Kriisiviestintä: Tärkeä osa organisaation selviytymistä

Kriisiviestintä ei ole vain yksittäinen tapahtuma vaan jatkuva prosessi, joka vaatii organisaatiolta sitoutumista ja valmiutta oppia virheistään. Viestintätoimistomme tarjoaa laajan valikoiman palveluita asiakkaittemme häiriötilanne- ja kriisiviestintään. Näitä palveluita ovat kriisiviestintäsuunnitelman kehittäminen, riskien arviointi, koulutus ja valmennus, mediahallinta, viestinnän toteutus, kriisitilanteiden stimulointi, Online-maineenhallinta, analyysi ja jälkihoito.

LUE LISÄÄ

Hyvin suunniteltu ja toteutettu kriisiviestintästrategia voi auttaa organisaatiota selviytymään vaikeista tilanteista ja säilyttämään luottamuksen sidosryhmiinsä. On tärkeää panostaa resursseja kriisiviestintään ennaltaehkäisevästi, jotta organisaatio voi vastata haasteisiin tehokkaasti, kun ne ilmenevät. Ota yhteyttä, jotta voimme keskustella lisää.

Palvelupaketit
Kriisiviestinnän startti

Miten kriiseihin varaudutaan ja miten niistä viestitään?

Tilaa meiltä työpaja aiheesta!

Yllättävät tilanteet ja kriisit tulevat ilman varoitusta. Ne keikuttavat työyhteisöä ja vaikuttavat yrityksen maineeseen ja suhteisiin. Siksi kriiseihin tulee varautua ajoissa.

Työpajassa käydään läpi kriisiviestinnän yleiset periaatteet sekä varautumisen tarpeellisuusuus juuri teidän firman näkökulmasta.

Toimimme näin:

 • Perehdymme yritykseesi ja hankimme riittävästi taustatietoa.
 • Annamme sinulle lomakkeen täytettäväksi ennen työpajaa.
 • Toteutamme työpajan, jossa
  • kerromme kriisiviestinnän ja sen toteuttamisen periaatteista
  • käymme läpi yrityksesi varautumissuunnitelmien tarpeet ja tavoitteet
 • Kirjoitamme ja lähetämme sinulle työpajan jälkeen raportin.

Hinta alkaen: 690 euroa (alv 0 %)

 

Miksi tekisit yhteistyötä Seoptimin kanssa?

Seoptimin viestintätiimissä yhdistyvät vahva viestinnän merkityksen ymmärrys ja liike-elämän tuntemus. Ehdoton vahvuutemme on, että saamme nopeasti kiinni asiakkaan liiketoiminnan ja viestinnän tarpeen ytimestä. Teemme työtä tunnollisesti, uteliaasti ja asiakkaamme parasta ajatellen.

Varautumissuunnitelma

Tilaa kriisiviestinnän suunnitelma!

Oikeanlainen ja suunniteltu viestintä yllättävissä tilanteissa ja kriiseissä vahvistaa yrityksesi mainetta ja herättää luottamusta. 

Hyvin suunniteltu kriisiviestintä johdattaa yrityksesi ratkaisuun, joka takaa yrityksesi toiminnan jatkuvuuden myös kriisin jälkeen. Viestinnällä rakennetaan luottamusta ja uskottavuutta. Se luo vahvan perustan yrityksesi menestykselle.

Miten voimme auttaa?

Tarjoamme sinulle kriisiviestinnän suunnittelua, joka sisältää

 • strategian määrittelyn: kohderyhmä, viestinnän kanavat, viestien sävy ja tyyli
 • toimintasuunnitelman: konkreettiset askeleet, aikataulu ja vastuunjako
 • mittaamisen ja seurannan suunnittelun: menestyksen arviointi ja jatkuvan parantamisen prosessi.

Aloitamme perehtymällä huolellisesti yritykseesi, jotta suunnitelma vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla yrityksesi strategiaa ja tavoitteita.

Hinta alkaen: 1 900 euroa (alv 0 %)

Miksi tekisit kriisiviestinnän suunnitelman meidän kanssamme?

Seoptimin viestintätiimissä yhdistyvät vahva viestinnän merkityksen ymmärrys ja liike-elämän tuntemus. Ehdoton vahvuutemme on, että saamme nopeasti kiinni asiakkaan liiketoiminnan ja viestinnän tarpeen ytimestä. Teemme työtä tunnollisesti, uteliaasti ja asiakkaamme parasta ajatellen.

Lisäkädet-palvelu

Tarvitsetko apua akuutista kriisistä selviämiseen?

Lisäkädet-palvelumme kautta voit saada viestinnän ammattilaisen apua ongelmasta tai kriisistä selviämiseen. Tehdään tarvekartoitus ja määritellään yhdessä, mitä Seoptimin osaaja voi teidän hyväksenne tehdä.

Apua saa

 • kriisiviestinnän suunnitteluun
 • kriisiviestinnän toteuttamiseen
 • seurantaan ja raportointiin.

Seoptimin työntekijä sitoutuu yritykseenne niin, että hän tuntuu omalta tiimin jäseneltä.

