fbpx
yrityksen viestintä

Mitä on sisältömarkkinointi? Löytävätkö asiakkaat teidät hakukoneista?


Kohdentuuko markkinointinne oikein? Oletteko somessa, mutta aika päivittämiseen on kortilla? Olisiko teillä aiheita blogiin, mutta kuka ne kirjoittaisi? Lue alta, mitä on sisältömarkkinointi ja miten voitte tehdä sitä itse.

Sisältömarkkinoinnin viisi perusperiaatettamme ovat:

  • Kattava hakusana-analyysi
  • Tehokas sisältösuunnitelma
  • Laadukas sisällöntuotanto
  • Some, sähköposti ja markkinoinnin automaatio
  • Yhtenäinen ilme kaikissa digikanavissa

Hakusana-analyysi

Kaikki lähtee tarkasta hakusana-analyysistä. Sen avulla kartoitetaan yrityksenne todelliset tuotteet ja palvelut, ja se, millaisilla hakusanoilla niitä haetaan hakukoneista. Analyysin pohjalta voidaan hahmottaa ostajien käyttäytymistä, sesonkia, kilpailijoiden palveluita ja yrityksenne näkyvyyttä.

Hakusana-analyysin teko onnistuu meiltä itsenäisestikin, mutta yrityksen ollessa mukana analyysissä, sen on mahdollista hyötyä ajatustyöstä samalla. Analyysin teko selkeyttää koko palveluiden ja tuotteiden kenttää sekä verkkosivuston rakennetta.

Sisältösuunnitelma

Mitä, minne, miksi, kenelle ja kuinka usein tai kuinka paljon? Mitä on sisältömarkkinointi millekin asiakasryhmälle?

Sisältösuunnitelma tarkentaa ja rajaa analyysivaiheen avainsanojen merkitystä ja kokoaa hakusanaston aihepiirit sopiviksi kokonaisuuksiksi, joiden pohjalta sisältöä aletaan tuottaa.

Sisältösuunnitelma kattaa niin verkkosivuille tarvittavan tai suositeltavan sisällön tarpeen kuin myös muissa kanavissa olevan sisällöllisen potentiaalin.

Sisältösuunnitelma määrittää myös, millaisia tavoitteita sisällölle asetetaan. Hakukonelöydettävyys on yksi tärkeä tavoite, mutta sen lisäksi näkyvyys somessa ja somen tuoma liikenne verkkosivuilla ovat tärkeässä roolissa. Kaikkien tavoitteiden äitinä on tietysti asiakkaan asiakkaiden herättäminen ja löytäminen. Ja sen jälkeen asiakassuhteesta huolehtiminen.

Sisältösuunnitelma toimii pohjana systemaattiselle ja mahdollisesti jatkuvalle sisällöntuotannolle.

Sisällöntuotannnossa ymmärretään, mitä on sisältömarkkinointi

Hakukoneet rakastavat tuoretta sisältöä. Ja toivovat, että sisältöä on riittävästi. Ne uskovat, että yrityksen halu viestittää ja kertoa asioitaan asiakkaille kuvastaa heidän ammattitaitoista asiakaspalveluaan. Hakukoneet siis jäljittelevät aitoa lukijaa, joten niiden pyrkimys on löytää sivustoja, jotka tarjoavat asiakkailleen riittävästi laadukasta ja mielenkiintoista sisältöä.

Kun yrityksen sivuilla on panostettu sisältöön, se tulee samalla palvelleeksi hakukonetta, vaikka pääpaino onkin ehdottomasti asiakkaan palvelussa. Asiakkaalle tarjotaan täsmällistä, asianmukaista ja mielenkiintoista sisältöä.

Sisällöntuotanto on työtä. Se ei ilmesty sivustolle itsestään, ja usein se vaatii järjestelmällistä taustatyötä. Mitä tarkemmin taustatyö on tehty ja mitä selkeämmin asioista päästään ilmaisemaan, sitä varmemmin ollaan omien asiakkaiden kanssa samalla aaltopituudella ja heille päästään tarjoamaan juuri sellaista sisältöä, jota he odottavat tai josta he hyötyvät. Ja kun asiakas saadaan kiinnostumaan ja sen jälkeen tyytyväiseksi, hän tulee luultavimmin olemaan pitkäaikainen asiakas ja suosittelee saamaansa palvelua muillekin.

Laadukas sisältö onkin oikeastaan kaiken toiminnan a ja o.