fbpx

Digitaalinen markkinointi nostaa yritystoiminnan uudelle tasolle

Myynnin sekä markkinoinnin maailma on mullistunut viime vuosikymmenen aikana hurjasti. Verkkokaupat ovat nykyään täydentämässä tai korvaamassa kokonaan kivijalkaliikkeiden myyntiä, sillä yhä useampi hankkii eri tuotteita tai palveluita netin kautta. Tämän myötä myös digitaalinen markkinointi ja mainonta ovat muuttaneet muotoaan.

Digimarkkinoinnin kanavia ovat muun muassa

  • yrityksen omat verkkosivut
  • hakusanamainonta sekä hakukoneoptimointi
  • bannerimainonta
  • kampanjat
  • sisältömarkkinointi
  • sähköpostimainonta, tarjouskirjeet, tiedotteet
  • sosiaalisen median mainokset (Facebook, Instagram, YouTube ym.).

Olemme keskittyneet vahvan digitaalisen markkinoinnin tuottamiseen. Laaja-alainen osaaminen sekä laadukas sisällöntuotanto ovat valttejamme kasvavalla digimarkkinointikentällä. Onnistunut digitaalinen markkinointi on useiden yritysten kasvun sekä myynnin edellytys.

 

Alkuanalyysistä näkyvämpään markkinointiin

Meillä digimarkkinointi pohjautuu aina tarkoin luotuun alkuanalyysiin, joka tehdään kullekin asiakaalle yrityskohtaisesti. Alkuanalyysin pohjalta voidaan määritellä yrityksen verkkosivujen optimoinnin sekä markkinoinnin tarve. Digitaalisen markkinoinnin suunnitelma voidaan tehdä lyhyelle aikavälille, mutta kannattavinta on luoda pitkäaikainen, parempiin tuloksiin tähtäävä markkinointisuunnitelma eli markkinoinnin vuosikello.

Digitaalisen markkinoinnin tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri näkyvyys halutulle kohderyhmälle. Kokonaisuutena digitaalinen markkinointi on laaja ja moniosainen kenttä, joka kattaa useita eri toimenpiteitä. Meille on tärkeää, että käymme läpi kaikki digimarkkinoinnin alueet jokaisen asiakkaan kohdalla.

Yrityksen markkinoinnissa tulee säilyttää yrityksen itsensä tyylinen imago sekä luoda yhtenäinen tyyli, joka vahvistaa yrityksen brändiä. Meillä digitaalinen markkinointi on aina asiakaslähtöistä, sillä tutustumme asiakkaidemme liiketoimintaan huolellisesti, jotta osaamme tuottaa juuri sopivanlaista markkinointia oikeisiin tarpeisiin.

Digitaalinen markkinointi perustuu hyvään projektinjohtoon

Laaja-alainen ja kalliskin markkinointi voi mennä joissakin tapauksissa hukkaan, ellei prosessin edetessä keskitytä välillä tarkastelemaan jo saavutettuja tuloksia sekä etsimään parannettavia osa-alueita. Markkinointiprojektit vaativat jatkuvaa seurantaa, jotta mainonta kohdistuu juuri halutulle asiakaskunnalle.

Toteutamme kaikki digimarkkinoinnin projektit siten, että etsimme sellaiset kanavat, joilla yrityksen markkinointia kannattaa lähteä kasvattamaan — liiallinen, eri tahoilla tapahtuva mainonta saattaa viedä tehon markkinoinnilta. Hyvin kohdennettu, laadukas mainonta on usein tehokkaampaa kuin usealla kanavalla pyörivät, huonosti kohdennetut mainokset.