Viestintä osaksi yrityksen strategiatyötä

Yrityksen menestystä ohjaa oivaltava ja suunnitelmallinen viestintä. Autammekin Seoptimilla yrityksiä edistämään ja sujuvoittamaan liiketoimintaa erilaisilla viestinnällisillä ratkaisuilla.

Meillä on toimivat menetelmät viestintästrategian laadintaan, viestinnän toimenpiteiden suunnitteluun sekä viestien sanallistamiseen ja selkiyttämiseen. Saat palvelua, joka perustuu yrityksesi tarpeisiin ja toiveisiin.

LUE LISÄÄ

Viestintä on keskeinen osa yrityksen menestystä ja mainetta. Hyvin suunniteltuna se luo luottamusta ja vahvistaa brändiä. Yrityksen pitää olla tietoinen siitä, että viestinnän laatu vaikuttaa suoraan siihen, miten se nähdään ulospäin ja kuinka hyvin se pystyy pitämään yhteyttä sidosryhmiinsä.

Yrityksen viestinnässä on huomioitava jatkuva kehittämisen tarve. Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti, ja yrityksen on pysyttävä ajan tasalla uusista viestintää koskevista trendeistä ja teknologioista. Myös erilaisissa tilanteissa vaaditaan tilannekohtaista viestintää, kuten kriisiviestintää, muutosviestintää tai mediaviestintää. Laadukas viestintä vaatii jatkuvaa tietojen päivitystä ja ajan hermolla pysymistä.

Yritysviestintä on kokonaisvaltainen prosessi, joka vaikuttaa niin yrityksen sisäiseen toimintaan kuin ulkoiseen maineeseenkin. Panostamalla viestintään yritys luo vahvan perustan menestykselleen ja varmistaa, että viesti tavoittaa kohdeyleisönsä tehokkaasti.

Viestinnän asiantuntija auttaa

– systemaattista tukea viestinnän suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan

Seoptimin viestintätiimissä yhdistyvät vahva viestinnän merkityksen ymmärrys ja liike-elämän tuntemus. Ehdoton vahvuutemme on, että saamme nopeasti kiinni asiakkaan liiketoiminnan ja viestinnän tarpeen ytimestä. Teemme työtä tunnollisesti, uteliaasti ja asiakkaamme parasta ajatellen.

LUE LISÄÄ

Ryhdymme mielellämme yrityksesi viestintäkumppaniksi. Voimme tehdä kanssasi pitkäaikaisen sopimuksen viestinnän suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Meiltä voi myös ostaa yksittäisiin hankkeisiin tai toimenpiteisiin liittyvää apua tarvittaessa.

Aloitamme yhteistyön panostamalla suunnitteluun ja asiakkaan kuunteluun. Otamme huomioon asiakasyrityksen liiketoiminnan ytimen, brändin ja tavoitteet. Toteutamme viestintää laaditun suunnitelmaan mukaan ja olemme valmiita muutoksiin, jos yrityksesi tilanne niin vaatii. Parhaat tulokset saa silloin, kun tekeminen on prosessinomaista ja asiakaslähtöistä.

Tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta tulee aina mitata ja analysoida. Seurantatieto antaa suuntaviivan sille, mitä lopulta kannattaa tehdä ja mitä ei. Viestintä on kehämäinen prosessi, jonka osia ovat suunnittelu, toteutus ja seuranta.

Kysy lisää:

Ulla Paukkunen
Viestinnän asiantuntija

050 5847549

Palvelupaketit
Viestinnän startti

Näin pääset alkuun viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa!

Sakkaako viestintä? Millaisia viestintään liittyviä ratkaisuja ja toimenpiteitä tarvitaan, jotta liiketoiminta ja työn tekeminen sujuisivat paremmin? Usein onkin vaikea päästä kiinni siihen, mitä viestintä tarkoittaa oman yrityksen näkökulmasta. 

Viestinnän startti -palvelu antaa sinulle työkalut ja tiedot, joilla voit hyödyntää viestintää työn sujuvoittamisessa ja liiketoiminnan tehostamisessa. Palvelu toteutetaan työpajana.

Tilaa meiltä työpaja, jossa autamme yritystäsi pääsemään viestinnässä alkuun!

