Tekoäly mullistaa monia aloja, eikä sisällöntuotanto suinkaan ole tässä poikkeus. Tekoäly kykenee tuottamaan tekstiä paljon nopeammin ja runsaammin kuin kukaan kymmensormijärjestelmän taitaja ehtii ikinä kirjoittamaan. Tekoäly kirjoittaa romaanin muutamassa minuutissa ja avaa tieteellistä termistöä maallikolle käytännönläheisesti sekunneissa.

copywriter työ

Tekoälyllä on silti puutteensa. Sen tuottama materiaali ei vastaa laadultaan inhimillisesti tuotettua tekstiä. Tekoäly tuottaa tekstiä pääasiassa koulutusdatan perusteella, mikä johtaa usein heikosti omaperäisiin ja tylsähköihin ratkaisuihin. Tämän huomaa etenkin silloin, kun samasta aiheesta tuotetaan useampia eri artikkeleita. Tekoäly ei myöskään kykene aitoon empatiaan eikä huomaa hienovaraisia, kulttuurillisia konteksteja. Siksi lopputulos voi vakavassakin aiheessa joskus olla tahattoman koominen. Tekoäly myös niin sanotusti hallusinoi, mikä tarkoittaa, että se yhdistelee itse asioita ja tekee vääriä päätelmiä. Tosin sanoen pistää omiaan.

Tämä ei tarkoita, etteikö tekoälyä kannattaisi käyttää tekstintuotannossa – päinvastoin! Vaikka tekoälyn tuottamaa sisältöä ei ehkä kannata hyödyntää sellaisenaan, avaa se kirjoittajalle monia mahdollisuuksia, joita aivan ehdottomasti kannattaa hyödyntää.

Neljä vinkkiä: tekoäly tekstintuotannossa

Tyhjän paperin kammoa ei enää tarvitse jännittää. Tekoälyn tuottamaa tekstiä ei ehkä voi hyödyntää sellaisenaan, mutta tuotoksen avulla omaa tekstin sisältöä on helppo ideoida. Tekoäly antaa siis aiheita ja näkökulmia, joiden avulla varsinaista tekstiä on helppo lähteä työstämään. Tekoäly on kuin marmorinpala kuvanveiställe: aihio, joka ihmiskädellä muokataan valmiiksi.

Kömpelö selitys siisteiksi lauseiksi. Tekoäly voi auttaa myös selkeyttämään itse tuotettua tekstiä. Esimerkiksi jokin hyvin abstrakti asia on haastavaa pukea ymmärrettävään muotoon, mutta tekoälyn avulla helposti omaksuttavan selityksen luominen voi olla yksinkertaisempaa. Tekoälyä voi myös pyytää tarkistamaan lauserakenteita, kielioppia ja oikeinkirjoitusta.

Runsas tekstimassa napakkaan pakettiin. Tekoäly voi pakata tekstisisällön tiiviimpään muotoon. Se voi kaivata apua tärkeimpien pääkohtien tunnistamiseen, mutta lyhyiden tekstien luomisessa tekoäly on verraton. Sen avulla esimerkiksi pitkä, tieteellinen artikkeli voidaan muokata napakkaan muotoon.

Lisää rönsyjä ohuen sisällön rikastamiseen. Tekoälyä voi pyytää rikastamaan itse tuotettua ja sisällöltään liian ohueksi todettua tekstiä. Se voi sisällyttää tekstiin esimerkkejä, tarinallisuutta, tehdä yhteenvetoja, listauksia ja niin edelleen. Huomioi kuitenkin, että tekoälyn tuottama teksti kaipaa faktantarkastusta, sillä tekoäly innostuu usein hallusinoimaan.

Tekoälyn käytettävyys lukija- ja hakukoneystävällisten eli SEO-sisältöjen tuottajana voi aiheuttaa muitakin kuin edellä kuvattuja haasteita. Niistä julkaisemme pian oman blogin.

Yllä oleva artikkeli on luotu tekoälyn avustuksella. ChatGPT:lle syötettiin käsky ”Miten tekoälyä voi hyödyntää tekstintuotannossa, anna esimerkkejä. Mitä huonoja puolia tekoälyn hyödyntämisessä on?” Tekoälyn tuottamista ideoista muutamia hyödynnettiin lopullisessa artikkelissa. Tekstissä on yksi tekoälyn tuottama lause: Tekoäly tuottaa tekstiä pääasiassa koulutusdatan perusteella.