fbpx

Mitä on sisältömarkkinointi vuonna 2022?

Suunnittele, tee ja testaa, sillä harkittu sisältömarkkinointi kiidättää yrityksesi tähtiin.

Huikea yritystarina, vaikuttava brändi, laadukas tuote, tyytyväiset asiakkaat ja liikevoitto. Siinä on jokaisen yritysjohtajan unelma, ja niin kuuluu ollakin. Jokaisella yrityksellä on myös mahdollisuus saavuttaa tämä unelma. On vain keskityttävä työn tekemiseen ja edettävä askel kerrallaan.

Vuodenvaihteessa julkaistut tutkimukset kertovat, että yritykset pitävät sisältömarkkinointia tärkeänä osana liiketoiminnan edistämistä. Esimerkiksi Content Marketing Institute (CMI) on julkaissut verkkosivustollaan vuosittaisen raporttinsa, jonka mukaan yritykset ovat käyttäneet menestyksekkäästi sisältömarkkinointia brändin ja uskottavuuden rakentamiseen sekä asiakkaiden sitouttamiseen.

”Vuonna 2021 yritykset ovat käyttäneet menestyksekkäästi sisältömarkkinointia brändin rakentamiseen sekä asiakkaiden sitouttamiseen.”

Toisaalta CMI:n raportti tuo esiin sen, että ihmisten huomion saaminen on muuttunut entistä haastavammaksi. Nimittäin yhä useammat yritykset tekevät vaikuttavaa sisältömarkkinointia, sisältöjen määrä on kasvanut ja erottautumisesta on tullut vaikeampaa kuin ennen.

Miten sisältömarkkinointia sitten kannattaa tehdä? Aivan aluksi pitää muistaa, että perustyö ei ole paljon muuttunut. Entiseen tapaan yrityksellä pitää olla suunnitelma, jota toteutetaan ja seurataan. Seuratun datan perusteella tehdään päätökset jatkosta ja tarvittaessa muutetaan suunnitelmaa.

Sisältömarkkinointi onnistuu edelleen vain suunnittelemalla, toteuttamalla ja seuraamalla. Jokaisen yrityksen pitää poimia valtavasta vaihtoehtojen joukosta itselleen sopiva tapa markkinoida.

Käytännön sisältömarkkinointi keskittyy edelleen asiakkaiden palvelemiseen, heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa. Erilaisilla sisällöillä, kuten blogeilla, uutiskirjeillä, webinaareilla, kuvilla ja videoilla, vastataan asiakkaiden kysymyksiin, herätetään heidän kiinnostuksensa ja luottamuksensa. Sisällöillä pyritään sitouttamaan asiakas niin, että hän myös ostaa yrityksen tuotteita ja palveluita.

Muutamia havaintoja sisältömarkkinoin suunnittelun pohjaksi vuodelle 2022:

#1 Markkinointi kuuluu yrityksessä jokaiselle

Yrityksen markkinointi alkaa jo silloin, kun yritys perustetaan ja perustajat alkavat kertoa tarinaa yrityksestään eri tilanteissa ja kanavissa. Viesti kulkee eteenpäin yrityksen hallitukselle, työntekijöille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Mitä paremmin perustajat ovat tietoisia tästä, sitä vahvempi tarina kulkee eteenpäin ja markkinoi kulkiessaan yritystä. Myös pitkään toimineessa yrityksessä on tärkeää, että jokainen on sitoutunut kertomaan samaa vahvaa tarinaa eteenpäin.

#2 Tuotetut sisällöt tukevat yrityksen arvoja

Sisällöntuotannon pitää olla vastuullista ja yrityksen arvojen mukaista. Jos yrityksen arvoissa mainitaan esimerkiksi jokin ympäristönsuojeluun liittyvä asia, täytyy koko ajan pitää huolta siitä, että sisällöt eivät ole ristiriidassa tämän arvon kanssa. Lisäksi on oleellista varmistaa, että sisältöjen viesti toteutuu myös käytännössä läpinäkyvästi. Yrityksen brändi vahvistuu, kun arvot, missio ja sisällöntuotanto vastaavat toisiaan.

#3 Asiakkaan tarpeet ja aikeet ennakoidaan

Yrityksen sisällöt tehdään asiakkaille – niillä palvellaan asiakasta. Sen vuoksi on tärkeää tietää, ketkä asiakkaita ovat. Mitä paremmin asiakasprofiili on määritelty, sitä paremmin hänen tarpeensa ja ostopolkunsa voidaan ennakoida. Ennakoinnin tulisi perustua dataan, jota on saatu seuraamalla asiakkaiden käyttäytymistä ja tottumuksia.

Jokaisen yrityksen kannattaisi säännöllisesti päivittää hakusanat, joilla heidän palveluitaan ja tuotteitaan haetaan sekä verkossa että sosiaalisessa mediassa. Ihmisten hakukäyttäytyminen nimittäin muuttuu ja hakusanat muuttuvat. Hakusanoja kannattaa vielä analysoida niin, että huomioidaan se, missä ostopolun vaiheessa ihmiset hakevat milläkin hakusanalla.

#4 Sisältöjä tehdään sinne, missä asiakkaat ovat

Ole siellä, missä asiakkaasi ovat. Tämä on vanha mutta paikkaansa pitävä sanonta. Myös sisältömarkkinointia kannattaa tehdä siellä ja siinä kanavassa, missä asiakkaat ovat. Esimerkiksi Facebook ei ole paras markkinointipaikka, jos oma asiakaskunta on hyvin nuorta. Jos tekee B2B-bisnestä, kannattaa harkita LinkedIniä markkinoinnin valjastamiseen.

#5 Muutos ja kehitys on pysyvää

Perusperiaate on se, että kaikki muuttuu ja kehittyy. Siksi pitäisi pysyä ajanhermolla ja pyrkiä olemaan valmis muutokseen. Tämä on haasteellista mutta kannattavaa. Esimerkiksi hakukonealgoritmit muuttuvat jatkuvasti, ja koko ajan tulisi olla tietoinen siitä, miten sisällöt saavat parhaiten näkyvyyttä.

Sisältömarkkinoinnin ei tarvitse olla vaikeaa eikä sitä pidä pelätä. Aikaa se kyllä vaatii ja järjestelmällistä työtä. On käytännössä todistettu, että suunnitelmallinen sisällöntuotanto johtaa parhaisiin tuloksiin.

Lue lisää: Miksi hyvät sisällöt ovat tärkeitä?

Content Marketing Instituten raportin voit lukea myös tästä.

Kirjoittaja: Ulla Paukkunen, viestinnän asiantuntija (CEO), ulla@seoptimi.fi