fbpx

Mikä ihmeen ostopolku?

Kun markkinointi on onnistunutta, ja se kohtaa asiakkaan tarpeen kanssa, markkinointipolulta on lyhyt matka ostopolulle. Ostopolkua suunnitellessa on tärkeää huomioida, että polku on tallattu sellaiseen metsää, jossa on vaikeaa, miltei mahdotonta eksyä muille poluille. Kuitenkin niin, että metsä ympärillä on miellyttävä ja polku selkeä ja helppo kulkea.

Houkuttelevat etapit ohjaavat ostajan ostopäätöstä haluttuun suuntaan. Mitä suuremmasta päätöksestä on kyse, sen tärkeämpää on ohjailla polulla kulkijaa oikeaan suuntaan. Validi tieto, houkutteleva informaatio, tunteiden sytyttäminen ja tarpeen herättäminen, jotka on otettu huomioon jo markkinoinnin polulla, ovat myös ostopolun tärkeitä suunnan näyttäjiä. Ostopolulla mukaan astuvat myös konkreettisiin tekoihin ohjaaminen.

Ostajan on tärkeää tietää jo polun alussa, mikä sen määränpäässä odottaa. Ostopäätöksen on tärkeää hahmottua jo varhaisessa vaiheessa, vaikka lopullinen teko tapahtuisikin myöhemmin.

Tällöin ostaja voi kaikkien eteen tulevien uusien tietojen edessä hyödyntää olemassa olevaa aikomustaan.

Erilaisia ostopolkuja

Ostopolut ovat aina erilaisia. Aivan kuten sen kulkijatkin. Toiset ovat enemmänkin kuin retkellä.

Samoilevat ja haistelevat. Toiset toivovat nopeaa maalia ja tekevät päätöksensä hetkessä. Polun pituuteen vaikuttavat niin ostajan persoona kuin ostettavan tuotteen tai palvelun laatukin. Tärkeää onkin olla tietoinen näistä kaikista seikoista, jotta markkinoinnin polulla jo otetaan huomioon erilaiset tilanteet.

Tehokkaalla, oikein kohdennetulla ja herkällä markkinoinnilla kuullaan ja kuunnellaan ostajaa tarkasti ja hänen tarpeisiinsa vastataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

Mitä hyvän ostopolun päässä tapahtuu?