Tehokas sisältö­markkinointi perustuu huolelliseen suunnitteluun

Sisältömarkkinointi on strateginen tapa markkinoida oman yrityksen tuotteita tai palveluita ja kertoa niistä oikeaan aikaan oikeassa paikassa siten, että omat asiakkaat saavat niistä parhaan hyödyn. Sisältömarkkinointi on siis omien asiakkaiden auttamista menestymään ja löytämään niitä tuotteita tai palveluita, joita he tarvitsevat. Sisältömarkkinointi koostuu mielenkiintoisista, monipuolisista ja riittävän informatiivisista sisällöistä ja niiden suunnitelmallisesta jakamisesta oikeissa kanavissa.

Sisältö­markkinointi on asiakkaan palvelemista

Erilaisilla sisällöillä, kuten blogeilla, uutiskirjeillä, kuvilla ja videoilla, vastataan asiakkaiden kysymyksiin sekä herätetään heidän kiinnostuksensa ja luottamuksensa. Sisällöillä pyritään sitouttamaan asiakas niin, että hän myös ostaa yrityksen tuotteita ja palveluita.

Onnistunut sisältö­markkinointi sitouttaa ja vähän koukuttaakin

Asiakkaan polku kiinnostujasta tai tarvitsijasta ostajaksi kulkee usein erilaisten sisältöjen kautta. Ei siis ole ollenkaan yhdentekevää, millaisia sisältöjä yritys käyttää markkinoinnissaan. Hyvät sisällöt herättävät kiinnostusta ja ohjaavat asiakkaita yrityksen verkkoympäristöön ja tukevat heitä eteenpäin ostoaikomustensa kanssa.

LUE LISÄÄ

Ratkaisut sisältömarkkinoinnin avuksi:

Strategian luonti

 • Brändin mukainen äänen ja tyylin määrittely
 • Julkaisutavan ja -kanavan valinta
 • Hakutermitutkimus
 • Kilpailija-analyysi

Suunnitelmat

 • Julkaisu- ja kanavakohtainen sisältömarkkinoinnin suunnitelma
 • Blogisuunnitelma
 • Sosiaalisen median suunnitelma
 • Yhdistetty sisältösuunnitelma ja kalenteri

Sisällöntuotanto

 • Suunnitelmien toteutus
 • Blogit
 • Asiakastarinat
 • Verkkotekstit
 • Uutiskirjeet
 • Tiedotteet
 • Sosiaalinen media
 • Esitteet, oppaat
 • Yritysvideoiden käsikirjoitukset
 • Valokuvaus ja videointi

Tarvitsetko sisältö­markkinointiin kumppanin?

Jos tunnet, että yrityksesi kaipaa apua, neuvoa ja toteuttajaa sisältömarkkinointiin, olemme valmiina auttamaan. Yhdistämme vahvan markkinoinnin osaamisemme inspiroivaan tarinallistamisen taitoon niin, että siitä tulee uskottava, koukuttava ja kannattava kokonaisuus.

Meiltä saat

 • yrityksellesi räätälöidyn ratkaisun
 • oman ammattitaitoisen luottotekijän tueksesi
 • yrityksesi arvoa ja menestystä nostavaa sisältömarkkinointia.
Lue lisää

Näin toimimme kanssasi:

SUUNNITTELU

Onnistunut sisältömarkkinointi alkaa panostamalla suunnitteluun. Se ottaa huomioon yrityksen liiketoiminnan ytimen, brändin ja tavoitteet. Meiltä saat sisältömarkkinoinnin strategian ja toimenpidesuunnitelman, joka perustuu yrityksesi tarpeisiin ja toiveisiin. Kuuntelemme sinua!

Tilaa alta ilmainen sisältösuunnitelmapohja!

TOTEUTUS

Toteutamme sisältömarkkinointia laaditun suunnitelmaan mukaan ja olemme valmiita muutoksiin, jos yrityksesi tilanne niin vaatii. Parhaat tulokset sisältömarkkinointi antaa silloin, kun tekeminen on prosessinomaista ja asiakaslähtöistä. Se vahvistaa yrityksen brändiä ja palvelee heidän asiakkaitaan.

SEURANTA

Seuranta on lopulta tärkein osa sisältömarkkinointia. Tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta tulee aina mitata ja analysoida. Seurantatieto antaa suuntaviivan sille, mitä lopulta kannattaa tehdä ja mitä ei. Sisältömarkkinointi on kehämäinen prosessi, jonka osia ovat suunnittelu, toteutus ja seuranta.

Sisältömarkkinoinnin ei tarvitse olla vaikeaa eikä sitä pidä pelätä. Aikaa se kyllä vaatii ja järjestelmällistä työtä. Me autamme sinua!

Parhaimmillaan sisällöt tukevat luottamuksen syntyä ja herättävät lisäkiinnostusta, jotta asiakas päättää joko ottaa yhteyttä tai tilata tuotteen. Sisältömarkkinointi ei onnistuessaan koskaan huomioi vain ostamaan tulemassa olevia asiakkaita vaan myös jo ostaneita tarjoamalla heille laadukasta asiakaspalvelua, jotta he haluavat pysyä asiakkaina jatkossakin sekä kannustamalla heitä esimerkiksi suosittelemaan yritystä muille potentiaalisille asiakkaille. Tarvitsetko apua sisältömarkkinoinnin kanssa? Ole yhteydessä, niin autamme parhaiden ratkaisuiden löytämisessä!