Toimimme näin:

 • Perehdymme yritykseesi ja hankimme riittävästi taustatietoa.
 • Annamme sinulle lomakkeen täytettäväksi ennen työpajaa.
 • Toteutamme työpajan, jossa
  • kerromme yritysviestinnästä ja sen toteuttamisen periaatteista
  • käymme läpi yrityksesi viestinnän tarpeet ja tavoitteet.
 • Kirjoitamme ja lähetämme sinulle työpajan jälkeen raportin, jossa on juuri sinun yritystäsi varten kirjoitetut ohjeet viestinnän eteenpäin viemisestä.

Hinta alkaen: 690 euroa (alv 0)

Miksi tekisit yhteistyötä Seoptimin kanssa?

 Seoptimin viestintätiimissä yhdistyvät vahva viestinnän merkityksen ymmärrys ja liike-elämän tuntemus. Ehdoton vahvuutemme on, että saamme nopeasti kiinni asiakkaan liiketoiminnan ja viestinnän tarpeen ytimestä. Teemme työtä tunnollisesti, uteliaasti ja asiakkaamme parasta ajatellen.

Viestinnän strategia

Sakkaako viestinnän suunnittelu? Tee viestintästrategia meidän kanssamme!

Viestintäsuunnitelma on strateginen työkalu, joka auttaa saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet ja rakentamaan kestäviä suhteita niin omaan henkilöstöön kuin myös asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin.

Ihmisiä puhutteleva viestintä saa heidät toimimaan ja luottamaan yritykseen. Tämä on mahdollista, kun viestintäsuunnitelma perustuu yrityksesi strategiaan ja on räätälöity sen yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja yleisöihin.

Tarjoamamme apu ei ole vain puhetta – se on konkreettinen dokumentti ja tiekartta menestykseen. 

Viestintästrategiassa määritellään

 • yrityksen tai organisaation viestinnälliset periaatteet ja arvot
 • kohderyhmät
 • viestinnän tavoitteet
 • keinot, joilla kohderyhmille viestitään
 • viestinnän sisällöt
 • viestinnän vastuut, resurssit ja seuranta.

Hinta alkaen: 2 590 euroa (alv 0)

Miksi tekisit viestintästrategian meidän kanssamme?

Seoptimin viestintätiimissä yhdistyvät vahva viestinnän merkityksen ymmärrys ja liike-elämän tuntemus. Ehdoton vahvuutemme on, että saamme nopeasti kiinni asiakkaan liiketoiminnan ja viestinnän tarpeen ytimestä. Teemme työtä tunnollisesti, uteliaasti ja asiakkaamme parasta ajatellen.

Viestinnän vuosikello

Paranna yrityksesi viestinnän tehokkuutta ja vaikuttavuutta vuosikellon avulla. Viestinnän vuosikello on konkreettinen kalenteri, joka helpottaa toimenpiteiden tekemistä.

Näin hyödyt vuosikellosta:

 • Ennakointi ja suunnitelmallisuus: vuosikello mahdollistaa viestinnän suunnittelun etukäteen, mikä auttaa välttämään viime hetken kiireitä ja parantaa viestien johdonmukaisuutta ja ammattimaisuutta.
 • Aikataulutuksen selkeys: kun viestintätoimet on aikataulutettu selkeästi, on helpompi varmistaa, että kaikki tarvittavat tehtävät tulevat tehdyiksi oikea-aikaisesti.
 • Resurssien tehokas käyttö: vuosikellon avulla voidaan optimoida resurssien, kuten henkilöstön ja budjetin, käyttöä.
 • Yhtenäinen viestintä: auttaa varmistamaan, että kaikki viestintätoimet tukevat organisaation strategisia tavoitteita ja viestivät yhtenäistä sanomaa.
 • Mahdollisuuksien hyödyntäminen: vuosikello antaa mahdollisuuden ajoittaa viestintä niin, että se hyödyntää parhaiten vuoden kuluessa esiintyviä sesonkeja, tapahtumia ja teemapäiviä.

Hinta alkaen: 790 euroa (alv 0), puolen vuoden suunnitelma

Hinta riippuu yrityksen koosta ja tarpeesta.

Miksi tekisit viestintäsuunnitelman meidän kanssamme?

Seoptimin viestintätiimissä yhdistyvät vahva viestinnän merkityksen ymmärrys ja liike-elämän tuntemus. Ehdoton vahvuutemme on, että saamme nopeasti kiinni asiakkaan liiketoiminnan ja viestinnän tarpeen ytimestä. Teemme työtä tunnollisesti, uteliaasti ja asiakkaamme parasta ajatellen.

