fbpx
Google-näkyvyys on yritykselle tärkeä osa markkinointia

Työelämän tekstit vaativat yhä kirjoitustaitoa

Yhteiskunnan digitalisaatio voimistuu ja monipuolistuu, mutta samalla työelämän kirjoitustaito koetaan yhä tärkeämmäksi taidoksi menestyä työelämässä. Yritykset ja työelämän tekstit tarvitsevat hyviä kirjoittajia. Ei ole yhdentekevää, miten sähköpostit, muistiot tai raportit kirjoitetaan. Tekstin tekemisen taito korostuu, kun tuotetaan sisältöä yrityksen verkkosivuille, sosiaalisen median kanaviin, blogeihin tai muuhun markkinointiin.

työelämän tekstit
Kirjoitustaidon merkitys on vain kasvanut digitalisoituneessa työelämässä.

Toisille työelämän kirjoitustaito merkitsee kykyä laatia laadukasta ja innostavaa sisältöä, toisille taas harjaantunutta silmää laittaa pisteet ja pilkut tarkasti paikalleen. Taitava kirjoittaja pystyy tuomaan persoonaansa esille, herättämään tunteita ja luomaan kohderyhmään positiivisia mielikuvia yrityksestä. Näin yritykset pystyvät auttamaan potentiaalisia asiakkaita ratkaisemaan ongelmia.

Työelämän tekstit vaativat kirjoitustaitoa

Työelämän tekstit vaativat kirjoitustaitoa ja laadukasta tekstiä tarvitaan töissä kaiken aikaa. Työelämässä kirjoitustaidon merkitystä ei kuitenkaan usein tunnisteta. Suomessa opitaan kirjoittamaan, mutta perusopintojen jälkeen keskitytään parantamaan muita taitoja.

Suomessa opitaan kirjoittamaan, mutta perusopintojen jälkeen keskitytään parantamaan muita taitoja.

Monille tekstit tuottavat toistuvaa luomisen tuskaa ja tekstien kirjoittamista vältellään viimeiseen asti. Jos kirjoittamisen taidot eivät ole hallussa, tekstiä ei voi syntyä samaan tahtiin, kuin kirjoittajilla, jotka omaavat tarvittavat taidot ja toimivat kirjoitusrutiinit. Kiireessä kirjoitetut ja hankalaselkoiset työelämän tekstit eivät ole kenenkään etu. Ne haittaavat kirjoittajaa, vastaanottavaa kohderyhmää ja yritystä.

Kirjoitustaito mielletään usein lahjakkuudeksi, joka toisilta löytyy ja toisilta ei. Itse asiassa hyvät kirjoittajat ovat niitä, jotka kirjoittavat ja lukevat paljon. Tällöin myös ihmisten luovuus ja ongelmanratkaisukyvyt paranevat. Jokainen voi oppia paremmaksi kirjoittajaksi, jolta luonnistuvat työelämän tekstit sujuvasti.

Selväsanaiset työelämän tekstit hyödyttävät kaikkia

Selkeät tekstit on helpompi omaksua, väärinkäsitykset vähenevät ja arvokasta aikaakin säästyy. Sujuva, selkeä ja ytimekäs kirjoittaminen sekä persoonallinen ja massasta erottuva ilmaisu herättävät lukijoissa mielenkiintoa.

Selkeästi tuotettu teksti menee perille ja lukijat toimivat niin kuin kirjoittaja on tarkoittanut.

Tekstit syntyvät helpommin huolellisen suunnittelun ja selkeän aikataulutuksen turvin. Sujuva kirjoitustaito säästää samalla aikaa. Selkeästi tuotettu teksti menee perille ja lukijat toimivat niin kuin kirjoittaja on tarkoittanut. Aikaa ei kulu turhaan tekstin uudelleen tankkaamiseen.

Työelämän tekstit, jotka luodaan selkeästi, käytännönläheisesti ja vastaanottaja huomioiden, tuovat esille asiantuntemusta ja ammattitaitoa. Yritys, organisaatio tai yhteisö saadaan näin näyttämään uskottavalta ulospäin. Yrityksen arvojen mukainen, yhtenäinen teksti auttaa vastaanottajaa tuntemaan yrityksesi.

Seoptimi tuottaa tiedolla ja taidolla kaikenlaiset tekstit

Jos koet, että kirjoitustaito tökkii ja tekstit tuottavat tuskaa, voit kääntyä ammattilaisen puoleen ja tilata tekstit valmiina. Seoptimin laadukas sisällöntuotanto vastaa tähän haasteeseen. Toimimme tiedolla, taidolla ja tunteella tuottaaksemme tarvittavat työelämän tekstit ja muun sisällön tarpeenne mukaan.

Seoptimi pystyy tuottamaan kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä yrityksesi verkosivuille, sosiaalisen median kanaviin, blogeihin ja muuhun markkinointiin. Sisältöä, joka pystyy luomaan elämyksiä, tuomaan tarvittavaa tietoa ja auttamaan potentiaalisia asiakkaita ratkaisemaan ongelmia.