ulkoistaa.

Toimarin katsaus vuoteen 2022

Seoptimin vuodesta 2022 mieleen tulevat sanat muutos, oppiminen, pitkäjänteisyys ja ystävyys. Vaikka maailman tilanne on horjuttanut turvallisuutta ja mieltä, kaiken myllerryksen keskellä on ollut tärkeää pitää arki hallinnassa ja tehdä töitä tulevaisuuden eteen.

Ensimmäiseksi nousee esiin sana muutos. Teimme vuosi sitten isoja roolien vaihdoksia, ja kierrätimme esimerkiksi toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan tehtäviä. Olemme muutenkin päivittäneet Seoptimin sisällä roolituksia ja jakaneet tehtäviä uudestaan niin, että jokaisen työ olisi kannattavaa ja mielekästä. Muutokset ovatkin tehostaneet työskentelyä ja poikineet tasaista kasvua.

Oppiminen on toinen sana. Kaiken muutoksen keskellä olemme oppineet valtavasti tästä työstä, toisistamme ja elämästä. Haluamme muutenkin kannustaa jatkuvaan kehitykseen ja oppimiseen. Esimerkiksi tänä vuonna meillä suoritettiin kaksi yritysjohtamiseen ja esimiestyöhön liittyvää erikoisammattitutkintoa.

Sekä muutokset että oppiminen edellyttävät pitkäjänteistä työtä, ja siksi pitkäjänteisyys on kolmas sana. Olemme eläneet todeksi sen, että ”tänään tehdyllä työllä on huomenna arvoa”. Parasta on ollut se, että pitkäjänteinen työ on tasapainottanut liiketoimintaamme, tuonut uusia asiakkaita ja tavoittelemaamme kasvua. Seoptimin vuosi 2023 alkaa lukujen valossa paremmista lähtökohdista kuin mikään meidän aikaisempi vuotemme, ja olemme päässeet tähän yhdessä tekemällä.

Neljäs ja tärkein Seoptimin vuotta kuvaava sana on ystävyys. Se onkin yksi perusarvoistamme. Arvona ystävyys sisältää muun muassa ihmissuhteista huolehtimisen, lämpimän suhtautumisen toisiin, arvostamisen, kunnioituksen ja hyvät käytöstavat.

Ystävyys-arvoa ei kukaan pysty toteuttamaan yksin. Siihen tarvitaan kaikkia. Parasta tässä vuodessa on siis ollut se, että yhteys meidän seoptimilaisten välillä on säilynyt kaiken muutoksen keskellä. Meillä on mahtava, ammattitaitoinen tiimi tekemässä tavoitteista totta!

Ystävyys koskee myös yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme. Olemme suureksi onneksi saaneet ympärillemme loistavia ihmisiä, joiden kanssa on hyvä jatkaa vuoteen 2023. Kiitos myös teille!

Luottavaisin ja innostunein miettein kohti vuotta 2023!