fbpx

Liikennelentämisestä ja lentoturvallisuudesta selkeällä suomen kielellä

Liikennelentäjä-lehti on Suomen Lentäjäliitto ry:n (FPA) jäsenlehti. Lehti esittelee erilaisia liikennelentämisen ammatillisia kysymyksiä. Lehden artikkelit ovat pääasiassa lentäjäyhteisön kirjoittamia. Lisäksi lehdessä käsitellään myös FPA:n ja sen jäsenyhdistysten ydintoimintoja. Painopisteinä ovat lentämisen ammatillinen puoli sekä lentoturvallisuuden asiat sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Vapaaehtoistoimituksen ja oikolukijan yhteistyötä

Liikennelentäjä-lehden lukijoita ovat muun muassa FPA:n jäsenyhdistysten lentäjät, eläkeläiset sekä tärkeimmät sidosryhmät, kuten Finavia, Liikenteen turvallisuusvirasto, lentoyhtiöt, Liikenne- ja Viestintäministeriö sekä liikennelentäjäoppilaitosten oppilaskunnat.

– Liikennelentäjä-lehteä toimitetaan pääasiassa vapaaehtoisin voimin, kertoo lehden päätoimittaja Sami Simonen.

Koska toimitus ei ole varsinaisesti toimittajista koostuva ja lehteä lukee kuitenkin verrattaen laaja joukko, on ollut tärkeää, että artikkelit ovat selkeitä ja hyvällä suomen kielellä kirjoitettuja. Jotta toimituksen työ pysyisi kohtuullisena, Seoptimi on toiminut oikolukijana lehden kaikille artikkeleille, ellei kirjoittaja ole itse halunnut oikolukua järjestää toisin.

Liikennelentäjä-lehden päätoimittaja Sami Simonen tutussa työympäristössään.

Oikoluettu teksti tuo selkeyttä

Oikolukeminen selkeyttää ja yhdenmukaistaa tekstejä. Liikennelentäjä-lehdessä tämä on tarkoittanut sitä, että kun lehden artikkelit ja tekstit oikoluetaan ennen lehden julkaisua, saadaan koko lehti hyvällä tavalla yhdenmukaiseksi ja selkeäksi.

Yhdenmukaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki lehden tekstit on otsikoitu, väliotsikoitu ja jaksotettu lukijaystävällisesti. Kirjoittajien ei ole tarvinnut omassa tekstissään jäädä miettimään kappalejakoja tai väliotsikoita, mikäli ne ovat tuntuneet haastavilta, vaan oikolukemisen yhteydessä artikkelin rakenne ja jaksotus on katsottu kuntoon.

– Tämä on helpottanut toimitusta huomattavasti! Seoptimin kanssa kaikki on sujunut joustavasti, kun tekstit on voitu toimittaa digitaalisesti ja ne on saatu aikataulussaan oikoluettuina niille osoitettuun kansioon, summaa Simonen.

Simonen suositteleekin Seoptimin kustannustehokasta oikolukupalvelua kaikille, jotka kamppailevat tekstein oikeakielisyyden ja selkeyden kanssa.

– Tärkeää oli myös se, että kirjoittajan oma ääni sai jäädä kuuluville, vaikka tekstiä olikin muokattu tarpeen mukaan, Simonen kiittelee.

Tarvitsetko apua oikolukemisessa?