fbpx

Markkinoinnin asiantuntija – ”Ei ammuta hyttystä tykillä eikä kutitella norsua hernepyssyllä”

”Markkinointi on jatkuvaa kehittymistä. Siinä erityisen tärkeää on tavoitteellisuus, mitattavuus ja tuloksellisuus. Kun saatujen tulosten perusteella on tehty uusia asioita, taas mitataan ja saadaan uutta dataa kehityksestä.”

Näin tiivistää markkinoinnin periaatteita Samuli Romppainen. Hän on Seoptimilla markkinoinnin asiantuntija ja konsultti. Kaiken kaikkiaan hän on tehnyt alalla töitä jo 20 vuotta.

”Omassa asiantuntijuudessani on neljä keskeistä asiaa. Ne ovat uteliaisuus, tiedonnälkä, kouluttautuminen ja ajan myötä syntynyt kokemus. On siis kyettävä ymmärtämään, mihin maailma on menossa ja mitä loppuasiakas ja sitä kautta meidän asiakkaamme tarvitsevat. Olen ollut mukana eri kokoisissa, eri toimialojen yrityksissä. Olen ollut niissä työntekijänä johtamassa markkinointia sekä yrittäjänä, markkinoinnin asiantuntijana ja kouluttajana.” 

Yrittäjyydessä ja yrityksen markkinoinnissa on hänestä tärkeää oppia jäsentämään eri asioiden keskinäisiä lainalaisuuksia. Kun on tietämystä pohjalla, voi nähdä, mikä todennäköisesti tulevaisuudessa toimii. Kokemuksen myötä yrittäjä uskaltaa ottaa isompia mutta silti hyvin hallittuja riskejä.

”Joillakin on hyvä nenä näissä tilanteissa, parempi kuin toisilla. Tämä heidän aistinsa mahdollistaa sen, että he pystyvät haistamaan, mikä voisi olla tulevaisuutta.”

Kun joku toimii toisen yritykselle markkinoinnin asiantuntijana, hänellä täytyy olla ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta.

Mitä on asiantuntijuus markkinoinnissa?

Kun joku toimii toisen yritykselle markkinoinnin asiantuntijana, hänellä täytyy olla ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta. Mitä yritys tekee? Mikä sen tilanne on nyt? Mistä se on tulossa? Mihin se haluaa mennä? Mikä on toiminnan ympäristö? Millainen on kilpailutilanne? Mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja heikkoudet? Mihin pitää tulevaisuudessa kiinnittää huomiota? Ketkä ovat yrityksen asiakkaita ja miten heitä tulisi puhutella? Markkinoinnin asiantuntija lähtee siis liikkeelle ytimestä.

Markkinointi liittyy kaikkeen liiketoimintaan ja kaikki liiketoiminta markkinointiin. Siksi onnistuneen konsulttitoimeksiannon kannalta on tärkeää hahmottaa yrityksen liiketoiminta kokonaisuudessaan, kun lähdetään toteuttamaan markkinointia. Romppainen sanoo, että kokonaisuuden merkitys hahmottuu helpoiten lääkäriesimerkin avulla. 

”Lääkäri ei voi auttaa potilastaan, jos hän ei katso tätä kokonaisuudessaan. Varsinaisen ongelman lisäksi hänen pitää tuntea muun muassa potilaan historiaa. Potilaalla itsellään on varmasti hyviä näkemyksiä siitä, mikä hänen ongelmansa on – mutta mitä kaikkea on ongelman taustalla? Hoidetaanko ensin oiretta vai oireen aiheuttaja?”

Markkinoinnissa on sama juttu. Jos ei ymmärrä asiakkaan liiketoimintaa ja tavoitteita kokonaisuudessaan, häntä ei voi auttaa – tai tehdään vääriä asioita.

”Yrityksessä ongelmana voi olla esimerkiksi se, että ei ole riittävästi myyntiä. Miksi ei ole? Ratkaisu on useimmiten syvemmällä, mitä ensinäkemältä ajattelisi. Pitää löytää, missä haasteen ydin luuraa. Markkinointi ei markkinoi ja myynti ei myy, mutta konkreettinen ongelma taustalla voi olla oikeiden asiakkaiden tunnistamisen ja heille viestimisen hämärtymisessä. Usein joudutaan palaamaan perusasioihin ja rakentamaan konsepti uudelleen.”

Seoptimin toiminnassa keskeistä on, että heti alussa otetaan kunnolla selvää, mikä oikeasti on markkinoinnin tilanne asiakkaan yrityksessä.

Markkinoinnin asiantuntija perehtyy huolella yrityksen tarpeisiin

Seoptimin toiminnassa keskeistä on, että heti alussa otetaan kunnolla selvää, mikä oikeasti on markkinoinnin tilanne asiakkaan yrityksessä. Mikä tilanne on kilpailijoilla? Mitä vaatii, että takamatkalta päästään ensin kilpailijan tasolle ja sitten edelle?

Hyvin usein asiakkaalle tehdään verkkoläsnäolosta kertova auditointi ja analyysi. Siihen kuuluvat muun muassa tekninen audit, hakusana-audit ja kilpailija-audit. Näistä syntyy analyysi, joka on se keskeinen punainen lanka, mitä kannattaa lähteä systemaattisesti kehittämään. 

Analyysi kertoo, missä järjestyksessä asioita kannatta tehdä ja mitä ei kenties vielä kannata tehdä. Perusperiaatteena on, että asiakkaan tekemiä satsauksia ei heitetä hukkaan vaan olemassa olevan päälle lähdetään kehittämään lisää.

”Ei ammuta hyttystä tykillä eikä kutitella norsua hernepyssyllä. Katsotaan tarkkaan, mitä milloinkin oikeasti kannattaa tehdä vai onko parempi olla tekemättä mitään? Lopputulos voi olla, että yrityksen markkinoinnin tilanne on fine tavoitteisiin ja yhtiön tilanteeseen nähden. Sekin on tärkeä löydös ja saattaa muut yhtiön vastuuhenkilöt niin sanotusti samalle sivulle.”

Useimmiten lähdetään kuitenkin tarkemmin katsomaan, voitaisiinko asioita tehdä vielä paremmin: tuloksellisemmin ja kustannustehokkaammin. Oikeaa asiantuntemusta markkinoinnissa on osata asettaa riittävän kunnianhimoiset mutta toteuttamiskelpoiset tavoitteet ja löytää ne toimenpiteet, joilla tavoitteita lähdetään toteuttamaan. Tutkimus, data ja analytiikka ovat tässä kaiken tekemisen taustalla.

Kirjoittaja: Hannakaisa Holmi, sisällöntuottaja ja valokuvaaja, hannakaisa@seoptimi.fi