Mikä on sisällöntuottajan tärkein ominaisuus?

Sisällöntuottajan työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Sisällöntuottaja tuottaa visuaalista, audiovisuaalista tai tekstisisältöä verkkosivustolle tai muualle verkkoon. Paneudun tässä blogitekstissä tekstisisällön tuottajan ominaisuuksiin. Kuten jokainen sisällöntuottaja myös tekstisisällöntuottaja pääsee työssään tutustumaan erilaisiin yrityksiin, ihmisiin, ilmiöihin ja ajatuksiin, joten sisällöntuottaminen on paljon muutakin kuin pelkkä kirjoitusprosessi.

Sisällöntuottaja tuottaa ja editoi

Tuotatko yrityksen sisällä sisältöä blogiin tai muualle verkkoon? Sisällöntuottaminen on usein uuden tekstin tuottamista. Usein sisällöntuottamiseen kuuluu myös olemassa olevan tekstin muokkaaminen ja editointi. Toisille meistä on helpompaa luoda kokonaan uutta tekstiä, toisille taas on helpompi muokata valmiista tekstistä uutta. Hakukoneoptimoinnin yhteydessä puhumme myös usein rikastamisesta.

Tekstin rikastaminen on usein tekstin muokkaamista ja lisätekstin tuottamista, mutta hakukoneita ajatellen se on myös muita tekstiin liittyviä optimointeja kuten otsikoiden muokkaamista tai lisäämistä, linkityksiä sekä hakutermistön huomioon ottamista. Tekstien rikastaminen on yksi sisällöntuotannon muoto.

Tekstin tuottamisessa tärkeitä ominaisuuksia ovat luonnollisesti selkeä ja monipuolinen kielenkäyttö, sujuva kirjoittaminen sekä kyky tuoda esiin asioiden ja tarinoiden eri puolia ja näkökulmia. Tärkeää on myös asiantuntijuus tai kokemukset tekstin aiheen ympärillä.

Tärkeintä on tuntea (asiakkaan) asiakas

Oletko miettinyt, mikä ominaisuus tekee sinusta loistavan sisällöntuottajan? Itse olen pohtinut asiaa itseni osalta mutta myös koko sisällöntuotannon tiimin osalta. Ja tietysti aina jokaisen asiakkaani osalta, kun olen aloittanut sisällöntuotannon yhteistyötä heidän kanssaan.

Tärkeintä minulle sisällöntuotannossa on tunnistaa asiakkaani asiakas. Häntä sisällöntuottajien tiimin täytyy pystyä puhuttelemaan. Hänen kysymyksiinsä ja toiveisiinsa, niihinkin joita hän ei ehkä ole vielä itse tunnistanut, sisällöntuottajana on rakennettava vastauksia. Kirjoitettu sisältö on verkkosivuilla siellä käyviä vierailijoita varten, jotta he löytäisivät juuri sen tiedon, jota tarvitsevat omaan ostopäätökseensä.

Kun sisällöntuottaja tunnistaa (asiakkaan) asiakkaan ja heidän tarpeensa, hän on ratkaissut oikeastaan jo useimmat sisältöstrategiset seikat. Tunnistamisen myötä sisällöntuottajan on helppoa tietää, kenelle kirjoittaa, millaisella kärjellä, millaisilla argumenteilla, missä kanavissa ja millaisella äänensävyllä. Kovin paljoa ei siis jää selvitettävää ja taustatyötä ennen varsinaista kirjoittamista.

Aina kuitenkaan (asiakkaan) asiakkaan maailma ja koko toimiala eivät ole niin tuttuja, joten sisällöntuottaja tarvitsee heti seuraavaksi tärkeimpänä ominaisuutenaan aimo annoksen uteliaisuutta ja toimittajamaista asennetta. Ja se onkin sisällöntuottajan toinen tärkeä ominaisuus sekä samalla koko työn varsin virkistävä puoli.

Sisällöntuottaminen on mielenkiintoista, sivistävää ja palkitsevaa, kun (asiakkaan) asiakas on tunnistettu, taustatyö tehty ja valmiiden tekstien vaikutukset alkavat nopeasti näkyä verkossa ja koko yrityksessä!

Lue lisää sisällöntuottamisesta täältä.

Asiakastarinat ovat parasta mainosta yrityksellesi

Asiakastarinoiden avulla potentiaaliset asiakkaasi saavat ajankohtaista, lahjomatonta tietoa yrityksesi palveluista ja onnistumisen hetkistä. Positiiviset asiakastarinat ovat parasta mahdollista mainosta, mitä yrityksesi voi saada! Asiakastarinoiden kautta asiakkaasi voi kokea samaistumisen tunteen ja vakuuttua ostopäätöksestä.

Mitä ovat asiakastarina ja referenssitarina?

Asiakastarina on asiakashaastattelu, jossa yrityksen palveluja tai tuotteita ostanut asiakas kertoo omalla nimellään kokemuksistaan haastattelumuodossa. Asiakastarina on asiakkaan oma, autenttinen kokemus, jonka hän jakaa vapaaehtoisesti. Asiakastarinoista ei makseta haastateltavalle palkkaa.

Referenssitarina on asiakasyrityksen kokemus niin ikään ostetusta palvelusta tai tuotteesta. Referenssitarinassa ostajayrityksen edustaja kuvaa positiiviseen sävyyn myyjäyritystä. Myöskään referenssitarinoista ei tarjota palkkiota, mutta ostajayritys saa referenssitarinan muodossa usein mukavasti mainosta myös itselleen. Positiivinen kierre korostuu, kun sekä myyjä- että ostajaosapuoli jakavat referenssitarinaa omilla sosiaalisen median kanavillaan.

Asiakas- ja referenssitarinat ovat osa jatkuvaa, systemaattista ja suunnitelmallista sisällöntuotantoa, jolla verkkosivusto ja verkkokauppa parhaimmillaan rakentaa kestävää pohjaa konversio- ja hakukoneoptimoinnille. Kaikessa sisällöntuotannossa kannattaa huomioida sekä konversion että hakukonenäkyvyyden optimointi.

Asiakastarina on helppo ja edullinen tapa tuoda omaa yritystä esiin

Koska asiakastarinoissa kerrotaan aina oikean asiakkaan todellinen kokemus, ovat asiakastarinat ehdottomasti parasta mainosta, mitä yritys voi itselleen saada. Koska asiakastarinoiden tuottaminen on maksullisiin mainoskampanjoihin verrattuna kustannustehokasta, myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on asiakastarinoiden ansiosta mahdollisuus kilpailla isompiaan vastaan.

Asiakastarinat julkaistaan yrityksen kotisivuilla, esimerkiksi otsikoiden Asiakastarina tai Kokemuksia alla. Verkkosivujen lisäksi asiakastarinat kannattaa ehdottomasti jakaa myös kaikissa sosiaalisen median kanavissa. Asiakastarina ei ole kertakäyttöinen, sillä aina uudet asiakkaat tutustuvat kerta kerran jälkeen asiakastarinoihin ostopäätöstä tehdessään.