Lisäkädet-palvelu

Tarvitsetteko lisäkäsiä viestinnän toteutukseen?

Viestintä on tärkeä osa yrityksen toimintaa. Usein yrityksissä on tilanne, että työtä on kuitenkin enemmän kuin itse ehditään tehdä. Tällaisessa tilanteessa on järkevää ostaa apua viestintätoimistolta. 

Tehdään tarvekartoitus ja määritellään yhdessä, mitä Seoptimin osaaja voi teidän hyväksenne tehdä. Apua saa

 • viestinnän suunnitteluun
 • sisällöntuotantoon
 • seurantaan ja raportointiin.

Seoptimin työntekijä sitoutuu yritykseenne niin, että hän tuntuu omalta tiimin jäseneltä.

Jos tarvitset apua viestinnän suunnitteluun, palvelu voi sisältää tavoitteiden asettamisen, kohderyhmän tunnistamisen, ydinviestien määrittelyn, viestintäkanavien valinnan, viestintätyylin määrittelyn, konkreettisen toimintasuunnitelman sekä seuranta- ja mittaustavan suunnittelun.

Lisätietoa viestinnästä

Viestintäsuunnitelma helpottaa ja selkeyttää työtä

Viestintäsuunnitelma piirtää yrityksen viestinnälle raamit. Viestintäsuunnitelma tai viestinnän vuosikello voi olla jatkuvassa käytössä oleva työkalu, jonka avulla viestinnän eri osa-alueet on helppo palastella noudattamaan vuosittaisia tapahtumia juhlapyhistä lomakauteen. Vuosikelloa ei tule ahtaa liian tiiviiksi, vaan ajankohtaisille aiheille kannattaa jättää tilaa. Viestinnän suunnitelmassa määriteltävät asiat: Äänensävy, jolla vuorovaikutusta käydään. Se voi olla eri viestimissä hieman erilainen. […]

Viestinnän suunnittelija hioo ydinviestit timantiksi

Viestinnän suunnittelu tähtää yrityksen ydinviestin kirkastamiseen. Aivan kuten arkkitehti, viestinnän suunnittelija piirtää annettujen ajatusten pohjalta ne tilat ja tapahtumat, jolle viestintää lähdetään rakentamaan. Kun viestinnälle asetetaan heti alussa selkeät, mitattavissa olevat tavoitteet, viestinnän onnistumista on helppo arvioida. Viestintäjohtaja ottaa päävastuun viestinnän onnistumisesta Viestinnän suunnittelussa kannattaa käyttää apuna alan ammattilaista, jonka osaamisella yrityksen edustajan kuvailemat toiveet, […]

Mitä viestintäpäällikkö tekee?

Viestintäpäällikkö vastaa organisaation sisäisestä viestinnästä. Hän varmistaa, että viestintä tavoittaa oikeat kohderyhmät oikeissa kanavissa. Viestintäpäällikkö pitää huolen, että brändiääni on yrityksen linjan mukainen, tiedottaminen on säännöllistä ja yhteys sidosryhmiin jatkuvaa. Medianäkyvyys, kriisiviestintä, yrityksen sisäinen viestintä ja some kuuluvat niin ikään viestintäpäällikön pirtaan. Organisaation koosta riippuen viestintäpäällikkö vastaa viestinnästä itsenäisesti tai yrityksen viestintätiimiä johtaen. Viestintäpäällikön tehtävät […]

Viestintäjohtajan tehtävät – lisäkäsien palkkaaminen ulkopuolelta

Viestintäjohtajan tehtävänkuva on laaja ja monipuolinen. Hän vastaa yrityksen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Viestintätiimin koko vaikuttaa siihen, kuinka helppo töitä on delegoida muille. Joskus viestintätiimiin kuuluu vain yksi henkilö – viestintäjohtaja itse. Tällöin ulkopuolelta ostetut viestinnän apukädet ovat kustannustehokas ratkaisu viestinnän työtehtävien toteuttamiseen. Viestintäjohtajan työnkuva Viestintäjohtaja vastaa yrityksen viestintästrategiasta ja sen toteutuksesta. Laajaan toimenkuvaan kuuluu […]

