fbpx

Mikä ihmeen ostopolku?

Ostopolku on nimensä mukaisesti polku, jonka asiakas kulkee ostaessaan palvelun tai tuotteen. Polku voi olla fyysinen tai digitaalinen. Tai molempia. Kun markkinointi on onnistunutta, ja se kohtaa asiakkaan tarpeen kanssa, markkinointipolulta on lyhyt matka ostopolulle. Ostopolkua suunnitellessa on tärkeää huomioida, että polku on tallattu sellaiseen metsää, jossa on vaikeaa, miltei mahdotonta eksyä muille poluille. Kuitenkin niin, että metsä ympärillä on miellyttävä ja polku selkeä ja helppo kulkea.

Ostopolku ja sen pituus

Houkuttelevat etapit ohjaavat ostajan ostopäätöstä haluttuun suuntaan. Mitä suuremmasta päätöksestä on kyse, sen tärkeämpää on ohjailla polulla kulkijaa oikeaan suuntaan. Validi tieto, houkutteleva informaatio, tunteiden sytyttäminen ja tarpeen herättäminen, jotka on otettu huomioon jo markkinoinnin polulla, ovat myös ostopolun tärkeitä suunnan näyttäjiä. Ostopolulla mukaan astuvat myös konkreettisiin tekoihin ohjaaminen.

Ostajan on tärkeää tietää jo polun alussa, mikä sen määränpäässä odottaa. Ostopäätöksen on tärkeää hahmottua jo varhaisessa vaiheessa, vaikka lopullinen teko tapahtuisikin myöhemmin.

Tällöin ostaja voi kaikkien eteen tulevien uusien tietojen edessä hyödyntää olemassa olevaa aikomustaan.

Millainen asiakas, sellainen polku

Ostopolut ovat aina erilaisia. Aivan kuten sen kulkijatkin. Toiset ovat enemmänkin kuin retkellä. Samoilevat ja haistelevat. Toiset toivovat nopeaa maalia ja tekevät päätöksensä hetkessä. Polun pituuteen vaikuttavat niin ostajan persoona kuin ostettavan tuotteen tai palvelun laatukin. Tärkeää onkin olla tietoinen näistä kaikista seikoista, jotta jo markkinoinnin polulla otetaan huomioon erilaiset tilanteet.

On tärkeää myös ymmärtää se, että miten ostopolku ja sen eri vaiheet tarkoittavat eritavoin ja erilaisin hakusanoin kohdennettua markkinointia. Tämä seikka vie meidät tarkastelemaankin hakukoneita ja hakukäyttäytymistä. Hakusanamainonta ja hakukoneiden orgaanisen näkyvyyden rakentaminen perustuvat hakusanaosaamisen lisäksi vahvasti asiakkaan ostopolun ja koko asiakasdatan ymmärtämiseen. Hakutermien ymmärtämisestä voit lukea lisää täältä.

Ostopolku ja sen ymmärtäminen väistämättä vaativat sen, että ymmärtää asiakkaansa tarpeet, nekin joita asiakas ei kerro. Tehokkaalla, oikein kohdennetulla ja herkällä markkinoinnilla kuullaan ja kuunnellaan ostajaa tarkasti ja hänen tarpeisiinsa vastataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Mitä hyvän ostopolun päässä tapahtuu? Millaisia erilaisia keinoja ostopolun selkeyttämisessä voi käyttää, jotta ympäröivä metsä ei harhauttaisi kulkijaa? Mikäli kaipaat apua ostopolun ymmärtämiseen ja rakentamiseen, olethan yhteydessä. Autamme mielellämme!