Asiakastarinoissa voi kertoa myös eteen tulevista haasteista, mikäli ne on saatu ratkaistua onnistuneella tavalla. Tällainen asiakastarina on yritykselle kullanarvoinen, sillä se kertoo myös toisille asiakkaille, miten luotettava kumppani yritys on myös ongelmatilanteissa. Etenkin isojen ostopäätösten kohdalla ostajan vaakakupissa painaa usein se, millä tavoin myyjäosapuoli suhtautuu mahdollisiin reklamaatioihin. Asiakastarinoihin kannattaa kuitenkin hakea vaihtelevuutta, sillä pelkästään ongelmatilanteita korostaessa herää helposti mielikuva, että yrityksen palvelut ovat aina sarja epäonnistumisia.

Asiakastarina on…

 • vakuuttava, samaistuttava ja todellinen kuvaus palvelusta tai hyvästä tuotteesta
 • autenttinen mainos, joka vetoaa ihmisiin
 • luottamusta herättävä, ostopäätöksen sinetöivä
 • kustannustehokas tapa kertoa oman yrityksen erinomaisuudesta
 • helppo jakaa sosiaalisen median kanavissa ja omilla kotisivuilla.

Yksilölliset, yrityksesi parhaita puolia korostavat asiakastarinat on helppoa tilata meiltä. Ota yhteyttä, niin lähdetään yhdessä tyytyväisten asiakkaidenne kanssa kertomaan palveluistanne muillekin!

Vuoden 2023 markkinointi – huomioi ainakin tämä!

Vuosi 2023 on hurahtanut alkuun ja varmasti monissa yrityksissä ollaan joko jo saatu suunniteltua tai aloitetaan nyt suunnittelemaan markkinoinnin toimenpiteitä seuraaville kuukausille. Markkinoinnin suunnittelu ja oikeiden valintojen tekeminen ovat aina haastavia, mutta ehkä ennen kaikkea nyt, kun ihmisten mielissä meneillään on haasteiden vuosi. Millaisin keinoin tämän vuoden markkinointia kannattaa sitten alkaa suunnitella.

Lue alta muutamat trendit ja vinkit suunnitelman tekoon:

Vastuullisuus

Kriisit, joita viime vuosina on tullut vastaan melkeinpä peräkanaa, ovat haastavuudestaan huolimatta myös pysäyttäneet meitä hyvälläkin tavalla. Olemme yksilöinä ja yhteisöinä joutuneet etsimään ratkaisuja ja löytämään uusia tapoja toimia, kun vanhat mallit ovat osittain murtuneet.

Pysähtyminen on tuonut useimmille myös tarpeen pohtia asioiden ja valintojen vastuullisuutta. Samalla, kun olemme joutuneet tekemään nopeitakin päätöksiä, olemme samalla joutuneet miettimään valintojen pitkäaikaisia vaikutuksia. Vastuulliset ja kestävään kehitykseen keskittyvät valinnat ovat kaiken jälkeen entistä tärkeämpiä. Yrittäjinä ja päättäjinä on erityisen tärkeää pysähtyä miettimään, kuinka tietoinen on itse vastuullisuudestaan ja millä tavalla on itse huomioinut sen toiminnassaan. Oman henkilöbrändin ja yrityksen brändin inhimillistäminen asiakkaiden sekä henkilöstön suuntaan yhdessä yrityksen arvojen kanssa on keskeinen osa vastuullisuutta.

Positiivisuus

Suurin osa ihmisistä on tällä hetkellä jopa hiukan väsynyt jatkuvaan raskaiden ja pelkoa herättävien uutisten tulvaan. Yrityksen viestinnässä ja markkinoinnissa onkin tärkeää kiinnittää huomiota niin ulkoiseen kuin sisäiseenkin ääneen. Vaikka markkinointiviestinnän kuuluu olla sopivasti vakavasti otettavaa, tilanteeseen istuva keveys tuo mukavaa vaihtelua jatkuvaan huoliuutisten joukkoon.

Positiivinen markkinointiviestintä ei tarkoita vitsailua, vaan vakaviakin asioita voidaan lähestyä positiivisessa valossa. Vitsailukin voi silti toimia tietyillä aloilla ja tietyissä konteksteissa, kunhan huumori on kuitenkin mietitty siten, ettei se vahingoissa ole turhan yliampuvaa tai loukkaa erilaisia asiakasryhmiä.

Positiivisuus ilahduttaa ja herättää halun kuulla lisää.

Aitous ja luovuus

Vastuullisuuden ja positiivisuuden lisäksi ihmisiä pysäyttää ja kiinnostaa aitous. Aitoutta ei kuitenkaan ole se, että puhutaan aitoudesta vaan se, että ollaan aitoja. Markkinoinnissa aitous on esimerkiksi tavallisia ihmisiä ja tavallisia koteja. Aitous on myös sitä, että mainos on vähemmän perinteisellä tavalla mainosmainen, jolloin sen katsoja ei välttämättä ensin edes huomaa sen olevan mainos.

Aitous vaatii luovuutta, sillä markkinointi on kuitenkin aina mielikuvien luomista. Aitous täytyy osata löytää tavalla, joka herättää, puhuttelee ja kiinnostaa. Luovuutta on hyödyntää myös omien tuotteiden tai palveluiden käyttäjien luomaa sisältöä (UGC eli user generated content). Sellainen sisältö puhuttelee ja sen määrä koko ajan kasvaa. Yhä isompaan rooliin nousevat käyttäjien ottamat kuvat, ääni, videot, uutiset, juorut, arvostelut ja kommentit. Sellaisesta materiaalista kannattaa opetella ottamaan kaikki hyöty irti!

Vastuullisuuden ja positiivisuuden lisäksi ihmisiä pysäyttää ja kiinnostaa aitous.

Videot ja ääni

Olemme jo tottuneet ja integroituneet maailmaan, jossa tekstin lisäksi informaatio pukeutuu liikkuvaan kuvaan muuallakin kuin televisiossa. Videokuvaa pursuaa joka puolella ja silmämme jäävät usein seuraamaan tapahtumia. Sosiaalinen media on täynnä liikkuvaa kuvaa, jonka ymmärrämme vaikkei mobiililaitteen äänet olisikaan päällä.

Markkinoinnissa videoiden tekemisen kynnys on madaltunut ja melkeinpä jokainen meistä saattaa napata videokuvan somen kanaviin helposti. Samalla kun TikTok, Instagram Reels ja live-streaming kasvavat, yritysten tarve tuottaa sosiaaliseen mediaan sopivia videoita kasvaa voimakkaasti.

Videon lisäksi ääni lyö niin sanotusti läpi uudenlaisilla tavoille. Podcastien ja muiden lisäksi äänellä tehtävät haut tulevat kasvamaan tulevina vuosina. Tämä tulee vaikuttamaan markkinointiin ja sen asettamiin tarpeisiin. On tärkeää pystyä tulevaisuudessa tuottamaan hakukoneoptimointia äänihakuihin perustuen. Vaikka suomi on pieni kieli, siinäkin äänihaku tulee kehittymään omaa tahtiaan.

SEO

Toisin kuin joskus kuvitellaan, SEO ei ole pelkkää koodareiden näpertelyä tai erikoisia taikatemppuja, joista kannattaa maksaa kuukausihintaa jonnekin. Hakukoneoptimointia ei pitäisi ostaa, ellei ole varma siitä, mitä on ostamassa.

