Vuosi 2023 on hurahtanut alkuun ja varmasti monissa yrityksissä ollaan joko jo saatu suunniteltua tai aloitetaan nyt suunnittelemaan markkinoinnin toimenpiteitä seuraaville kuukausille. Markkinoinnin suunnittelu ja oikeiden valintojen tekeminen ovat aina haastavia, mutta ehkä ennen kaikkea nyt, kun ihmisten mielissä meneillään on haasteiden vuosi. Millaisin keinoin tämän vuoden markkinointia kannattaa sitten alkaa suunnitella.

Lue alta muutamat trendit ja vinkit suunnitelman tekoon:

Vastuullisuus

Kriisit, joita viime vuosina on tullut vastaan melkeinpä peräkanaa, ovat haastavuudestaan huolimatta myös pysäyttäneet meitä hyvälläkin tavalla. Olemme yksilöinä ja yhteisöinä joutuneet etsimään ratkaisuja ja löytämään uusia tapoja toimia, kun vanhat mallit ovat osittain murtuneet.

Pysähtyminen on tuonut useimmille myös tarpeen pohtia asioiden ja valintojen vastuullisuutta. Samalla, kun olemme joutuneet tekemään nopeitakin päätöksiä, olemme samalla joutuneet miettimään valintojen pitkäaikaisia vaikutuksia. Vastuulliset ja kestävään kehitykseen keskittyvät valinnat ovat kaiken jälkeen entistä tärkeämpiä. Yrittäjinä ja päättäjinä on erityisen tärkeää pysähtyä miettimään, kuinka tietoinen on itse vastuullisuudestaan ja millä tavalla on itse huomioinut sen toiminnassaan. Oman henkilöbrändin ja yrityksen brändin inhimillistäminen asiakkaiden sekä henkilöstön suuntaan yhdessä yrityksen arvojen kanssa on keskeinen osa vastuullisuutta.

Positiivisuus

Suurin osa ihmisistä on tällä hetkellä jopa hiukan väsynyt jatkuvaan raskaiden ja pelkoa herättävien uutisten tulvaan. Yrityksen viestinnässä ja markkinoinnissa onkin tärkeää kiinnittää huomiota niin ulkoiseen kuin sisäiseenkin ääneen. Vaikka markkinointiviestinnän kuuluu olla sopivasti vakavasti otettavaa, tilanteeseen istuva keveys tuo mukavaa vaihtelua jatkuvaan huoliuutisten joukkoon.

Positiivinen markkinointiviestintä ei tarkoita vitsailua, vaan vakaviakin asioita voidaan lähestyä positiivisessa valossa. Vitsailukin voi silti toimia tietyillä aloilla ja tietyissä konteksteissa, kunhan huumori on kuitenkin mietitty siten, ettei se vahingoissa ole turhan yliampuvaa tai loukkaa erilaisia asiakasryhmiä.

Positiivisuus ilahduttaa ja herättää halun kuulla lisää.

Aitous ja luovuus

Vastuullisuuden ja positiivisuuden lisäksi ihmisiä pysäyttää ja kiinnostaa aitous. Aitoutta ei kuitenkaan ole se, että puhutaan aitoudesta vaan se, että ollaan aitoja. Markkinoinnissa aitous on esimerkiksi tavallisia ihmisiä ja tavallisia koteja. Aitous on myös sitä, että mainos on vähemmän perinteisellä tavalla mainosmainen, jolloin sen katsoja ei välttämättä ensin edes huomaa sen olevan mainos.

Aitous vaatii luovuutta, sillä markkinointi on kuitenkin aina mielikuvien luomista. Aitous täytyy osata löytää tavalla, joka herättää, puhuttelee ja kiinnostaa. Luovuutta on hyödyntää myös omien tuotteiden tai palveluiden käyttäjien luomaa sisältöä (UGC eli user generated content). Sellainen sisältö puhuttelee ja sen määrä koko ajan kasvaa. Yhä isompaan rooliin nousevat käyttäjien ottamat kuvat, ääni, videot, uutiset, juorut, arvostelut ja kommentit. Sellaisesta materiaalista kannattaa opetella ottamaan kaikki hyöty irti!

Vastuullisuuden ja positiivisuuden lisäksi ihmisiä pysäyttää ja kiinnostaa aitous.

Videot ja ääni

Olemme jo tottuneet ja integroituneet maailmaan, jossa tekstin lisäksi informaatio pukeutuu liikkuvaan kuvaan muuallakin kuin televisiossa. Videokuvaa pursuaa joka puolella ja silmämme jäävät usein seuraamaan tapahtumia. Sosiaalinen media on täynnä liikkuvaa kuvaa, jonka ymmärrämme vaikkei mobiililaitteen äänet olisikaan päällä.

Markkinoinnissa videoiden tekemisen kynnys on madaltunut ja melkeinpä jokainen meistä saattaa napata videokuvan somen kanaviin helposti. Samalla kun TikTok, Instagram Reels ja live-streaming kasvavat, yritysten tarve tuottaa sosiaaliseen mediaan sopivia videoita kasvaa voimakkaasti.