Jos tarvitset apua kriisiviestinnän suunnitteluun, palvelu voi sisältää tavoitteiden asettamisen, kohderyhmän tunnistamisen, ydinviestien määrittelyn, viestintäkanavien valinnan, viestintätyylin määrittelyn, konkreettisen toimintasuunnitelman sekä seuranta- ja mittaustavan suunnittelun.

Ota yhteyttä:

Organisaation kriisiviestintä­suunnitelma

Kriisiviestintäsuunnitelma on välttämätön työkalu organisaatiolle, joka haluaa suojella mainettaan ja sidosryhmiensä luottamusta vaikeissa tilanteissa. Suunnitelma auttaa organisaatiota toimimaan tehokkaasti ja vastuullisesti kriisitilanteissa, mikä voi tehdä ratkaisevan eron kriisin hallinnassa ja sen vaikutusten minimoimisessa.

Miksi kriisiviestintä on tärkeää?

Kriisit voivat ilmetä monissa muodoissa, kuten luonnonkatastrofit, onnettomuudet, skandaalit tai taloudelliset vaikeudet. Ne voivat vaikuttaa organisaation maineeseen ja kannattavuuteen välittömästi. Kriisiviestinnän tarkoituksena on hallita tilannetta ja minimoida vahingot. Nopea ja asianmukainen reagointi voi pelastaa organisaation maineen ja auttaa sen selviytymään kriisistä vahingoittumattomana.

Kysy lisää:

Samuli Romppainen
Markkinoinnin asiantuntija

0400 857550

Kysy lisää:

Ulla Paukkunen
Viestinnän asiantuntija

050 5849549

Lisätietoa kriisiviestinnästä

Mitä on kriisiviestintä ja miten se määritellään?

Kukaan ei halua joutua kriisiin. Teemmekin jatkuvasti töitä sen eteen, että kriiseiltä, konflikteilta ja onnettomuuksilta vältyttäisiin. Kriisit kuitenkin kuuluvat elämään, ja siksi niistä kannattaa puhua ja niihin tulee varautua. Kriisiin liittyy paljon nopeasti muuttuvaa ja epäselvää tietoa. Sen osapuolten täytyy olla jatkuvasti valmiita reagoimaan ja toimimaan hetkessä. Tärkeintä tässä tilanteessa on kuitenkin pitää oma linja […]

Onnistunut kriisiviestintä yrityksissä perustuu vuorovaikutukseen

Oletko koskaan miettinyt, miten viestit siinä tilanteessa, kun jokin kriisi kohtaa yritystäsi? Miten toimit silloin, jos saat lukea Facebookista tai LinkedInistä, että myyt huonolaatuista palvelua tai tuotetta? Mitä teet silloin, jos tuotantotiloissasi saattuu jokin isompi onnettomuus tai asiakasprojektista koituu haittaa asiakkaalle? Sekä isot että pienet kriisit saadaan hallintaan viestinnän ja avoimen vuorovaikutuksen avulla. Jotta kriisiviestintä […]

Lue lisää

Millaista on olla harjoittelijana Seoptimilla?

Seoptimilla harjoittelusta mieleen on jäänyt uskomattoman hyvä työilmapiiri, luottamus, oppiminen ja kokemukset. Olen Oona Huhtala ja olen harjoittelussa Seoptimilla. Opiskelen OSAO:lla liiketoiminnan perustutkintoa ja valmistun harjoittelusta merkonomiksi. Suoritan myynnin, tapahtumatuotannon, markkinoinnin ja viestinnän sekä tuloksellisen toiminnan tutkinnon osia. Alalla minua kiinnostaa erityisesti yrittäjyys, liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, viestintä sekä tapahtumatyöskentely. Vahvuuksiani ovat sosiaaliset taitoni, ihmisläheisyys, luovuus, […]

Mikä on sisällöntuottajan tärkein ominaisuus?

Sisällöntuottajan työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Sisällöntuottaja tuottaa visuaalista, audiovisuaalista tai tekstisisältöä verkkosivustolle tai muualle verkkoon. Paneudun tässä blogitekstissä tekstisisällön tuottajan ominaisuuksiin. Kuten jokainen sisällöntuottaja myös tekstisisällöntuottaja pääsee työssään tutustumaan erilaisiin yrityksiin, ihmisiin, ilmiöihin ja ajatuksiin, joten sisällöntuottaminen on paljon muutakin kuin pelkkä kirjoitusprosessi. Sisällöntuottaja tuottaa ja editoi Tuotatko yrityksen sisällä sisältöä blogiin tai muualle […]

Viestin voima perustuu ymmärrettävyyteen

Joudutko päivittäin tilanteeseen, jossa täsmennät omia sanomisiasi? ”En itseasiassa tarkoittanut aivan tuota” tai ”oikeastaan tarkoitin aivan päinvastaista”. Täsmentäminen on osa normaalia keskustelua ja vuorovaikutusta. Se kuitenkin osoittaa, miten vaikeaa meidän on saada oma sanoma perille juuri sellaisena kuin haluamme. Elämän sujuminen perustuu viestintään ja vuorovaikutukseen. Se on ihmisten välistä dialogia. Myös isoissa organisaatioissa ja yrityksissä […]