SEO on kuitenkin tärkeä osa jokaisen yrityksen markkinointia ja siksipä kilpailu hakukonelöydettävyyden osalta on Suomessakin kiristynyt ja tulee kiristymään huomattavasti. Toisilla toimialoilla ja kärkitoimijoilla ymmärrys SEO:n tärkeydestä ja vaikuttavuudesta on jo varsin pitkällä, mikä tarkoittaa kovempaa kilpailua. Toisilla toimialoilla taas ymmärrys ja tietämys on ehkä vähäisempää.

Ymmärrys hakukonelöydettävyyden ja -optimoinnin todellisesta luonteesta on monella vielä hakoteillä. Niin sanottu koodilla kikkailujen aika on ohi ja menestyminen tällä rintamalla vaatii  todellisuudessa systemaattisen lukija- ja hakukoneystävällisen sisällöntuotannon ja huolellisen suunnittelun sisällöntuotannon taustalle.

Parhaiten onnistuneet yritykset ovat tällä systemaattisella työllä saavuttaneet jopa vuosiksi kantavia tuloksia, ja tähän suuntaan moni muukin toimija on selkeästi vuoden 2023 aikana pyrkimässä

Järkevästi toteutettu SEO on menestyvän yrityksen yksi kulmakivi.

Tekoäly eli AI

Tekoäly tuo uusia keinoja markkinoinnin suunnittelemiseen, tekemiseen, jakamiseen ja kohdentamiseen. Sen käytössä on toki vielä monenlaisia mutkia ja siihen liittyvät lainsäädännön pykälät ja tekijänoikeusasiat eivät ole vielä täysin selkeitä. Lisäksi tekoälyn tuomat mahdollisuudet tuovat eteen eettiset kysymykset. Millaisen kuvan maailmasta ja ihmisestä luomme tekoälyn keinoin? Kuinka huomioimme toden ja epätoden? Mihin asti olemme valmiita menemään?

Tekoäly  mahdollistaa jo nyt varsin vaikuttavien kuvien tuottamisen, informaation jakamisen sekä monenlaisen markkinoinnissa käytettävän seurannan käynnistämisen, niin voimme vain kuvitella, mihin kaikkeen se tulevaisuudessa vielä on valmis. Kilpailu erilaisten brändien näkyvyydestä ja erottumisesta tulee jatkossa olemaan entistä kovempaa, sillä brändien on löydettävä jatkuvasti uusia keinoja voidakseen herättää ja sitouttaa.

Tehokkuus

Olemme kohdassa, jossa samaan aikaan kuluttajien ostovoima tai -into laskevat mutta useamman haasteellisen vuoden jälkeinen halukkuus kerääntyä tapahtumiin ja matkakohteisiin ovat nousussa. Markkinoinnissa tämä tarkoittaa entistäkin kovempaa vaatimusta tehokkuudelle, kohdentamiselle ja sisältöjen laadulle.

Pienemmillä budjeteilla olisi saatava suurempia vaikutuksia. Se vaatii kaikkea sitä, mitä tässä tekstissä on aikaisemmin mainittu. Ja lisäksi varmasti paljon muutakin. Selkeyttämistä, karsimista, budjetointia ja pitkäjänteisyyttä. Aitous, kestävyys, vastuullisuus ja asiantuntijuus ovat entistä keskeisempiä edellytyksiä.

Vahvan brändin rakentaminen on kuitenkin kaikkina aikoina kiinni tahtotilasta, näkemyksellisyydestä, aitoudesta ja rohkeudesta! Sekä sisällöistä, jotka nojaavat vahvaan pohjatyöhön. On uskallettava seistä pystypäin tuulessa ja tuiskussa. Ja on uskottava omaan tekemiseensä. Ja uskottava asiakkaisiinsa. Ja luotava heihin jatkuvaa kontaktia erilaisissa kanavissa erilaisin aidoin, laadukkain sisällöin. Täältä voit lukea aikaisemman blogimme, joka keskittyy sisältömarkkinoinnin ytimeen.

Aina kaiken hoitaminen itse ei ole tehokkain tapa saada tuloksia. Markkinoinnin ja sisällöntuoton ulkoistaminen saattaa olla vuoden 2023 yksi parhaista päätöksistä. Silloin aikaa vapautuu moneen muuhun tekemiseen, jota on vaikeampaa ulkoistaa.

Hakukoneoptimoitu teksti kirjoitetaan ihmiselle – ei koneelle

Ehkä vieläkin saatetaan ajatella, että hakukoneoptimoitu teksti on jokin erillinen tekstityyppi, joka tehdään vain hakukonetta varten. Käsitys voi johtua siitä, että hakukoneoptimoinnin alkuaikoina todella kirjoitettiin eräänlaisia hakusanapilviä verkkosivualustoille. Sitten toivottiin, että hakukone, lähinnä Google, huomioisi käytetyt hakusanat ja nostaisi tekstin tai verkkosivun näkyvyyttä hakutuloksissa. Tämä saattoi toimia alussa mutta ei enää pitkään aikaan.

Hakukoneoptimointi on yksi tekstin ominaisuus. Esimerkiksi yrityksen markkinointia varten voidaan kirjoittaa blogeja, asiantuntija-artikkeleita, asiakastarinoita ja muita verkkotekstejä. Kun tekstit julkaistaan verkossa, ne kannattaa optimoida myös hakukoneita varten käyttämällä niissä sopivia hakusanoja.

Ensisijaisesti hakukoneoptimoitu teksti kirjoitetaan todelliselle lukijalle.

Haluan korostaa sanaa myös: teksti kirjoitetaan siis myös hakukoneita varten. Nimittäin ensisijaisesti hakukoneoptimoitu teksti kirjoitetaan todelliselle lukijalle, ja sen laatimiseen vaikuttavat samat lainalaisuudet kuin muidenkin laadukkaiden tekstien kirjoittamiseen.

Hyödynnä hakusanoja tekstin suunnittelussa

Kuten edellä tuli ilmi, hakukoneoptimoitu teksti suunnitellaan niin, että ihminen tarttuisi siihen ja lukisi sen. Nimittäin tätä myös hakukoneet arvostavat. Esimerkiksi Google mittaa sitä, kuinka monta kertaa teksti on avattu ja kuinka pitkään ihmiset lukevat sitä. Jos ihmiset viipyvät sivulla, jossa on hakukoneoptimoitu teksti, Google huomioi sen ja nostaa sivun näkyvyyttä. Taustalla on ajatus, että tekstin täytyy olla kiinnostava, koska ihmiset lukevat sitä.

Tässä blogissa en pohdi lukijaa kiinnostavan tekstin suunnittelua, muotoilua tai kirjoittamista. Näkökulma on siinä, miten hakusanat otetaan huomioon tekstiä suunniteltaessa ja kirjoitettaessa.

Hakukone nostaa esiin tekstejä, joissa on käytetty niitä hakusanoja, joilla ihmiset tekevät hakuja. Tekstin aiheen miettimisessä ja suunnittelussa voikin lähteä liikkeelle näillä kysymyksillä:

 • Mikä on yrityksen palvelu, tuote tai yleisesti viesti, jota se haluaa nostaa esille?
 • Mitä tähän palveluun, tuotteeseen tai viestiin liittyviä hakusanoja ihmiset käyttävät?

