Sisältömarkkinointi nostaa yritystoiminnan uudelle tasolle

Sisältömarkkinointi osaksi päivittäistä tekemistä

Sisältömarkkinointi saisi olla jokaisen yrityksen jatkuvaa viestintää ja markkinointia. Parhaimmillaan sisältömarkkinointi vastaa kaikkeen siihen, mitä asiakkaat koskaan voivat etsiä tai tarvita.

Löytävätkö asiakkaat teidät hakukoneista kuten esimerkiksi Googlesta? Kohdentuuko markkinointinne oikein? Oletteko somessa, mutta aika päivittämiseen on kortilla? Olisiko teillä aiheita blogiin, mutta ei kirjoittajaa niille?

Meillä sisältömarkkinointia ohjaa viisi perusperiaatetta:

  • kattava hakusana-analyysi
  • tehokas sisältösuunnitelma
  • laadukas sisällöntuotanto
  • tuloksellinen some, sähköposti ja markkinoinnin automaatio
  • yhtenäinen ilme kaikissa digikanavissa.

Hakusana-analyysi on kaiken perusta

Kaikki lähtee tarkasta hakusana-analyysistä. Sen avulla kartoitetaan yrityksenne todelliset tuotteet ja palvelut sekä se, millaisilla hakusanoilla niitä haetaan hakukoneista. Analyysin pohjalta voidaan hahmottaa ostajien käyttäytymistä, sesonkia, kilpailijoiden palveluita ja yrityksenne näkyvyyttä. Analyysi on siis koko sisältömarkkinoinnin pohja.

Hakusana-analyysin teko onnistuu meiltä itsenäisesti. Suosittelemme kuitenkin teitä olemaan mukana analyysissa, sillä hyödytte tästä ajatustyöstä monin tavoin! Analyysin teko selkeyttää koko palveluiden ja tuotteiden kenttää sekä verkkosivuston rakennetta.

Hakusana-analyysin jälkeen tärkeää on tutustua kilpailijoihin. Kilpailija-analyysissä selviävät kilpailijoiden hakukoneoptimoinnin ja sisältömarkkinoinnin tilat, ja näin ollen asioita päästään tekemään kilpailijoita paremmin.

Analyysivaiheessa asiakkaalle on tärkeää tehdä lisäksi sivuston auditointi tai uuden sivuston suunnitelma.

Sisältösuunnitelma helpottaa, selkeyttää ja tehostaa

Mitä, minne, miksi, kenelle? Kuinka usein ja kuinka paljon?

Sisältösuunnitelma tarkentaa ja rajaa analyysivaiheen avainsanojen merkitystä. Suunnitelman tehtävä on koota hakusanaston aihepiirit sopiviksi kokonaisuuksiksi, joiden pohjalta sisältöä aletaan tuottaa. Sisältösuunnitelma kattaa niin verkkosivustolle tarvittavan tai suositellun sisällön kuin myös muihin kanaviin tarvittavan sisällön.

Sisältösuunnitelma määrittää myös, millaisia tavoitteita sisällölle asetetaan. Hakukonelöydettävyys on yksi tärkeä tavoite, mutta sen lisäksi näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja sen tuoma liikenne verkkosivustolle ovat tärkeässä roolissa. Kaikkien tavoitteiden äiti on tietysti asiakkaan asiakkaiden löytäminen, herättäminen ja asiakassuhteista huolehtiminen.

Sisältösuunnitelma toimii pohjana systemaattiselle ja mahdollisesti jatkuvalle sisällöntuotannolle.