fbpx

Tehokkaat verkkokaupat ja verkkosivut yritykselle

Verkkosivut ovat merkittävässä osassa nykyistä markkinointia. Verkkosivujen avulla yritys voi tuoda esille tiettyä mielikuvaa toiminnastaan sekä vahvistaa omaa brändiään. Myyntiä edistävät verkkosivut yritykselle ovat usein verkkokauppa-alustaiset sivut, joiden tavoitteena on tehdä asiakkaille ostohetki mahdollisimman helpoksi ja miellyttäväksi.

Teemme sellaiset verkkosivut yritykselle, että ne täyttävät nämä tärkeät kriteerit:

1 Hakukoneille helposti löydettävät

 • Verkkosivut ovat hakukoneoptimoidut, joten eri hakukoneet löytävät sivut helposti ja tarjoavat niitä hakijalle ensisijaisesti.
 • Hakusanoihin pohjautuva ja informatiivinen sisältö lisää hakukonelöydettävyyttä, sillä panostamme laadukkaaseen sisällöntuotantoon.

2 Lukijaa kiinnostavat

 • Selkeä ulkoasu tekee verkkosivuilla vierailusta mielekästä. On tärkeä, että vierailija löytää etsimänsä asian tai tuotteen mahdollisimman vähällä vaivalla.
 • Vierailijalle tarjotaan eri yhteydenottovaihtoehtoja sekä keinoja saada asiasta tai tuotteesta lisätietoa.

3 Sisällöltään laadukkaat

 • Panostamme yritysten verkkosivuja luodessamme niiden sisällön tasoon. Tuotamme sivustoille erimittaisia artikkeleita sekä erilaisia tekstejä aina blogiteksteistä mainosteksteihin.
 • Laadukas sisältö luodaan täydentämään yrityksen verkkosivujen yhtenäistä linjaa. Kartoitamme alkuanalyysissä tärkeimmät hakusanat, joilla mahdolliset asiakkaat löytävät sivustolle helpoiten. 

4 Nopeat

 • Sivuston latautumisnopeus vaikuttaa merkittävästi vierailijan kiinnostumiseen sivuston informaatiosta.
 • Suuret määrät dataa saattavat hidastaa sivun avautumista, joten luomme sivuja, joissa sivusto avautuu vierailijan omien klikkausten myötä.
 • Nopeasti avautuvat sivut ovat myös hakukoneystävälliset.

5 Mobiilioptimoidut

 • Verkkosivut ovat yritykselle nopean yhteydenoton ja tiedonjaon kanava, joten mobiiliversion toimivuuteen kannattaa kiinnittää huomiota
 • Mobiiliversiossa on tärkeä kiinnittää huomiota tarpeeksi suuriin kuvakkeisiin, jotta klikkaaminen on vaivatonta.

6 Helposti päivitettävät

 • Yrityksen verkkosivujen tulee olla helposti päivitettävät, joten teemme sivustoja, joihin voidaan tuottaa lisämateriaalia niin kuvien kuin tekstienkin muodossa.
 • Hakukoneet arvostavat sivustoja, joita päivitetään tai niihin luodaan sisältöä säännöllisesti, ja näin ollen ne tarjoavat sivuja ensisijaisesti hakijoille.

Verkkosivut sekä verkkokaupat ovat yrityksille sekä eri yhdistyksille nykyään pääsääntöinen myynti- ja markkinointikanava, joten omaan verkkonäkyvyyteen kannattaakin panostaa kaikin keinoin — mitä monipuolisemmat ja informatiivisemmat yrityksen verkkosivut ovat, sitä vaivattomampaa asioiminen asiakkaalle on, olipa hän sitten etsimässä tietoa tai hankkimassa tuotteita.

Autamme yrityksiä myös verkkokaupan perustamisessa. Hyvien verkkokauppasivustojen perustamisessa sekä ylläpitämisessä meillä on hyvin samanlaiset päämäärät kuin yritysten verkkosivujen tuottamisessa. Pääpaino on kuitenkin saada verkkokauppa-alustalle erittäin selkeät ostopolut sekä teknisesti hiotut sivut, jotta ne palvelevat hakukoneita sekä käyttäjiä parhaiten.

Verkkokaupat ja verkkosivut yritykselle — hinta sekä laatu kohtaavat

Yrityksen verkkosivujen hinta koostuu useasta eri osa-alueesta. Olemme pyrkineet tuomaan asiakkaillemme selkeän hinnaston, jossa kaikki verkkosivujen optimointiin kuuluvat kulut ovat nähtävillä. Verkkosivujen hinta määräytyy sivuille tehtävistä toimenpiteistä sekä sisällön laajuudesta.

Olemme edistäneet jo monien yritysten sekä verkkokauppojen myyntiä varmistamalla sen, että verkkosivut ovat niin hakukoneita kuin vierailijoita parhaiten palvelevat. Laadukkaasti tehty optimointi sekä laaja-alainen sisällöntuotanto varmistavat yrityksen verkkosivujen näkyvyyden, käyttömukavuuden sekä riittävän informaation asiakkaille.