Hakusanan valintaan kannattaa käyttää hetki aikaa, koska ihmisten hakukäyttäytyminen kertoo, mikä heitä kiinnostaa ja mitä he haluavat tietää. Tekstillä voi sitten vastata tähän kiinnostukseen ja tarpeeseen. Esimerkiksi siivousfirma voi huomata, että ihmiset käyttävät hakusanana lausetta mitä kotisiivous sisältää. Silloin kannattaa kirjoittaa teksti, jossa vastataan tähän kysymykseen.

Hakusanan valintaan kannattaa käyttää hetki aikaa, koska ihmisten hakukäyttäytyminen kertoo, mikä heitä kiinnostaa ja mitä he haluavat tietää.

Hakusanan valintaan on olemassa työkaluja

Hakusanojen kartoitukseen on olemassa lisensoituja työkaluja, mutta sopivan hakusanan voi löytää myös ilmaiseksi. Esimerkiksi Googlen hakukenttään voi kirjoittaa aiheen ja katsoa, mitä hakusanoja Google itse ehdottaa. Kun hakutulossivua selaa, Google kertoo, mitä ihmiset yleensä kysyvät ja millaisia hakuja aiheeseen liittyy. Tämä menetelmä ei ole kovin tarkka, mutta sen avulla saa käsityksen käytetyistä hakusanoista.

Lisensoiduilla SEO-työkaluilla pystyy tarkastelemaan sitä, minkä verran tiettyä hakusanaa käytetään ja mihin aikaan vuodesta ihmiset hakevat kyseisellä hakusanalla tietoa. Yksinkertainen esimerkki on, että hakutermiä petivaatteiden tuuletus pakkasella käytetään talviaikaan. Tällöin teksti kannattaa kirjoittaa hyvissä ajoin ennen pakkasia, jotta hakukoneet ehtivät indeksoida ja nostaa tekstin esiin juuri silloin, kun sen välittämää tietoa etsitään.

Hakukoneoptimoitu teksti toistaa hakusanaa sopivasti

Tekstiä kirjoitettaessa tulee pysyä hakusanan viitoittamassa aiheessa. Samalla tulee käytettyä muita samaan aihepiiriin liittyviä sanoja, jotka ovat mahdollisesti myös hyviä hakusanoja.

Hakusanaa tulisi toistaa tekstissä riittävän monta kertaa mutta ei liikaa. Jos sivustolla, jossa teksti julkaistaan, on SEO-työkalu, sitä kannattaa käyttää apuna. Esimerkiksi Yoast-työkalu kertoo, onko hakusanaa riittävästi tekstin pituuteen nähden.

Hakusanaa kannattaa yleensä käyttää otsikoissa sekä tekstin alussa ja lopussa. Hakusanan lisäksi hakukoneoptimoituun tekstiin tulee laittaa linkki, joka vie jollekin kyseessä olevan sivuston toiselle sivulle. Myös metatekstit ja SEO-otsikot tulisi huolehtia kuntoon. Näille löytyy oma paikkansa verkkosivun alustalta.

Hakukoneille optimoidun tekstin kirjoittaminen on yhtä inspiroivaa, kivaa ja haastavaa kuin minkä tahansa laadukkaan tekstin kirjoittaminen. Kirjoittajan tulee vain tietää niksit, joilla hakukoneoptimoinnin saa oikein tehtyä. Muuta ei siis lopulta tarvita, kuin motivaatiota kirjoittamiseen, idea tekstistä, hieman suunnittelua ja sanojen naputtelua tiedostoon. Alkuun pääsee jokainen itsekseen, mutta jos haluaa viedä hakukoneoptimoinnin seuraavalle tasolle, kannattaa pyytää asiantuntijan apua.

Muistilista hakukoneoptimoidun tekstin kirjoittamiseen:

 1. Valitse aihe
 2. Mieti tavoite
 3. Päätä, kenelle kirjoitat
 4. Valitse hakusana
 5. Suunnittele teksti
 6. Kirjoita hakusanaa käyttäen
 7. Tarkista oikeakielisyys
 8. Lisää teksti verkkosivustolle
 9. Tarkista hakukoneoptimoinnit SEO-työkalun avulla
 10. Julkaise teksti

Lue myös blogi: Sisällöntuotanto – Miksi hyvät sisällöt ovat tärkeitä?

Sisällöntuotanto – Miksi hyvät sisällöt ovat tärkeitä?

Sisällöntuotanto näyttelee edelleen merkittävää roolia tämän päivän yritysten markkinoinnissa. Sisällöntuotanto ja verkkosivuston hakukoneoptimointi tähtäävät siihen, että asiakas saa juuri sen tiedon, jota hän on tullut etsimään. Varsin monelle ovat tuttuja verkkosivut, joista on yrittänyt etsiä tietoa, mutta joutunut poistumaan nopeasti löytämättä etsimäänsä sivuston sekavuuden takia. Pahimmillaan sisältö voi näin harhauttaa asiakkaan kauas ostopolulta.

Yhtä hyvin olet voinut lukea mielenkiintoisen artikkelin tai hyödyllisen oppaan, jonka turvin olet ostanut lähipäivinä sen kirjoittaneen yrityksen tuotteen tai palvelun. Laadukas asiakkaalle kohdennettu sisältö johdattaa, tukee ja avaa asiakkaalle ostopolun ovia.

Sisällöntuotantoa ovat kaikki verkkosivuille, sosiaaliseen mediaan tai muuhun markkinointiin luotu sisältö. Kirjoitettua sisältöä ovat muun muassa erilaiset asiantuntija-artikkelit, tuote- ja palvelukuvaukset, uutiskirjeet, tiedotteet, blogit sekä sosiaalisen median julkaisut.

Useimmissa verkkosivustoissa on hyvät työkalut kaikkeen sisällön luomiseen.

Sisällöntuotanto oleellisena osana sisältömarkkinointia

Asiakasryhmien mukaan huolellisesti räätälöityä ja kiinnostavaa sisältöä tuotetaan eri väyliin, kuten verkkosivuille, sosiaalisen median kanaviin ja blogeihin. Sisällöntuotanto pyrkii tarjoamaan lisäarvoa kiinnostavan ja hyödyllisen sisällön avulla ja ohjaamaan asiakkaita kohti ostopäätöstä. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on näin sitouttaa asiakkaita yritykseen.

Optimoitu sisällöntuotanto tuottaa yritykselle monenlaista hyötyä, kuten kasvavaa liikennettä verkkosivuille sekä voimistuvaa näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Tavoitteellinen sisällöntuotanto kulkee yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden mukana ja tarkoituksenmukainen sisältö johdattaa asiakasta ostopolulla. Näin yritys tuo itseään esille, saa lisää yhteydenottoja ja toteutuneita kauppoja.

Laadukas sisältö tukee asiakasta ostopolun eri vaiheissa

Hyvät sisällöt tuovat yritystä esille ja kasvattavat yrityksen tunnettuutta asiakkaan silmissä. Hyvä tarina herättää asiakkaassa tunteita ja pitää hänet otteessaan juuri sen sisällön parissa. Mieleen jäävä tarina ja sen kanssa koetut tunteet yhdistävät sisältöä tarjoavan yrityksen mielikuvaan, joka sisällöstä syntyy.

Kun tarina välitetään oikein, silmällä pitäen yrityksen tavoitteita ja arvoja, asiakas oppii tuntemaan yrityksesi. Näin potentiaalista asiakasta voidaan ohjata tutustumaan yritykseen paremmin ja sitouttamaan yritykseesi. Kun tuote tai palvelu vakuuttavat kuluttajan ja luottamus on ansaittu, voidaan asiakas johdattaa ostopäätökseen. 