Videon lisäksi ääni lyö niin sanotusti läpi uudenlaisilla tavoille. Podcastien ja muiden lisäksi äänellä tehtävät haut tulevat kasvamaan tulevina vuosina. Tämä tulee vaikuttamaan markkinointiin ja sen asettamiin tarpeisiin. On tärkeää pystyä tulevaisuudessa tuottamaan hakukoneoptimointia äänihakuihin perustuen. Vaikka suomi on pieni kieli, siinäkin äänihaku tulee kehittymään omaa tahtiaan.

SEO

Toisin kuin joskus kuvitellaan, SEO ei ole pelkkää koodareiden näpertelyä tai erikoisia taikatemppuja, joista kannattaa maksaa kuukausihintaa jonnekin. Hakukoneoptimointia ei pitäisi ostaa, ellei ole varma siitä, mitä on ostamassa.

SEO on kuitenkin tärkeä osa jokaisen yrityksen markkinointia ja siksipä kilpailu hakukonelöydettävyyden osalta on Suomessakin kiristynyt ja tulee kiristymään huomattavasti. Toisilla toimialoilla ja kärkitoimijoilla ymmärrys SEO:n tärkeydestä ja vaikuttavuudesta on jo varsin pitkällä, mikä tarkoittaa kovempaa kilpailua. Toisilla toimialoilla taas ymmärrys ja tietämys on ehkä vähäisempää.

Ymmärrys hakukonelöydettävyyden ja -optimoinnin todellisesta luonteesta on monella vielä hakoteillä. Niin sanottu koodilla kikkailujen aika on ohi ja menestyminen tällä rintamalla vaatii  todellisuudessa systemaattisen lukija- ja hakukoneystävällisen sisällöntuotannon ja huolellisen suunnittelun sisällöntuotannon taustalle.

Parhaiten onnistuneet yritykset ovat tällä systemaattisella työllä saavuttaneet jopa vuosiksi kantavia tuloksia, ja tähän suuntaan moni muukin toimija on selkeästi vuoden 2023 aikana pyrkimässä

Järkevästi toteutettu SEO on menestyvän yrityksen yksi kulmakivi.

Tekoäly eli AI

Tekoäly tuo uusia keinoja markkinoinnin suunnittelemiseen, tekemiseen, jakamiseen ja kohdentamiseen. Sen käytössä on toki vielä monenlaisia mutkia ja siihen liittyvät lainsäädännön pykälät ja tekijänoikeusasiat eivät ole vielä täysin selkeitä. Lisäksi tekoälyn tuomat mahdollisuudet tuovat eteen eettiset kysymykset. Millaisen kuvan maailmasta ja ihmisestä luomme tekoälyn keinoin? Kuinka huomioimme toden ja epätoden? Mihin asti olemme valmiita menemään?

Tekoäly  mahdollistaa jo nyt varsin vaikuttavien kuvien tuottamisen, informaation jakamisen sekä monenlaisen markkinoinnissa käytettävän seurannan käynnistämisen, niin voimme vain kuvitella, mihin kaikkeen se tulevaisuudessa vielä on valmis. Kilpailu erilaisten brändien näkyvyydestä ja erottumisesta tulee jatkossa olemaan entistä kovempaa, sillä brändien on löydettävä jatkuvasti uusia keinoja voidakseen herättää ja sitouttaa.

Tehokkuus

Olemme kohdassa, jossa samaan aikaan kuluttajien ostovoima tai -into laskevat mutta useamman haasteellisen vuoden jälkeinen halukkuus kerääntyä tapahtumiin ja matkakohteisiin ovat nousussa. Markkinoinnissa tämä tarkoittaa entistäkin kovempaa vaatimusta tehokkuudelle, kohdentamiselle ja sisältöjen laadulle.

Pienemmillä budjeteilla olisi saatava suurempia vaikutuksia. Se vaatii kaikkea sitä, mitä tässä tekstissä on aikaisemmin mainittu. Ja lisäksi varmasti paljon muutakin. Selkeyttämistä, karsimista, budjetointia ja pitkäjänteisyyttä. Aitous, kestävyys, vastuullisuus ja asiantuntijuus ovat entistä keskeisempiä edellytyksiä.

Vahvan brändin rakentaminen on kuitenkin kaikkina aikoina kiinni tahtotilasta, näkemyksellisyydestä, aitoudesta ja rohkeudesta! Sekä sisällöistä, jotka nojaavat vahvaan pohjatyöhön. On uskallettava seistä pystypäin tuulessa ja tuiskussa. Ja on uskottava omaan tekemiseensä. Ja uskottava asiakkaisiinsa. Ja luotava heihin jatkuvaa kontaktia erilaisissa kanavissa erilaisin aidoin, laadukkain sisällöin. Täältä voit lukea aikaisemman blogimme, joka keskittyy sisältömarkkinoinnin ytimeen.

Aina kaiken hoitaminen itse ei ole tehokkain tapa saada tuloksia. Markkinoinnin ja sisällöntuoton ulkoistaminen saattaa olla vuoden 2023 yksi parhaista päätöksistä. Silloin aikaa vapautuu moneen muuhun tekemiseen, jota on vaikeampaa ulkoistaa.