fbpx

Työhyvinvointi ratkaisee yrityksen menestymisen

Työhyvinvointi ja yrityksen menestyminen kulkevat tutkimusten mukaan käsi kädessä. Yrityksissä, joissa tehdään vahvaa tulosta, pidetään huolta myös henkilöstön työhyvinvoinnista. Voi olla niin, että yritys menestyy, kun sillä on varaa kehittää asioita, joilla on positiivinen vaikutus hyvinvointiin. Toisaalta voi olla niinkin, että kun työhyvinvointi otetaan kehityskohteeksi, sillä on vaikutuksia yrityksen menestymiseen markkinoilla.

Työhyvinvointi on niin työntekijän kuin työnantajankin vastuulla. Hyvinvointia ylläpidetään ja kehitetään yhdessä. Työhyvinvointi edistyy, kun johtajat, esimiehet ja työntekijät tekevät yhteistyötä. Työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet ovat myös keskeisiä toimijoita ja työterveyshuollolla on merkittävä rooli työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Yrityksissä, joissa tehdään vahvaa tulosta, pidetään huolta myös henkilöstön työhyvinvoinnista.

Työhyvinvointi koostuu monesta eri tekijästä. Pääsääntöisesti se syntyy työn arjessa. Hyvinvointia edistävä toiminta on kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä, mikä voi kohdistua niin henkilöstöön, työympäristöön, työyhteisöön, työprosesseihin tai johtamiseen.

Työhyvinvointi heijastuu asiakkaisiin ja mielikuvaan yrityksestä

Henkilöstön hyvinvointi heijastuu näkyvästi asiakkaisiin ja mielikuvaan yrityksestä. Hyvä yrityskuva kasvattaa asiakkaiden luottamusta. Kun henkilöstöä kohdellaan hyvin ja heillä on mahdollisuus kehittyä työssään, työntekijät ovat myös tyytyväisiä työhönsä. Ammattiylpeys omasta työstä ja yrityksestä kasvattaa yrityksen hyvää mainetta. Kun työ koetaan mielekkääksi ja palkitsevaksi, tukee se myös työntekijöiden elämänhallintaa.

Henkilöstön hyvinvointi heijastuu näkyvästi asiakkaisiin ja mielikuvaan yrityksestä.

Ammattitaitoiset työntekijät, jotka voivat hyvin, ovat terveempiä ja motivoituneempia työhönsä kuin huonosti voivat työntekijät. Heidän sairauspoissaolot vähenevät ja he ovat valmiita kehittämään työtään. Kannustavan johtamisen ansiosta työntekijöiden innostus työhön lisääntyy. Hyvinvoivat työntekijät tehostavat yrityksen tuottavuutta, edistävät kilpailukykyä ja vaikuttavat yrityksen tulokseen ja maineeseen. Huolellisesti suunnitellut investoinnit työhyvinvointiin voivat maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Työhyvinvointi kertoo yrityksen arvoista

Yrityksen arvot kuvastuvat henkilöstön hyvinvoinnista. Arvot kertovat siitä, mitä yrityksessä ajatellaan työntekijöistä ihmisinä. Arvostetaanko yrityksessä ihmisiä, ollaanko valmiita kehittämään heidän osaamistaan ja kiinnostuneita heidän työssäjaksamisestaan? Hyvinvoivassa yrityksessä ollaan avoimia ja luotetaan työntekijöihin. Työntekijöitä innostetaan ja kannustetaan ja annetaan myönteistä palautetta. Työntekijöiden työmäärä pidetään aisoissa ja mahdollisista ongelmista uskalletaan avoimesti puhua.

Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut ja vastuuntuntoinen, joka pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja osaamistaan. Työntekijä tuntee työnsä tavoitteet ja saa palautetta työstään. Työntekijä kokee näin itsensä tarpeelliseksi työyhteisössä ja saa työssään riittävästi sekä itsenäisyyttä että yhteenkuuluvuutta. Hyvä yritys haluaa huolehtia ihmisestä, joka on yritykselle elintärkeä resurssi ja voimavara.

Seoptimille yhdessä viihtyminen on tärkeää

Seoptimilla panostetaan työhyvinvointiin, joka näkyy työn arjessa päivittäin tai viikottain pienempinä asioina kuten positiivisena palautteena tai muistamisina. Seoptimilla on keväisin ja syksyisin virkistyspäivät, jolloin ollaan päästy testaamaan työntekijöiden kuntoa Oulun PT Studiolla, pelaamaan pakopeliä Exit Oulussa ja käymään yhdessä syömässä tai kahvilla. Seoptimin työporukka suuntaa seuraavana virkistyspäivänä Oulun PT Studiolle joogaan ja yhdessä syömään.

Työntekijöiden syntymäpäivinä Seoptimilla vietetään yhteisiä kahvitteluhetkiä. Myös koronaepidemian aikana virkistyspäivät ja synttärikahvit on vietetty virtuaalisesti etäyhteyden kautta.