Sisällöntuotanto pystyy vaikuttamaan merkittävästi yrityksen näkyvyyteen ja löydettävyyteen

Laadukas sisällöntuotanto vaatii huolellista taustatyötä ja tutustumista yrityksen visioon, vahvuuksiin ja tavoitteisiin. Vaikka sisällöntuotanto on tärkeä osa hakukoneoptimointia, sen ensisijainen tavoite on asiakkaan palvelu.

Tavoiteltavan kohderyhmän ja heidän tarpeidensa tunnistaminen auttavat luomaan sisältöä, joka vastaa sujuvasti asiakkaiden tarpeisiin. Kun verkkosivujen sisältö optimoidaan vastaamaan potentiaalisen asiakkaan hakusanoja ja -lauseita, sijoitutaan hakutuloksien hierarkiassakin yhä paremmille sijoituksille.

Selkeästi ja johdonmukaisesti tuotetut verkkosivut sekä mielenkiinnon herättävä ja korkealaatuinen sisältö auttavat potentiaalisia asiakkaita löytämään etsimänsä sisällön. Hakunsa tuloksiin tyytyväinen asiakas suosittelee helposti saamaansa palvelua muillekin. Laadukas, asianmukainen ja erottuva sisältö on myös hakukoneiden mieleen tämän päivän valtavassa informaatiotulvassa. Hakukoneet arvostavat tuoretta ja relevanttia sisältöä ja sitä, että sisältöä on tarpeeksi.

Mikään ei myy niin hyvin kuin hyvä asiakastarina

Hyvä asiakastarina on parasta mainosta, mitä yrittäjä voi saada. Asiakastarina on enemmän kuin mainospuhe. Se on konkreettinen osoitus siitä, että palveluun tai tuotteeseen ollaan aidosti tyytyväisiä.

Asiakastarina on oikean ihmisen oikea kokemus

Asiakastarina on yrityksen nettisivuilla tai muissa yhteyksisssä luettavissa oleva kokemus yrityksen palvelusta. Se on siis jonkun oikean ihmisen oikea kokemus aiheesta. Asiakastarina voi olla lyhyt tai pitkä, kuvalla tai ilman, mutta aina sen on oltava aito. Kokemuspohjainen asiakastarina toimii erinomaisena viestinä myös yrittäjälle itselleen. Hän saa sitä kautta paljon arvokasta tietoa siitä, mitkä ovat ne asiat, joita hänen palveluissaan erityisesti arvostetaan.

Tyytyväisistä asiakkaista kannattaa kertoa myös muille.

Suomi on pieni maa, jossa tunnetaan ja luotetaan toisiin ihmisiin. Siksi asiakastarinoiden henkilökohtaisuudessa on meillä erityinen arvo. Emme helposti usko mainostoimiston kikkailemiin iskulauseisiin, mutta jos naapuri kertoo käyneensä lähikylällä Pertsan korjaamolla ja saaneensa erityisen hyvää palvelua, luotamme mukisematta kaverin sanaan.

Asiakaskokemus on lahjomaton mielipide

Asiakastarinaa lähdetään rakentamaan yksinkertaisesti niin, että yrityksen edustaja soittaa ja kysyy ystävällisesti, saisiko asiakkaan kokemusta käyttää esimerkiksi heidän kotisivuillaan. Hyvästä palvelusta kiittäneet tai pitkäaikaiset asiakkaat auttavat asiassa yleensä mielellään! Kun haastateltavat ovat tiedossa, Seoptimi ottaa heihin yhteyttä ja sopii haastatteluajan. Haastattelut hoidetaan tavallisesti puhelimitse, puretaan ja valmis teksti lähetetään yrittäjälle hyväksyttäväksi.

Haastateltavat eivät ole firman brändihahmoja, toisin kuin julkkikset, jotka myyvät naamallaan tuotteita käyttivätpä he sitä tai eivät. Jotta mielipide olisi vapaaehtoinen ja puolueeton, asiakastarinoista ei makseta palkkaa. Yritys voi kuitenkin halutessaan ilahduttaa haastateltavaa pienellä, rahallisesti vähäisellä kiitoksella vaivannäöstä. Esimerkiksi korjaamo edullisella autopesulla tai kukkakauppa kiitoskimpulla.

Asiakkaiden lahjomisyritystä hedelmällisempää on osoittaa varat oman markkinoinnin tehostamiseen. Se että joku on valmis omalla nimellään suosittelemaan tiettyä tuotetta tai palvelua, on parasta mainosta mitä kuvitella saattaa. Asiakastarinoissa ei ole ylärajaa, mutta yksi ainokainen asiakastarina kotisivun marginaalissa ei vielä toimi. Ihmiset kaipaavat laajempaa mielipidettä, varmuutta valintaansa.

Hyvä asiakastarina kertoo positiivisen kokemuksen ilman spektaakkelia

Hyvä asiakastarina tuo ilmi yrityksen parhaat puolet ja sen tunnereaktion, minkä yritys asiakkaassa herätti. Sävy on innostunut mutta asiallinen. Jenkkityylinen revittely ”tärisen odotuksesta että saan autoni jälleen jarruhuoltoon” tai ”myyn vaikka isoäitini kunhan saan käydä tässä kynsistudiossa”, kuulostaa suomalaisiin korviin koomiselta. ”Kaikki sujui hienosti ja ajallaan” vakuuttaa asiakkaat paljon paremmin.

Sisällöntuottajan ammattitaitoon kuluu houkuttelevan, jouheasti etenevän asiakastarinan rakentaminen. Tekstin tulee olla inspiroiva ja kiinnostusta herättävä, mutta aina totuuden mukainen. Inhimillisyyttä ei kannata pelätä: jos asiakas kertoo että ensin tuli väärät tuotteet mutta uudet saatiin tilalle muitta mutkitta, asennuskin veloituksetta, on tarinalla onnellinen, yrityksen luottamusta kasvattava loppu. Ammattilainen osaa kirjoittaa tekstin niin, ettei hassuja väärinkäsityksiä pääse syntymään.

Jos verkkosivuiltasi puuttuvat yhä kannustavat ja mielenkiintoiset asiakastarinat, Seoptimi auttaa! Asiakastarina on enemmän kuin pelkkiä kauniita sanoja. Se on arvostettu, rehellinen mielipide asiakkaalta toiselle. Luotettava kuin rakkaan naapurin sana.

Kirjoittaja: Juulia Lahnaoja, sisällöntuottaja ja toimittaja,

Yritystarina – Mitä asiakas haluaa tietää sinusta?

Yritystarinan kirjoittaminen on tärkeää. Tarinaa ei kannata lähteä luomaan vain siksi, että muillakin on sellainen. Vaan oman yrityksen yritystarinaa kannattaa lähestyä yhdenlaisena pysäkkinä, jolta voi itse katsella sekä menneeseen että tulevaan. Ja on tärkeää pysähtyä miettimään, mitä asiakkaat todella haluavat tietää sinusta ja yrityksestäsi.