Kysy lisää:

Mari Karhumaa
Viestinnän asiantuntija

040 0465641

Kysy lisää:

Samuli Romppainen
Markkinoinnin asiantuntija

040 0857550

lisätietoa sisältömarkkinoinnista

Sisältömarkkinointi B2B – lisää kasvua ja sitouttaa asiakkaat

Sisältömarkkinoinnissa markkinointiviestintää ja mediasisältöä tuotetaan erilaisissa verkkokanavissa ja sosiaalisen median alustoilla. Sisältömarkkinointi on helppo ja edullinen tapa herättää mielenkiintoa sekä kasvattaa verkkonäkyvyyttä. Seoptimi on asiantunteva kumppani B2B-sisältömarkknoinnin saralla – autamme mielellämme lisäämään yrityksesi potentiaalia verkossa. Sisältömarkkinointi on helppo tapa lisätä näkyvyyttä Onnistunut B2B-sisältömarkkinointi lisää yrityksesi tunnettavuutta, auttaa erottumaan kilpailijoista ja vahvistaa yrityksen omaa brändiä. Sisältömarkkinoinnin […]

Sisältömarkkinointi – varaa koulutus, jolla vahvistat brändiä

Sisältömarkkinointi tarjoaa yrityksille mahdollisuuden menestyä nykypäivän digitaalisessa liikemaailmassa. Brändin vahvistaminen, viestin kirkastaminen, asiakkaiden tavoittelu ja konversioprosentin kasvattaminen ovat keskeisiä sisältömarkkinoinnin tavoitteita. Mikäli yrityksenne kaipaa päivitystä sisältömarkkinointiosaamiseen tai strategian hiomiseen, autamme mielellämme. Konkreettisten toimenpiteiden lisäksi Seoptimi tarjoaa asiantuntevaa koulutusta yrityksen sisältömarkkinoinnin parantamiseen. Seoptimin koulutus tarjoaa avaimet sisältömarkkinoinnin kehittämiseen Sisältömarkkinoinnin avulla asiakas johdatellaan yrityksen tuottamien sisältöjen pariin. […]

Sisältömarkkinoinnin suunnitelma auttaa menestymään

Sisältömarkkinointisuunnitelmassa pätee sanonta Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Jos suunnittelu jätetään kokonaan pois ja kaikki sisältö tuotetaan hetken mielijohteesta tai erilaisina ad hoc -tyyppisinä purskahduksina, helposti menetetään ainakin puolet sisältömarkkinoinnin hyödyistä. Sisältömarkkinointisuunnitelma on siis tärkeä ja miltei välttämätön tulosten saavuttamiseksi. Sisältömarkkinointisuunnitelma kokoaa markkinoinnin sisällöt yhteen Mitä sisältömarkkinointisuunnitelmassa sitten on tärkeää huomioida? Ensin on hyvä miettiä, […]

lue lisää

Mikä on sisällöntuottajan tärkein ominaisuus?

Sisällöntuottajan työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Sisällöntuottaja tuottaa visuaalista, audiovisuaalista tai tekstisisältöä verkkosivustolle tai muualle verkkoon. Paneudun tässä blogitekstissä tekstisisällön tuottajan ominaisuuksiin. Kuten jokainen sisällöntuottaja myös tekstisisällöntuottaja pääsee työssään tutustumaan erilaisiin yrityksiin, ihmisiin, ilmiöihin ja ajatuksiin, joten sisällöntuottaminen on paljon muutakin kuin pelkkä kirjoitusprosessi. Sisällöntuottaja tuottaa ja editoi Tuotatko yrityksen sisällä sisältöä blogiin tai muualle […]

Asiakastarinat ovat parasta mainosta yrityksellesi

Asiakastarinoiden avulla potentiaaliset asiakkaasi saavat ajankohtaista, lahjomatonta tietoa yrityksesi palveluista ja onnistumisen hetkistä. Positiiviset asiakastarinat ovat parasta mahdollista mainosta, mitä yrityksesi voi saada! Asiakastarinoiden kautta asiakkaasi voi kokea samaistumisen tunteen ja vakuuttua ostopäätöksestä. Mitä ovat asiakastarina ja referenssitarina? Asiakastarina on asiakashaastattelu, jossa yrityksen palveluja tai tuotteita ostanut asiakas kertoo omalla nimellään kokemuksistaan haastattelumuodossa. Asiakastarina on […]

Vuoden 2023 markkinointi – huomioi ainakin tämä!

Vuosi 2023 on hurahtanut alkuun ja varmasti monissa yrityksissä ollaan joko jo saatu suunniteltua tai aloitetaan nyt suunnittelemaan markkinoinnin toimenpiteitä seuraaville kuukausille. Markkinoinnin suunnittelu ja oikeiden valintojen tekeminen ovat aina haastavia, mutta ehkä ennen kaikkea nyt, kun ihmisten mielissä meneillään on haasteiden vuosi. Millaisin keinoin tämän vuoden markkinointia kannattaa sitten alkaa suunnitella. Lue alta muutamat […]