fbpx

Somekalenteri syntyy yrityksen ydinsanoman ympärille

Somekalenteri iskee ytimeen! Se on tosi hyvä työkalu aktiivisen somen pyörittämiseen. Lue tästä lisää:

Sosiaalisen median monet eri kanavat ovat tämän päivän yrityksille välttämätön osa monikanavaista viestintää ja markkinointia. Niin somemaailmassa kuin kaikessa viestinnässä ylipäänsä huolellinen suunnittelu kannattaa aina. Hyvin toteutettu somesuunnitelma auttaa huomattavasti laadukkaan somenäkyvyyden lisäämisessä.

Somekalenteri on oiva työkalu somemarkkinointiin.

Somekalenteri on yrityksen somesuunnitelma vuoden tulevista somejulkaisuista ja päivityksistä. Kalenteriin voidaan jo hyvissä ajoin täyttää tulevan vuoden somepäivitykset valmiiksi. Somekalenterin tulisi olla koko työyhteisön yhteinen, jolloin kaikki ovat kartalla millaisia päivityksiä tai julkaisuja on vuoden ajalle suunniteltu.

Somekalenteri pitää yrityksen ajan hermolla ja sitouttaa seuraajia

Sosiaalinen media on tätä nykyä yksi tärkeimmistä markkinointikanavista. Somekalenteri toimii kehyksenä ja suunnitelmana vuoden viestinnälle ja markkinoinnille, jonka tulee joustaa myös tarpeen vaatiessa. Vaikka eri toimialat ovat varsin erilaisia, on niissä samoja usein toistuvia piirteitä.

Somekalenteri mahdollistaa sen, että voidaan pysyä ajan hermolla ja välttää unohduksia. Tärkeät tapahtumat, sesongit sekä erilaiset teema- ja merkkipäivät pystytään kirjaamaan ylös kalenteriin, eivätkä ne pääse unohtumaan. Säännölliset ja ennakkoon suunnitellut julkaisut eri somekanaviin sitouttavat seuraajia ja aktivoivat heitä olemaan myös vuorovaikutuksessa yritykseesi.

Olennainen asia on myös se, että tulevat teemat, blogit, asiakastarinat ja muu sisältö ovat kaikkien tiedossa.

Somesuunnitelman avulla pystyt helpottamaan vastuun jakamista. Valmis somekalenteri on helppo jakaa eteenpäin. Olennainen asia on myös se, että tulevat teemat, blogit, asiakastarinat ja muu sisältö ovat kaikkien tiedossa. Viikkotasolla aikaa säästyy taas merkittävästi siinä, kun sisällöt on kirjattu alustavasti valmiiksi. Somesuunnitelman teko vaatii aikaa, luovuutta ja ideointikykyä, mutta kun suunnitelma on saatu valmiiksi, sosiaalinen media ei vaadi sinulta viikoittaista luovuuden harjoittamista.

Somesuunnitelma tehdään tukemaan yrityksen visioita, strategiaa ja myyntiä

Somesuunnitelmaa tehtäessä on olennaista miettiä, mikä on yrityksen ydinsanoma ja mitä toiminnasta halutaan viestiä? Somekalenteri tulee suunnitella siten, että se tukee yrityksen visiota, strategiaa ja myyntiä. Näin voidaan määritellä suunnitelman tavoitteet ja kohderyhmät. Tärkeää on pohtia myös sitä, mihin kohderyhmää halutaan ohjata? Halutaanko heidät ohjata verkkosivuille vai kenties blogiin?

Somekalenteri tulee suunnitella siten, että se tukee yrityksen visiota, strategiaa ja myyntiä.

Suunnitelmasta tulee käydä ilmi missä sosiaalisen median kanavissa ollaan mukana ja mitä sisältöä tuotetaan mihinkin kanavaan? Onko sisällöntuotanto ja viestintä enimmäkseen tekstiä vai halutaanko panostaa myös laadukkaisiin kuviin ja videoihin? Suunnitelmaan voidaan kirjata ylös, miten eri kanavat eroavat toisistaan ja millaista sisältöä tuotetaan vaikka Facebookiin, Instagramiin tai Twitteriin.

Suunnitelmallisesti eri somekanaviin kirjoitettu sisältö pitää viestinnän tyylin ja sävyn yhtenäisenä. Laadukkaalla kuvamaailmalla voidaan taas tukea yrityksen visuaalista ilmettä ja lisätä tunnistettavuutta.

Somekalenteri tuo laatua ja säännönmukaisuutta someviestintään

Somekalenterin avulla pystytään määrittelemään eri somekanavien säännöllinen päivitysrytmi. Somekalenteri voi sisältää konkreettiset luvut siitä, kuinka usein kutakin somekanavaa päivitetään. Vastuunjaosta on hyvä kirjata kalenteriin jaetaanko vastuut somekanavien mukaan vai onko jokaisella ennakkoon määritelty vastuuviikko?

Vastuunjaosta on hyvä kirjata kalenteriin jaetaanko vastuut somekanavien mukaan vai onko jokaisella ennakkoon määritelty vastuuviikko?

Somesuunnitelma tulee rakentaa laadukkaan asiantuntijasisällön ympärille. Kun blogikirjoitukset, artikkelit, asiakaskertomukset ja referenssit kulkevat loogisesti somekalenterin mukaisesti teema kerrallaan, se tuo säännönmukaisuutta someviestintään. Merkittävät tapahtumat, sesongit ja merkkipäivät tuovat sopivaa vaihtelua asiantuntijasisältöjen vastapainoksi.

Lue myös sisällöntuotannon merkityksestä tästä!

Yrityksen työntekijöitä kannattaa nostaa säännöllisesti esiin, koska ihmiset ja persoonat kiinnostavat aina. Arkiset tilannepäivitykset tuovat yrityksen ihmistä lähelle ja tukevat monipuolista somesuunnitelmaa. Ajankohtaisiin uutisiin tarttumalla luodaan taas vaikutelmaa ajan tasalla olevasta yrityksestä.

Somekalenterin tulee elää ja mukautua tilanteiden mukaan. Säännöllisen mittaroinnin perusteella voidaan muokata eri somekanavien painopistealueita ja arvioida mahdollisia kehityskohteita, jos tavoitteisiin ei ole päästy. Näin muutoksia voidaan tehdä joustavasti aina tarpeen niin vaatiessa.

Kirjoittaja: Lauri Heikkilä, sisällöntuottaja, lauri@seoptim.fi