Yritystarina puhuttelee asiakastasi

Voidaksesi vastata kysymykseen, mitä asiakas haluaa sinusta tietää, sinun on tunnettava asiakkaasi. Asiakkaiden tunteminen ei ole aina itsestään selvää. Asiakkaan tunteminen on paljon muutakin kuin ikäjakauma tai asuinpaikka. Asiakkaan tunteminen on todellisten tarpeiden ja haasteiden ymmärtämistä ja niihin vastaamista.

Asiakkaasi on lähtökohtaisesti kiinnostunut siitä, miten voit helpottaa tai parantaa hänen elämäänsä. Nämä seikat on tärkeää nostaa esille jo yrityksesi verkkosivuston etusivulla. Mutta niiden on tärkeää heijastua myös yrityksesi tarinassa. Yrityksen tarina on osa brändin rakentamista ja brändiä rakennetaan ja vahvistetaan erilaisten tarinoiden avulla.

Oman tarpeensa kanssa asiakas lukee tarinaasi siitä näkökulmasta, että millaisia arvoja, asenteita, intohimoja ja osaamista taustalta löytyy. Siksi on tärkeää, että ennen tarinan kokoamista yrityksen sisällä on näitä asioita mietitty valmiiksi. 

Yritystarina kehittyy ja kasvaa vuosien mukana, mutta usein lukijaa kiinnostaa myös kysymys, miten kaikki alkoi. Yritystarinan avulla pääset lähelle asiakkaitasi, avaamaan bisneksen takana olevia ihmisiä, tunteita ja arvoja. Ne kiinnostavat aina!

Kuinka kirjoittaa kiinnostava tarina yritykselle?

Ihmiset rakastavat tarinoita. Ja luovat niitä huomaamattaan mielessään, mikäli mielikuvitukselle jää tilaa. Kirjoittamalla yrityksesi tarinan muiden luettavaksi voit sen myötä avata sellaisiakin asioita taustalta ja toimintamalleista, jotka eivät välttämättä muutoin avaudu. Yritystarinan kirjoittaminen on historian, kehityksen ja eteenpäin puskevan voiman kirjaamista. Se usein selkeyttää omaa olemassaoloa myös itselle.

Kuten jo totesin, tarinat kiinnostavat ihmisiä. Tarinallistaminen ja yrityksen tuotteen tai palvelun sanallistaminen on avain muihinkin yrityksen viestintätilanteisiin. Yrityksen tarina on myös osa yrityksen viestintää ja markkinointia. Parhaimmillaan yritystarina vastaa asiakkaan esittämiin kysymyksiin niin mielenkiintoisesti ja koukuttavasti, että asiakas kokee valmiiksi mieltymystä ja halua toimia yrityksen kanssa.

Kiinnostavan yritystarinan kirjoittaminen vaatii siis pysähtymistä, ajattelemista, asiakkaan asemaan asettumista, omien intressien ja intohimojen sanallistamista sekä hivenen myös rohkeutta. Omaa ja yrityksensä toimintaa ei aina ole yksinkertaista ja helppoa avata!

Kaipaatko apua yritystarinan muodostamiseen? Autamme mielellämme. Meillä on siihen intoa, intohimoa ja ammattitaitoa!

Kirjoittaja: Mari Karhumaa, viestinnän asiantuntija,

Mitä on sisältömarkkinointi vuonna 2022?

Suunnittele, tee ja testaa, sillä harkittu sisältömarkkinointi kiidättää yrityksesi tähtiin.

Huikea yritystarina, vaikuttava brändi, laadukas tuote, tyytyväiset asiakkaat ja liikevoitto. Siinä on jokaisen yritysjohtajan unelma, ja niin kuuluu ollakin. Jokaisella yrityksellä on myös mahdollisuus saavuttaa tämä unelma. On vain keskityttävä työn tekemiseen ja edettävä askel kerrallaan.

Vuodenvaihteessa julkaistut tutkimukset kertovat, että yritykset pitävät sisältömarkkinointia tärkeänä osana liiketoiminnan edistämistä. Esimerkiksi Content Marketing Institute (CMI) on julkaissut verkkosivustollaan vuosittaisen raporttinsa, jonka mukaan yritykset ovat käyttäneet menestyksekkäästi sisältömarkkinointia brändin ja uskottavuuden rakentamiseen sekä asiakkaiden sitouttamiseen.

”Vuonna 2021 yritykset ovat käyttäneet menestyksekkäästi sisältömarkkinointia brändin rakentamiseen sekä asiakkaiden sitouttamiseen.”

Toisaalta CMI:n raportti tuo esiin sen, että ihmisten huomion saaminen on muuttunut entistä haastavammaksi. Nimittäin yhä useammat yritykset tekevät vaikuttavaa sisältömarkkinointia, sisältöjen määrä on kasvanut ja erottautumisesta on tullut vaikeampaa kuin ennen.

Miten sisältömarkkinointia sitten kannattaa tehdä? Aivan aluksi pitää muistaa, että perustyö ei ole paljon muuttunut. Entiseen tapaan yrityksellä pitää olla suunnitelma, jota toteutetaan ja seurataan. Seuratun datan perusteella tehdään päätökset jatkosta ja tarvittaessa muutetaan suunnitelmaa.

Sisältömarkkinointi onnistuu edelleen vain suunnittelemalla, toteuttamalla ja seuraamalla. Jokaisen yrityksen pitää poimia valtavasta vaihtoehtojen joukosta itselleen sopiva tapa markkinoida.

Käytännön sisältömarkkinointi keskittyy edelleen asiakkaiden palvelemiseen, heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa. Erilaisilla sisällöillä, kuten blogeilla, uutiskirjeillä, webinaareilla, kuvilla ja videoilla, vastataan asiakkaiden kysymyksiin, herätetään heidän kiinnostuksensa ja luottamuksensa. Sisällöillä pyritään sitouttamaan asiakas niin, että hän myös ostaa yrityksen tuotteita ja palveluita.

Muutamia havaintoja sisältömarkkinoin suunnittelun pohjaksi vuodelle 2022:

#1 Markkinointi kuuluu yrityksessä jokaiselle

Yrityksen markkinointi alkaa jo silloin, kun yritys perustetaan ja perustajat alkavat kertoa tarinaa yrityksestään eri tilanteissa ja kanavissa. Viesti kulkee eteenpäin yrityksen hallitukselle, työntekijöille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Mitä paremmin perustajat ovat tietoisia tästä, sitä vahvempi tarina kulkee eteenpäin ja markkinoi kulkiessaan yritystä. Myös pitkään toimineessa yrityksessä on tärkeää, että jokainen on sitoutunut kertomaan samaa vahvaa tarinaa eteenpäin.

#2 Tuotetut sisällöt tukevat yrityksen arvoja

Sisällöntuotannon pitää olla vastuullista ja yrityksen arvojen mukaista. Jos yrityksen arvoissa mainitaan esimerkiksi jokin ympäristönsuojeluun liittyvä asia, täytyy koko ajan pitää huolta siitä, että sisällöt eivät ole ristiriidassa tämän arvon kanssa. Lisäksi on oleellista varmistaa, että sisältöjen viesti toteutuu myös käytännössä läpinäkyvästi. Yrityksen brändi vahvistuu, kun arvot, missio ja sisällöntuotanto vastaavat toisiaan.

