Sisällöntuotanto näyttelee edelleen merkittävää roolia tämän päivän yritysten markkinoinnissa. Sisällöntuotanto ja verkkosivuston hakukoneoptimointi tähtäävät siihen, että asiakas saa juuri sen tiedon, jota hän on tullut etsimään. Varsin monelle ovat tuttuja verkkosivut, joista on yrittänyt etsiä tietoa, mutta joutunut poistumaan nopeasti löytämättä etsimäänsä sivuston sekavuuden takia. Pahimmillaan sisältö voi näin harhauttaa asiakkaan kauas ostopolulta.

Yhtä hyvin olet voinut lukea mielenkiintoisen artikkelin tai hyödyllisen oppaan, jonka turvin olet ostanut lähipäivinä sen kirjoittaneen yrityksen tuotteen tai palvelun. Laadukas asiakkaalle kohdennettu sisältö johdattaa, tukee ja avaa asiakkaalle ostopolun ovia.

Sisällöntuotantoa ovat kaikki verkkosivuille, sosiaaliseen mediaan tai muuhun markkinointiin luotu sisältö. Kirjoitettua sisältöä ovat muun muassa erilaiset asiantuntija-artikkelit, tuote- ja palvelukuvaukset, uutiskirjeet, tiedotteet, blogit sekä sosiaalisen median julkaisut.

Useimmissa verkkosivustoissa on hyvät työkalut kaikkeen sisällön luomiseen.

Sisällöntuotanto oleellisena osana sisältömarkkinointia

Asiakasryhmien mukaan huolellisesti räätälöityä ja kiinnostavaa sisältöä tuotetaan eri väyliin, kuten verkkosivuille, sosiaalisen median kanaviin ja blogeihin. Sisällöntuotanto pyrkii tarjoamaan lisäarvoa kiinnostavan ja hyödyllisen sisällön avulla ja ohjaamaan asiakkaita kohti ostopäätöstä. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on näin sitouttaa asiakkaita yritykseen.

Optimoitu sisällöntuotanto tuottaa yritykselle monenlaista hyötyä, kuten kasvavaa liikennettä verkkosivuille sekä voimistuvaa näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Tavoitteellinen sisällöntuotanto kulkee yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden mukana ja tarkoituksenmukainen sisältö johdattaa asiakasta ostopolulla. Näin yritys tuo itseään esille, saa lisää yhteydenottoja ja toteutuneita kauppoja.

Laadukas sisältö tukee asiakasta ostopolun eri vaiheissa

Hyvät sisällöt tuovat yritystä esille ja kasvattavat yrityksen tunnettuutta asiakkaan silmissä. Hyvä tarina herättää asiakkaassa tunteita ja pitää hänet otteessaan juuri sen sisällön parissa. Mieleen jäävä tarina ja sen kanssa koetut tunteet yhdistävät sisältöä tarjoavan yrityksen mielikuvaan, joka sisällöstä syntyy.

Kun tarina välitetään oikein, silmällä pitäen yrityksen tavoitteita ja arvoja, asiakas oppii tuntemaan yrityksesi. Näin potentiaalista asiakasta voidaan ohjata tutustumaan yritykseen paremmin ja sitouttamaan yritykseesi. Kun tuote tai palvelu vakuuttavat kuluttajan ja luottamus on ansaittu, voidaan asiakas johdattaa ostopäätökseen. 

Sisällöntuotanto pystyy vaikuttamaan merkittävästi yrityksen näkyvyyteen ja löydettävyyteen

Laadukas sisällöntuotanto vaatii huolellista taustatyötä ja tutustumista yrityksen visioon, vahvuuksiin ja tavoitteisiin. Vaikka sisällöntuotanto on tärkeä osa hakukoneoptimointia, sen ensisijainen tavoite on asiakkaan palvelu.

Tavoiteltavan kohderyhmän ja heidän tarpeidensa tunnistaminen auttavat luomaan sisältöä, joka vastaa sujuvasti asiakkaiden tarpeisiin. Kun verkkosivujen sisältö optimoidaan vastaamaan potentiaalisen asiakkaan hakusanoja ja -lauseita, sijoitutaan hakutuloksien hierarkiassakin yhä paremmille sijoituksille.

Selkeästi ja johdonmukaisesti tuotetut verkkosivut sekä mielenkiinnon herättävä ja korkealaatuinen sisältö auttavat potentiaalisia asiakkaita löytämään etsimänsä sisällön. Hakunsa tuloksiin tyytyväinen asiakas suosittelee helposti saamaansa palvelua muillekin. Laadukas, asianmukainen ja erottuva sisältö on myös hakukoneiden mieleen tämän päivän valtavassa informaatiotulvassa. Hakukoneet arvostavat tuoretta ja relevanttia sisältöä ja sitä, että sisältöä on tarpeeksi.