Optimoitu sisällöntuotanto tehostaa markkinointia

Sisällöntuotanto on osa yrityksen markkinointia. Laadukkaalla ja asiakkaille kohdennetulla sisällöllä yrityksen on mahdollista saavuttaa monenlaisia hyötyjä, kuten liikennettä verkkosivustolle sekä näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Hakukoneoptimoitu sisältö huomioi asiakkaiden lisäksi sen, mitä hakukoneet (mm. Google) sisällöltä odottavat. Laadukas, hakukoneoptimoitu sisältö saa aikaan positiivisen kierteen, missä yrityksen näkyvyyden parantuminen hakukoneissa lisää liikennettä yrityksen verkkosivuilla ja mahdollisissa muissa kanavissa, mikä puolestaan parantaa entisestään yrityksen näkyvyyttä. Tämän seurauksena yritys saa lisää yhteydenottoja ja kauppaa.

Potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille tuotettua hyödyllistä, johdonmukaista ja jatkuvaa markkinointiviestintää ja muuta sisältöä kutsutaan sisältömarkkinoinniksi. Sisältömarkkinointi on siis laaja kokonaisuus, joka liittyy koko verkkosivuston sisältöön sekä kaikkeen markkinointia ja myyntiä tukevaan sisältöön. Sisältömarkkinointia on muun muassa verkkosivuston sisällön suunnittelu, verkkosivujen ja -kaupan sisältö sekä sosiaalinen media ja sen suunnittelu. Sisältömarkkinointi on mukana kaikessa digimarkkinoinnissa. Kaikessa sisältömarkkinoinnissa sisällöntuotannolla on tärkeä rooli.

Sisällöntuotanto

Vaikka sisällöntuotanto on merkittävä osa hakukoneoptimointia, sen tärkein päämäärä on asiakkaan palvelu. Asiakkaille tulee tarjota täsmällistä, asianmukaista, jatkuvaa ja mielenkiintoista sisältöä. Myös hakukoneet rakastavat tuoretta sisältöä ja toivovat, että sisältöä on riittävästi. Ne uskovat, että yrityksen halu viestittää ja kertoa asioitaan asiakkaille kuvastaa heidän ammattitaitoista asiakaspalveluaan. Hakukoneet siis jäljittelevät aitoa lukijaa, joten niiden pyrkimys on löytää sivustoja, jotka tarjoavat asiakkailleen riittävästi laadukasta ja mielenkiintoista sisältöä.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu sisältö tulee siis asiakkaan lisäksi palvelleeksi hakukonetta. Meidän avulla pystytte tarjoamaan sekä asiakkaan että hakukoneen arvostamaa sisältöä! Näin pidätte huolen siitä, että asiakkaanne paitsi nauttivat sisällöstä, myös löytävät sen.

Jatkuva, laadukas sisällöntuotanto on todellista työtä. Sisältö ei ilmesty sivustolle itsestään, ja usein se vaatii järjestelmällistä taustatyötä. Mitä tarkemmin taustatyö on tehty ja mitä selkeämmin asioista kerrotaan, sitä varmemmin ollaan omien asiakkaiden kanssa samalla aaltopituudella. Näin heille päästään tarjoamaan juuri sellaista sisältöä, jota he odottavat tai josta he hyötyvät. Kun asiakas saadaan kiinnostumaan ja sen jälkeen tyytyväiseksi, hän tulee luultavimmin olemaan pitkäaikainen asiakas ja suosittelee saamaansa palvelua muillekin.

Laadukas sisältö onkin oikeastaan kaiken tuottavan toiminnan A ja O. Me Seoptimilla palvelemme teitä monipuolisesti. Tuotamme kaikki asiakkaan tarpeiden mukaiset hakukoneoptimoidut verkkosivuston tekstit:

  • Otsikoinnit ja sloganit
  • Copywriting
  • Blogitekstit
  • Asiakastarinat
  • Asiantuntija-artikkelit
  • Muut tekstit
  • Kaikki yritysviestintä