#3 Asiakkaan tarpeet ja aikeet ennakoidaan

Yrityksen sisällöt tehdään asiakkaille – niillä palvellaan asiakasta. Sen vuoksi on tärkeää tietää, ketkä asiakkaita ovat. Mitä paremmin asiakasprofiili on määritelty, sitä paremmin hänen tarpeensa ja ostopolkunsa voidaan ennakoida. Ennakoinnin tulisi perustua dataan, jota on saatu seuraamalla asiakkaiden käyttäytymistä ja tottumuksia.

Jokaisen yrityksen kannattaisi säännöllisesti päivittää hakusanat, joilla heidän palveluitaan ja tuotteitaan haetaan sekä verkossa että sosiaalisessa mediassa. Ihmisten hakukäyttäytyminen nimittäin muuttuu ja hakusanat muuttuvat. Hakusanoja kannattaa vielä analysoida niin, että huomioidaan se, missä ostopolun vaiheessa ihmiset hakevat milläkin hakusanalla.

#4 Sisältöjä tehdään sinne, missä asiakkaat ovat

Ole siellä, missä asiakkaasi ovat. Tämä on vanha mutta paikkaansa pitävä sanonta. Myös sisältömarkkinointia kannattaa tehdä siellä ja siinä kanavassa, missä asiakkaat ovat. Esimerkiksi Facebook ei ole paras markkinointipaikka, jos oma asiakaskunta on hyvin nuorta. Jos tekee B2B-bisnestä, kannattaa harkita LinkedIniä markkinoinnin valjastamiseen.

#5 Muutos ja kehitys on pysyvää

Perusperiaate on se, että kaikki muuttuu ja kehittyy. Siksi pitäisi pysyä ajanhermolla ja pyrkiä olemaan valmis muutokseen. Tämä on haasteellista mutta kannattavaa. Esimerkiksi hakukonealgoritmit muuttuvat jatkuvasti, ja koko ajan tulisi olla tietoinen siitä, miten sisällöt saavat parhaiten näkyvyyttä.

Sisältömarkkinoinnin ei tarvitse olla vaikeaa eikä sitä pidä pelätä. Aikaa se kyllä vaatii ja järjestelmällistä työtä. On käytännössä todistettu, että suunnitelmallinen sisällöntuotanto johtaa parhaisiin tuloksiin.

Lue lisää: Miksi hyvät sisällöt ovat tärkeitä?

Content Marketing Instituten raportin voit lukea myös tästä.

Kirjoittaja: Ulla Paukkunen, viestinnän asiantuntija (CEO),

Sisällöntuottaja digimarkkinoinnin ytimessä

Sisällöntuottaja on tärkeä osaaja yrityksessä. Tässä blogissa kerromme, miksi yhteistyö sisällöntuottajan kanssa kannattaa, ja keskitymme hakukoneille optimoituihin tekstisisältöihin. Kirjoitamme siis siitä, miksi tekstit ovat tärkeä osa digimarkkinointia ja miten niillä voi nostaa yrityksen näkyvyyttä verkossa. Lopussa on myös käytännön ohjeita optimoidun tekstin kirjoittamiseen.

Ole hyvä ja ota koppi!

Pidätkö enemmän teksteistä vai videoista? Ehkä äänikirjat ja podcastit ovat se ykkösjuttu? Kun selaat somea tai surffailet verkossa, keskitytkö lukemaan tekstejä vai klikkailetko videoita auki?

Osa meistä ihmisistä on selvästi enemmän tekstien ystäviä ja osa videoiden. Myös äänikirjojen ja podcastien suurkuluttajia löytyy. Kuitenkin, lukijatyypit sanovat, että teksti on siksi mukava, kun sitä voi välillä vain silmäillä ja edetä nopeasti eteenpäin poimien kiinnostavimmat kohdat. Lisäksi lukiessa voi palata helposti takaisin ja lukea uudestaan. Videon tai äänikirjan kelaaminen ei niin hyvin onnistu.

sisällöntuottaja

Useat tutkimukset kertovat, että ihmiset eivät ehdi lukea niin paljon kuin ennen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että on edelleen paljon ihmisiä, jotka lukevat tekstin ennemmin kuin katsovat tai kuuntelevat saman asian.

Kirjoitetut tekstit ovat tärkeitä. Niillä voi myydä, jakaa tietoa, välittää kokemuksia, antaa lausuntoja, ilmoittaa päätöksistä, vahvistaa omaa asemaansa asiantuntijana ja niin edelleen. Tekstejä ei pidä heittää romukoppaan, ja kirjoittava sisällöntuottaja tarvitaan.

Tekstit tehostavat markkinointia

Olemme Seoptimilla sisällöntuottajia ja keskustelleet sekä asiakkaittemme että yhteistyökumppaneittemme kanssa tekstien merkityksestä markkinoinnissa. Edelleen tekstien puolesta puhuvat seuraavat seikat:

 • Hakukoneet arvostavat tekstejä ja nostavat esiin hyvin kirjoitettuja ja optimoituja tekstejä.
 • Todella useat tiedonhakijat lukevat eivätkä vain katso tai kuuntele.
 • Markkinoivilla teksteillä saa myyntiä aikaiseksi.
 • Asiantuntijateksteillä saa vakuutettua lukijat ja asiakkaat sekä pidettyä yllä omaa asiantuntijuuttaan.

Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että huolimattomasti kirjoitettua ja sekavaa tekstiä ei kukaan lue. Hakukoneetkaan eivät nosta esiin tekstiä, jolla ei näytä olevan lukijoita. Kirjoittamiseen kannattaa siis satsata ja miettiä, mitä ja miten kirjoittaa.

Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että huolimattomasti kirjoitettua ja sekavaa tekstiä ei kukaan lue.

Sisällötuottaja tarvitsee tekstille tavoitteen

Kun tekstiä alkaa kirjoittaa tai tilaa sellaisen, täytyy ensimmäiseksi miettiä tavoite: Millaisen tekstin haluat somekanavaan, blogiin tai verkkosivustolle? Haluatko tehdä tekstin avulla kaupat vai onko tekstillä jokin muu arvo? Kun tavoite on selvä, on helpompi saada aikaan onnistunut lopputulos.

Jos haluat myydä, tilaa tai kirjoita teksti sen mukaan. Esimerkiksi googlettamalla löytyy useita malleja myyvän tekstin kirjoittamiseen. Jos itse et ehdi kirjoittaa, voit kysyä asiasta meiltä.

Myyntiä vai asiantuntijuutta korostava teksti?

Myyvän tekstin tekeminen vaatii paljon taustatyötä. Teksti täytyy kohdentaa tietylle asiakasryhmälle ja sen tarpeille. Siinä tarvitaan psykologista näkökulmaa ja myös myynnin teorioiden tietämystä. Tekstin avulla poistetaan ostamisen esteet ja tehdään tuotteesta tai palvelusta lukijalle välttämätön.

Muu sisällöntuotanto antaa lukijalle tietoa ja lisää hänen kiinnostustaan. Se lisää kirjoittajan ja yrityksen asiantuntijuutta, ja sen tavoite on myös nostaa sivustoa hakukoneiden antamissa tuloksissa. Tosin tällainenkin sisältö kasvattaa myyntiä samalla, kun se lisää yrityksen tunnettuutta ja näkyvyyttä.

sisällöntuottaja tekee hakukoneille optimoidun blogin

Hyvä sisällöntuottaja optimoi tekstit, mutta miten?