Lue lisää

Viestin voima perustuu ymmärrettävyyteen

Joudutko päivittäin tilanteeseen, jossa täsmennät omia sanomisiasi? ”En itseasiassa tarkoittanut aivan tuota” tai ”oikeastaan tarkoitin aivan päinvastaista”. Täsmentäminen on osa normaalia keskustelua ja vuorovaikutusta. Se kuitenkin osoittaa, miten vaikeaa meidän on saada oma sanoma perille juuri sellaisena kuin haluamme. Elämän sujuminen perustuu viestintään ja vuorovaikutukseen. Se on ihmisten välistä dialogia. Myös isoissa organisaatioissa ja yrityksissä […]

Sanahelinää vai merkityksellisiä tekoja? Suunnitelmallinen vastuullisuusviestintä vahvistaa yrityksen brändiä

Mitä vastuullisuusviestintä on? Toisille vastuullisuusviestintä voi olla yksittäisten ekotekojen mainostamista. Se on ehkä mainoskampanja, jossa kerrotaan, miten jokin tuote on valmistettu puhtaista luonnon raaka-aineista tai miten jonkin tuotteen käyttö säästää ympäristöä. On se tätäkin, mutta vastuullisuusviestintä on lupaus arjen tärkeistä teoista. Vastuullisuusviestintä tarkoittaa yritysten ja organisaatioiden tapaa viestiä siitä, miten ne ottavat huomioon taloudellisen, sosiaalisen […]

Yrityksen sisäinen viestintä – rakenna toimiva viestintäkulttuuri

Sisäinen viestintä on jokapäiväistä yhteyttä ja kommunikointia. Yrityksen sisällä viestitään koko ajan paljon. Mitä enemmän väkeä on, sitä isompi on sisäisten viestien määrä. Ja usein määrä korreloi väärinkäsitysten ja hukkuneiden viestien kanssa. Onneksi näin ei ole pakko olla. Yrityksen sisäistä viestintää voi kehittää. Ja kannattaa kehittää. Viestintä luo parhaimmillaan hyvää yhteishenkeä ja lisää sitä kautta […]

Tyytyväisiä asiakkaita

Rakennus-Hanka: Olemme saaneet hyvää palautetta uusista verkkosivuista

”Rakennus-Hangan verkkosivustosta tuli toimiva, kaunis ja selkeä kokonaisuus, josta myös asiakkaat ovat antaneet positiivista palautetta.” Rakennus-Hanka sai uuden asiakas- ja hakukoneystävällisen verkkosivuston. Sivusto tehtiin yhteistyössä Luccin ja Cuvion kanssa, ja tämän jälkeen olemme jatkaneet yhteistyötämme hyvässä hengessä. Olemme Seoptimilla tehneet Rakennus-Hangalle tämän jälkeen hakukoneille optimoituja ajankohtaisartikkeleita ja sosiaalisen meidian julkaisuja. Pääset lukemaan kirjoittamiamme tekstejä täältä. Tapasimme Rakennus-Hangan toimitusjohtajan Ilpo Vakkurin […]

AHS Control: ”Laadukkaat ja ajantasaiset verkkotekstit vakuuttavat asiakkaan”

Seoptimin ja AHS Controlin tiet kohtasivat syksyllä 2020. AHS Controlin myynti- ja markkinointijohtaja Matias Ojalehto kertoo, että heillä oli tuolloin sellainen sauma, että pystyivät kehittämään verkkosivustoaan. Seoptimi puolestaan pystyi vastaamaan tähän tarpeeseen. AHS Control on kotimainen ammattirakentamiseen keskittyvä yritys. Sen päätoimipiste on Limingassa, mutta yritys toimii kattavasti koko Suomen alueella. AHS Controlin toiminnan painopiste on […]

Luosiivous luottaa ammattimaiseen sisällöntuotantoon

Luosiivous haluaa keskittyä omaan ydinosaamiseensa – ilmanvaihtokanavien puhdistukseen Luosiivous on Pohjois-Pohjanmaalla toimiva ilmanvaihtojärjestelmien asiantuntija. Perheyrityksessä on erikoistuttu omakotitalojen, taloyhtiöiden ja muiden kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien puhdistukseen sekä ilmanvaihdon mittaamiseen ja säätämiseen. Luosiivous haluaa palvella asiakkaitaan täydellä ammattitaidolla niin työn keskellä kuin myös verkkosivustollaan. Verkkosivuston uudistus loi hyvän pohjan markkinoinnin rakentamiselle Seoptimi pääsi mukaan Luosiivouksen liiketoiminnan kehittämiseen vuoden […]