Kaikki tekstit, joita julkaistaan verkossa, kannattaa optimoida hakukoneille. Tässä sinullekin vinkit, miten se tehdään:

 1. Kartoita aluksi, millaisilla hakusanoilla ihmiset hakevat tuotettasi tai palveluasi. Apua löytyy esimerkiksi linkistä Google Trends tai tilaa meiltä hakusana-analyysi.
 2. Kirjoita teksti, jossa käytät yhtä tai muutamaa valitsemaasi hakusanaa. Kannattaa valita yksi päähakusana, jota käyttää esimerkiksi otsikossa. Lisäksi hakusanaa kannattaa mainita muutaman kerran muuallakin tekstissä.
 3. Kiinnostava sisältö on yksi tärkeimmistä elementeistä. Jos lukijat eivät kiinnostu tekstistä, se ei myöskään nouse hakukoneiden tuloksissa niin paljon.
 4. Hyvä ja sujuva kieli on arvossaan. Panosta siis kirjoittamiseen ja oikeakielisyyteen. Tarkista, että olet jakanut tekstin kappaleisiin ja käytät väliotsikoita.
 5. Tekstin silmäiltävyys on myös hyvä huomioida. Lukija voi keksittyä lukemaan vain otsikot, luettelot ja nostot. Satsaa siis niihin.
 6. Kun teksti on valmis ja se syötetään esim. verkkosivuston alustalle, täytyy tehdä vielä tekniset optimoinnit. Ainakin tunnetuimmissa alustoissa on erikseen kohdat, joihin voi määritellä tekstin hakusanat ja vaihtoehtoiset tekstit.
 7. Tekstiin täytyy lisätä myös linkki johonkin muuhun sivustoon. Sivuston kannattaa olla sellainen, joka koetaan luotettavaksi ja puolueettomaksi tiedon lähteeksi.
 8. Lopuksi muista, että jaat tekstiä mahdollisimman monessa somekanavassa!

Voit siis vallan mainiosti itse tehdä tuloksekasta ja laadukasta sisältöä omien tarpeittesi mukaan digitaalisille markkinoille. Jos aikasi on kuitenkin rajallinen, Seoptimin sisällöntuottaja. Ota yhteyttä!

Blogin perustaminen yritykselle – millainen blogi toimii vuonna 2021?

Onko teidän firmassa ollut puheena blogin perustaminen? Onko osa teistä sitä mieltä, että se olisi mukava lisä yrityksenne markkinointiin? On voinut käydä niin, että osa työkavereista on toppuutellut sillä ajatuksella, että teidän liiketoiminnastanne on niin vaikea kirjoittaa.

Blogista on olemassa kiistattomat hyödyt,  ja tässä blogissa kerromme, mitä ne ovat.

Vuonna 2021 yrityksen blogin pitämistä määrittelevät aikaisempaa enemmän asiakaskokemus ja asiakaspalvelu. Aikaisemmin on ehkä ajateltu, että blogin pitää palvella erikseen sekä asiakkaita että hakukoneita. Asiakkaat (lukijat) ja hakukoneet on pidetty erillisinä asioina. Joskus on jopa väitetty, että blogeja tehdään vain hakukoneita varten, koska niitä ei kukaan lue.

Koko ajan on kuitenkin menty siihen suuntaan, että hyvän asiakas- ja lukukokemuksen tarjoaminen on osa hakukoneoptimointia. Jos ihmiset lukevat blogia ja pitävät siitä, se näkyy yrityksen verkkosivustolla vierailevien ihmisten määrässä. Vierailijoiden määrän nousu puolestaan parantaa hakukonenäkyvyyttä.

blogin perustaminen

Asiakkaan ostokäyttäytyminen blogisuunnittelun perustaksi

Lähtökohta on se, että blogin pitää palvella asiakasta eli lukijan pitää saada siitä jotain hyötyä. Kun lukija hyötyy ja tuntee saavansa tarvittavan tiedon ja avun, hän todennäköisesti kertoo asiasta muillekin ja edistää näin myös blogin pitäjän tavoitteita.

Koska yrityksen tarkoitus on myydä, lähtökohdaksi kannattaakin ottaa asiakkaan ostopolku ja kirjoittaa tekstejä ostopolun eri vaiheisiin.

Jotta blogi palvelisi parhaiten yrityksen kohderyhmää ja asiakaskuntaa, täytyy tietää, ketä kohderyhmään kuuluu ja mitä he haluavat. Tämän tiedon saamisessa auttaa luonnollisesti se, että kysyy suoraan asiakkailta palautetta ja mielipidettä siitä, mitä he haluavat verkkosivustolta lukea.

Kokemus on osoittanut, että blogien pitäminen vaatii suunnittelua ja jokaiselle blogitekstille pitää miettiä tavoite. Koska yrityksen tarkoitus on myydä, lähtökohdaksi kannattaakin ottaa asiakkaan ostopolku ja kirjoittaa tekstejä ostopolun eri vaiheisiin. Esimerkiksi ihminen, joka on vasta herännyt huomaamaan tuotteen tai palvelun olemassaolon, tarvitsee tekstin, jonka tavoitteena on antaa faktatietoa aiheesta ja herättää lisää mielenkiintoa.

Lue lisää aiheesta täältä: Blogiteksti – näppärä työkalu asiakaspalveluun.

Saavuta digimarkkinoinnin taivas laadukkaalla blogilla

Blogi on yksi oivallinen työväline markkinoinnin avuksi. Säännöllinen blogin pitäminen antaa yrityksestä myös elinvoimaisen ja aktiivisen kuvan. Blogi on myös loistava osa yrityksen sisältömarkkinointia.

blogi yritykselle
Blogin avulla tavoitat asiakkaasi lomalla ja arjessa.

Näin hyödyt:

1 Blogin perustaminen lisää näkyvyyttä

Blogilla saa näkyvyyttä, kun sitä aletaan seurata netissä. Jotta blogit tavoittaisivat seuraajia ja nousisivat esille hakukoneissa, niiden kirjoittamisessa kannattaa hyödyntää hakusanoja eli niitä sanoja, joilla ihmiset hakevat tietoa yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista.

2 Blogin perustaminen tuo enemmän liidejä

Kun blogi saa näkyvyyttä, lukijat tarttuvat siihen ja lukevat sitä. Jos blogi onnistuu vakuuttamaan tai herättämään mielenkiinnon, lukija vierailee myös muuten yrityksen verkkosivuilla, jolloin hänestä tulee mahdollinen asiakaskontakti. Jotta lukija vakuuttuisi, blogin kirjoittamisessa pitää ottaa hänet lähtökohdaksi. Blogin täytyy vastata hänen tarpeisiinsa.

3 Sisältöä sosiaaliseen mediaan

Blogin perustaminen ja sen aktiivinen kirjoittaminen ovat mainio keino saada hyvä päivitys esimerkiksi Linkedin- tai Facebook-sivustolle. Sen sisällöstä voi nostaa esille jonkin mielenkiintoa herättävän huomion tai kysymyksen sekä tehdä linkin omalla sivustolla olevaan blogiin.

4 Massasta erottuminen

Blogin avulla on mahdollista tuoda esiin asioita, jotka ovat omalle yritykselle tärkeitä. Sillä voi esitellä omia tuotteitaan ja palvelujaan. Tämän kaiken voi tehdä omalla tyylillä! Oleellista on kuitenkin tehdä blogista itselleen ja luonteelleen sopiva.